Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být  pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení  přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou "skrytého" součtu a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3...

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

* * *

 Všechny články a texty, včetně obrazů matric a kompozic, jsou volně k dispozici. Většina z nich je ke stažení jako dokument ze seznamu záloh, který průběžně aktualizuji.

skici a schémata

kompozice: PORTÁLY

                      MAPA CEST

stránka Pandora na Facebooku

 Aktuální články:

 

KURÝR

18. 9. 2018

...otevřít Mysl a Srdce - to jsou Cesty k Novostem dalšího Bytí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

NOMEN-KLATURA

12. 9. 2018

...čili NÁZVO-SLOVÍ...nebo JMENOVATEL...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

STŘÍBRNĚNÍ

11. 9. 2018

...jako S-TŘÍ-BRNĚNÍ...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

Š-UMĚNÍ

8. 9. 2018

...když Sluneční Vítr Hraje na Flétnu Času a Zlaté Paprsky zalévají Zem...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

TOR-NÁDO

6. 9. 2018

...není předzvěst nějaké přírodní dramatické události, ale symbolika asociačních vstupů do aktivní Portálové anomálie...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

VOR-TEX(T)

5. 9. 2018

Nacházíme ve velkém "víru událostí", který se roztočil v noci z neděle na pondělí (2.-3.9.2018) a stále nabírá na rychlosti a intenzitě rezonančních efektů... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

VÍŘENÍ

4. 9. 2018

Tanec mezi Kapkami Deště...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

PRO-GRES

3. 9. 2018

...když se ohlédneš a zjistíš, že nevrháš žádný Stín...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

PARA-LAXA

2. 9. 2018

PARA-LAXA, čili flexibilita vnímání Skutečnosti a jejího Energo-Informačního pozadí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

HELIO-GENEZE

1. 9. 2018

...když Čas vyprší a Srdce vykvete...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

PARA-DO-X

31. 8. 2018

...kam vejdeme. tam je Překvapení - zvykejme si...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

FORSÁŽ

30. 8. 2018

...když Rychlost je důležitá a Srdce poskočí Radostí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

PASTVINY

29. 8. 2018

PASTVINY....nebo PAST-VINY?

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

TAJŮ-PLNOST

28. 8. 2018

Pod-titul: Když Pohár přeteče...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

K-ARA-K

26. 8. 2018

Další variace zobrazení Portálového rozhraní KARAK (LA-KARAK-AL) nese nové kódy a volací Klíče...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

LA-KARAK-AL

25. 8. 2018

...čili "Pouštní-Rys"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

RAJ-KA

24. 8. 2018

...kam si chodí Duše číst, když Spánek uklidní Tělo a Fantazie rozevírá Křídla Snů...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

SPI-RIT

23. 8. 2018

SPIRIT - čili DUCH nebo také DECH...

 
Celý příspěvek

FUTURUM

22. 8. 2018

Čas, co letí jako "s Větrem o Závod"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

LUX-OR

21. 8. 2018

Energie momentálního postavení EM polí v zemském noosférickém prostředí evokují trochu "ponuré" nálady a pocity...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů: