Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být  pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení  přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou "skrytého" součtu a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3...

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

 stránka Pandora na Facebooku

 Inspirace: film Avatar

 

 

 

ZLAT-ÁN

23. 7. 2017

...je ZLATÁ BRÁNA - další v řadě již odemčených...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

CECH: ZEMĚ

21. 7. 2017

...je vhled do aktuálního energetického "počasí" na planetě Zemi a také avizovaná portálová událost, kterou jsem ve svých textech nazvala VYROVNÁNÍ...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

S(L)OVA-PÁLENÁ

19. 7. 2017

...Jsme Kdo Jsme - jedinečné, neopakovatelné, nenapodobitelné, solitérní bytosti vesmírného rozměru...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

RE-PORT

17. 7. 2017

...REPORT = ZPRÁVA...k přibližujícímu se PORTÁLU VYROVNÁNÍ, který bude kulminovat 21.7.2017 (2107:2017)...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

SIGNUM ZNA-MENÍ

15. 7. 2017

...jde o volbu svojí individuální budoucnosti - buď to bude mezi lidmi na Zemi, nebo to bude v zóně nanebevstoupení, kde "zítra znamená již včera"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

MÁJA má Já

11. 7. 2017

...je klubíčkem Stříbrné Nitě, kterou dala ARIA-DNA Théseovi, aby nezabloudil v Labyrintu. Pro nás je to Vlákno Životů, které navlékáme a sobě navzájem dáváme jako DAR-ZA-DAR...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

DOUŠKA

8. 7. 2017

...čili Post scriptum (P.S.) k textům posledních několika dnů, které se točily okolo tématiky VZESTUPU, TRANSFORMACE a ŽIVOTNÍHO PLÁNU člověka...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

FOREVER-S

7. 7. 2017

...FÓR-EVER je název programovací matrice, kterou jsem graficky seskládala přesně před pěti lety...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

Návrat ztracených vzpomínek

5. 7. 2017

...je to Příběh z dávných časů, kdy lidstvo ještě neobývalo Zemi...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Příspěvky na facebooku | 0 Komentářů:

SUPER-BIOS

4. 7. 2017

...je GORDICKÝ-UZEL, který vyklouzl z dnešní mimořádné gravitační anomálie. Jde o tzv. "Čtvrtý Červenec"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

SLOV-ÁN

29. 6. 2017

...čili MLUV-KA je variantou koncepce Portálu ŠARK-ÁN, který je tradičně aktivní právě touto dobou - tedy na přelomu června a července...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

FÁ-BORY

25. 6. 2017

...čili FÁBORKY, které vytyčily trasu, kterou jsme se vydali. Je to Koridor v Čase, kterým se řítíme vstříc Budoucnosti Lidstva...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

PAN-DRAGON

22. 6. 2017

...je Dračí-Srdce ukryté v zemi - v obrazu zemí oblasti Česka i v předivu planety Země...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

ALL-ARMY

17. 6. 2017

 ...jsme pod vlivem devíti dnů mohutné akcelerace událostí, které jsou obrazem aktuálních instalací v oblastech kolektivního Vědomí a jeho systému podpory...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

MAGIE-SLOVA

13. 6. 2017

...víme, že každé písmeno je tvarovým energetickým zářičem a každé slovo je vchodem do obsahu množiny jemu podobných významových pojmů...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

SAN-DÁLKY

12. 6. 2017

...jsou symbolikou portálové smrště, kterou dnes odstartoval Cheirón, který svou multi-dimenzionální povahou vyvolává efekty ponoření žhavého železa do sudu s ledovou vodou...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

ID-ENTITA:ČLOVĚK

9. 6. 2017

...aura nese propojení do osobní a kolektivní Knihy Života = do pole Zápisů, kde jsou uložené naše osobní i genetické zkušenosti...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

Životem nalehko...

6. 6. 2017

...oprášila jsem z archivu svojí staré webovky Tissa.cz dvě povídky...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

GENIUS-LOCI

5. 6. 2017

...znáte ten pocit déja-vu, kdy vás zasáhne vzpomínka...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

SÍT-NIC-E

4. 6. 2017

...je symbolika procesu, který nese kódy změny "vidění"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů: