Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být  pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení  přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou "skrytého" součtu a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3...

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

 stránka Pandora na Facebooku

 Inspirace: film Avatar

 

Tissa

 

 

LOGA-RYTMUS

23. 4. 2017

...Portálová anomálie LOGA-RYTMUS je aktivní od včerejšího dne a opět bude volně splývat s další, která se už rýsuje na obzoru - takto vypadá "programová" nabídka celého letošního roku = ROKU ZÁ-ZRAKŮ...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

ROH-ÁN

20. 4. 2017

...ROHAN je starobylý název pro národ Hvězdného lidu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

BA-CARD

16. 4. 2017

...Dračí Cesta je Cestou Statečného Srdce...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

NOÉMA

14. 4. 2017

...NOÉMA je tím, co říká, tj. MYŠLENKA, coby páteřní faktor schopnosti POZNÁNÍ = NOETIKA. V poli nového Systému Podpory je pak navázaná na oblast činnosti, které se říká MÍROTVOŘIVOST...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

ZARIA

11. 4. 2017

...Portál ZARIA je součtovým komplexem "výslednic" tisíců aktivovaných vláken galaktické sítnice = GaMa-NETu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

PRE-SEN-CÉ

8. 4. 2017

...Portál PRE-SEN-CÉ je DEPEŠE Zdrojového kódu ZÁŘÍCÍCH...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

KON-TIKI

6. 4. 2017

...Á-MEN-TI nebo také SÍNĚ ZÁZNAMŮ - hebrejské AMEN znamená "stvrzeno-zapsáno"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

MASKA-RA

5. 4. 2017

...jde o transformaci hlubinných archetypů osobnosti, které nás tvarují do dynamiky vyjádření - systémových vzorců, na základě kterých se prezentujeme do vyjádření života.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

INSPIRATOR

3. 4. 2017

...je momentálně aktivní Portál POZNÁNÍ...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

PAN-OPTIKUM

31. 3. 2017

...jde o servis z Centrálního datového pole - ze Zdroje - skrz filtry naší Genetické paměti, kde se NEZNÁMÉ automaticky stává POVĚDOMÝM a tím MOŽNÝM v aspektu skutečností...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

KAPPA-CITY

28. 3. 2017

...jde o PŘÍMOU CESTOU ŽIVOTEM, NA KTERÉ ZA SEBOU NEZANECHÁVÁME ŽÁDNÉ "PADLÉ"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

POMNĚNKA

25. 3. 2017

 ...je symbolikou pro PAMĚŤ - uložené do modré barvy oblohy Modré Planety - do noosféry Země, která je naší kolektivní RAMKOU = operační pamětí lidstva...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

Ga-Ma-TIKA

22. 3. 2017

..."v Životě není důležité vyhrát, ale prožít ho s nasazením celého Sebe-Sama"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

SYRINX-PAN

19. 3. 2017

...tu melodii slýchávám vysoko v horách, hraje ji vítr na varhany skal...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

CITADELA

17. 3. 2017

...jako "pevnost" nezničitelnosti Života. Pevnost ve smyslu síly a odolnosti a Pevnost ve smyslu útočiště s ochranou...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

LIBERTA

16. 3. 2017

...motto Portálové kompozice vyjadřuje mimo SVOBODY také KOČÁREK...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

DIADÉM do VLASŮ BERENIKY

12. 3. 2017

...tato Portálová kompozice je předvojem většího konvoje strukturálních datových celků, které míří ze vzdálených končin Galaxie do naší Sluneční soustavy...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

BA-TIKA

10. 3. 2017

...BA-TIKA není samostatný portál, ale patří k portálové super-bráně ORI-N-OKO, která právě kulminuje v hyperprostoru Galaxie... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

ORI-N-OKO

9. 3. 2017

...Portál ORI-N-OKO je součtový komplex (multiplex) mnoha bran, které se zformovaly do specifického postavení, aby vytvořily multidimenzionální rozhraní pro konkrétní "zásilku" pro naši kolektivní Transformaci...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

KONJUNKCE

8. 3. 2017

...čili SPOJENÍ a taky SOLIDARITA nebo prosté "držení basy"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů: