Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být  pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení  přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou "skrytého" součtu a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3...

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

 stránka Pandora na Facebooku

 Inspirace: film Avatar

 

Tissa

 

 

KA-IRIS

26. 8. 2016

...Duše z Duhy utkaná...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

ANTRACIT

25. 8. 2016

...čili ebe-N-ebe...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

NEKONEČNÉ ZRCADLO

21. 8. 2016

INFINITY MIRROR

V kontextu tvarování osobního vědomí a promítání jeho dílčích obrazů do světa skutečností - na pozadí světa subjektivně zpracovaných představ o té skutečnosti.
Jinými slovy - jde o významovou kaskádu pojmu PRAVDA.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

AVE - na křídlech KONDORA

15. 8. 2016

...Brána Lva, která nese první várku ARIA kódů. Byly vyzvednuty pro nás ve staré úschovně zavazadel v systému SIRIA-C...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

TRIGENOMETRIE

7. 8. 2016

...je variací na pojem TRIGONOMETRIE, kterou známe z matematiky a geometrie jako obor funkcí trojúhelníku a jeho postavení v prostoru (sférickém uspořádání)...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

ECHO-EFEKTIVITA

5. 8. 2016

...čili "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

DÉV-VĚT

1. 8. 2016

 ...Dév-Vět je džin v láhvi, nebo tiskový šotek a také třeba skřítek, který různě překrucuje význam toho, co říkáme nebo píšeme...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

Efekt SEX-MISE

28. 7. 2016

...aneb HLUBINA-ÚSVITU

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

Zrcadlo Kozoroha

19. 7. 2016

...je aktuálně velmi rozkmitané pole jednotné sítě sdíleného vědomí symbioticky žijících společenstev na Zemi a v záhybech jí blízkých vrstev života...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

Á-ŠOKA

15. 7. 2016

 ...Á-ŠOKA je specifická část Akášické knihovny, kterou známe spíše pod názvem Kniha Života. Jde o pole Záznamů, kde se ukládají souhrnné "zprávy" o našich inkarnacích do hmotné reality kolektivní sféry života...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů: