Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být  pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení  přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou "skrytého" součtu a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3...

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

 stránka Pandora na Facebooku

 Inspirace: film Avatar

 

 

 

SOLE-MIA REDITUM

22. 9. 2017

 Sluneční Vítr - jeho spravedlivý Dech... Provane každou Buňku, Atom, Částici Života... Provětrá Mocné, Ne-Mocné, Bez-Mocné i po Moci bažící... Je Energií Ducha Existence, neúplatná, nepoplatná... Všechny a Všechno hladící Tónem Sjednocení...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

ANIMA-MUNDI

19. 9. 2017

Ano - ona existuje - Duše Světa, Předivo Bytí a Esence univerzálního Života nespecifikovaného charakteru...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

Á-STRA

17. 9. 2017

HVĚZDY...vycházejí a září noční Oblohou, aby k ránu tichounce a nenápadně pohasly a ztratily se ve Slunečním svitu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

Á-VIA

16. 9. 2017

Motto: "Píseň O Počátku Času, tepaná do Přezky Orionova Pásu."

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

KOMPANIA

13. 9. 2017

...vyjadřuje tónování současného dění v planetárním komplexu Života...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

MERLIN

11. 9. 2017

...archetyp naší duchovní podstaty...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

PAN-O-RÁMA

9. 9. 2017

...Panoráma jako široká perspektiva pohledu do aktuálního dění, do informační mely na jeho pozadí a do pocitů, které kolektivně zažíváme a spolu si vyměňujeme...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

INTEGRITA

6. 9. 2017

...čili CELISTVOST...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

Fenomén Národa: LEGIONÁŘI

3. 9. 2017

Legionáři - nostalgie starých zašlých časů, nebo živoucí odkaz naší národní hrdosti, statečnosti a ochoty sebeobětování pro vyšší cíle?

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

ZÁŘI-ČI

2. 9. 2017

Drahokam Bytí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

TELE-GRAM

31. 8. 2017

Projekt Kamenné Srdce je o Svobodě - o volnosti pohybu ve skutečném i v přeneseném smyslu - o uvolnění svazujících paradigmat...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

S-FÉROVÁNÍ ZEMĚ

28. 8. 2017

...je proces vyrovnání (symetrie) SFÉR ZEMĚ ve smyslu propojeného pole Života v jeho hmotné rovině vyjádření i v nehmotném rozměru paměťových datových záznamů...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

Tajemný Svět Mysli

28. 8. 2017

...sdílení článku "Divoká božská dichotomie a božské částice" z webu Psychologie chaosu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Příspěvky na facebooku | 0 Komentářů:

PAS(S)PORT

26. 8. 2017

...PAS(S)PORT je BOD-PŘIPOJENÍ do Celistvosti Vesmíru...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

VIKTORY

24. 8. 2017

...Portálová anomálie VIKTORY je aktuální tématika v jemných tocích energie, které k nám plynou z hyperprostoru Galaxie...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

SOL-A-RA

21. 8. 2017

...portál SOL-A-RA je celoplanetární efekt jinak lokálního zatmění Slunce, které dnes běží napříč USA...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

MEN-TOR

20. 8. 2017

V přeneseném smyslu je MEN-TOR "brána-lidí"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů:

Mystický odkaz národa v Srdci Evropy

14. 8. 2017

...národnostní sounáležitost a odpovědnost svůj národ chránit a rozvíjet směrem k vyšším cílům...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

DOVĚTEK k ZATMĚNÍ

10. 8. 2017

...symbolika "Velkého Tažení Černého Slunce územím USA" dne 21.8.2017...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

E-KLIPSA

9. 8. 2017

...je soubor mnoha malých portálových anomálií, které již souvisí s tou součtovou, kterou očekáváme v gravitačním poli ZATMĚNÍ (ECLIPSE) Slunce dne 21.8.2017...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálová sekvence 2017 | 0 Komentářů: