Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být  pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení  přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou "skrytého" součtu a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3...

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

* * *

 Všechny články a texty, včetně obrazů matric a kompozic, jsou volně k dispozici. Většina z nich je ke stažení jako dokument ze seznamu záloh, který průběžně aktualizuji.

skici a schémata

kompozice: PORTÁLY

                      MAPA CEST

stránka Pandora na Facebooku

 Aktuální články:

 

HYDRO-FUGA

17. 8. 2018

...čili VODOPÁD SNŮ...a Vizí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

VODO-TRYSK

16. 8. 2018

VODO-TRYSK, čili Fontána...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

AQUA LI-NEA

15. 8. 2018

...v Akvamarínu Karmínová Slza spící...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

H-O-H

14. 8. 2018

Fúze Elementů - čili Generátor "volné" VODY... 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

WATER-GATE

13. 8. 2018

...POHODA a KLID - v Mysli, v Duši, v Srdci...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

GALA-XIA

12. 8. 2018

...když Hvězdy Tančí a Galaxie se hodí do GALA...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

(C)ESKA-LÁTOR

11. 8. 2018

Další fázový posun na Eskalátoru Dějin...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

REFRÉN

10. 8. 2018

...když Hudba Sfér rozproudí Energii Života...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

(C)ESKA-LACE

9. 8. 2018

Nabíháme do finální verze nového Kolektivního Systému Podpory Života...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

BOHEMIKA-ŠASTRA

8. 8. 2018

...když Srdce Národa zahoří Touhou...probudit se...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

ORÁKULUM-NOVUM

6. 8. 2018

...když Perlový Anděl odevzdá Dar Největší...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

PANORÁMA

4. 8. 2018

...aneb Výhledy Portálem Lva...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

GEJZÍR Novostí z Portálu Lva

3. 8. 2018

...je abstraktním dodatkem k pojednání GEJZÍR...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

GEJZÍR

2. 8. 2018

...aneb aktivní ZŘÍDLO

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

TELE-PORTA-CE

31. 7. 2018

...nese symboliku "přemístění" - ale v kontextu s aktuálními změnami v energetickém proudění a v procesech, které toto ovlivňuje - znamená spíš "přenos"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

TRANS-MISE

29. 7. 2018

Je souhrnná charakteristika dalšího z řady Portálových rozhraní...

 
Celý příspěvek

L-UNA-VIZE

27. 7. 2018

Pro milovníky Magie nebeských těles a citlivce na mimořádné energetické efekty, spojené se Zatměním a Úplňkem

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

AB-RA-KA

19. 7. 2018

...další vhled do portálového okna VALERIAN...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

VALERIA-REGIA

18. 7. 2018

Expanzi Živé Inteligence do kosmického rozměru mnoha-vyjádření nelze stavět hranice

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

VALERI-ÁN Portál Změny

15. 7. 2018

...další fáze Portálu VALERIAN (VALERI-ÁN), který kulminuje v energo-informačním rozhraní reality...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů: