Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být  pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení  přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou "skrytého" součtu a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3...

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

 Všechny články a texty, včetně obrazů matric a kompozic, jsou volně k dispozici. Většina z nich je ke stažení jako dokument ze seznamu záloh, který průběžně aktualizuji.

 stránka Pandora na Facebooku

 Inspirace: film Avatar

 Aktuální články:

 

SLOV-ESA Trumfy Času

15. 5. 2018

...čili Vstup do Přítomnosti.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

ALT-ÁN Cesta Vstřícností

10. 5. 2018

Altán - čili Besídka

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

PORTA MIA-TIKA Osobní Bod Přístupu

4. 5. 2018

Osobní Bod Přístupu do Galaktické Sítě Života neseme ve svém ÁRIA Kódu Jedinečnosti - je naším Univerzálním (Vesmírným) Klíčem...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

KARDA-ŠI Cesta Srdcem Národa

1. 5. 2018

Sestoupit do Nitra Srdce, projít jeho Síněmi, Před-Síněmi, Sály, Galeriemi i Dómy - čerpat jeho Energii a koupat se v Moři Informací, které "zamrzly" v Čase, čekajíc na Teplo Lidského Kontaktu, které Přítomnost Člověka nerozlučně doprovází...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

ST-RA-CH Cesta Překonávání Limitů

29. 4. 2018

Strach - jako emocionální esence reakcí člověka na kontakt se souborem informací, které nedokáže v daný okamžik zpracovat...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

RADI-ÁN Perspektiva Rozhledu

22. 4. 2018

Úhel (Perspektiva) osobního Rozhledu je specificky individuální charakteristika toho, co nazýváme Okruhem Poznání...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

MIS-SION Cesta s Posláním

16. 4. 2018

Aktuální energie nesou Podporu pro nové "uchopení" Smyslu našich Životů...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

AL-ARTEMIS

12. 4. 2018

Megality - Pyramidální Síť Planety - Krystaly Atlantské Koruny - Satelit Black Knight - Luna - Helios...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

MISTR-ALL S Větrem o Závod

10. 4. 2018

....jsou aktuální proudy energií, které souvisejí s globálním transformačním procesem...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

Á-VALON Cesta Úsvitem Času

4. 4. 2018

....tato Cesta se pro někoho může otevřít jako sonda do Minulosti - k Počátku a ke Kořenům vlastní spojité Osobitosti...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

MEGA-ÁN VELKÝ PORTÁL

31. 3. 2018

Velký Portál...známe ho ze zlomků sdělení, která někdo odečetl ze vzdálených paměťových polí - ze vzpomínek typu déja-vu a také z touhy, která v našich Srdcích vyvolává dávnou bolest ztráty či křivdy...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

MEGA-ÁN Cesta Velkým Portálem

29. 3. 2018

...abstrakt aktuálních Velikonočních energií...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

ZVON Cesta Zvukem Slov a Melodiemi Písní

25. 3. 2018

Zvuky Slov a Melodie Písní - to jsou domény vlastní Člověku - lemují jeho životní Cesty a doprovázejí ho v představách myšlenkových schémat i v reálném kontaktu s projeveným Světem...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

MAJÁK Cesta Lidskostí

21. 3. 2018

My všichni neseme Lidskost ve svém Srdci - v Centrálním Bodu vlastní ID-entity...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

FONTÁNA Cesta Pramínků Života

17. 3. 2018

Pramínky Života - Vlákna Bytí, která se spřádají na pozadí toku Času do variant Existence...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

PARAFA Cesta Duší

14. 3. 2018

...je aktuální tématika v sekvenčním procesu Transformace Kolektivního Vědomí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

Stříbrná Křídla Času Druhá část

12. 3. 2018

Kniha Průchodů je souborem Prahových událostí, které spadají do oblasti energo-informačních anomálií.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

VYBRAT-CÉ Třetí Cesta

9. 3. 2018

...vybrat si za Cé znamená zvolit třetí možnost...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

MD-Ž Galaktika-Živa

8. 3. 2018

Galaktický Den Života

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

LIB-RA Cesta Mocností Světa

4. 3. 2018

To v tekoucím Přítomném Okamžiku je "usazen" Kotel Událostí, kde se vaří Budoucnost a zapisují Skutky jako Minulost.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů: