Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou SKRYTÉHO SOUČTU  a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

* * *

skici a schémata

 

 Aktuální články:

 

Ozvěny Vědomí

...čili "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Pečeť MIATIKA

….čili bod přístupu ke zdrojové Matrici Života…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Všeho do Času

* Fiana bista Kora *

 
Celý příspěvek

DATA-PROJEKTOR

…zařízení pro prezentaci dat z nějakého vzdáleného zdroje…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

ALL-AKAKIR

…starověká technologie, vložená do krystalické mřížky křišťálu…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

KÁ-SIO

...z měsíčního svitu utkaný...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Prázdninový pozdrav

…aneb obyčejné Příběhy obyčejného Života…

 
Celý příspěvek

Nad Propastí: Zvací dopis

…v této souvislosti jde o dopis, kterým v roce 1968 žádala skupina československých politiků Moskvu o „pomoc“...

 
Celý příspěvek

Nad Propastí: ...k Ivanovi zády...

…jistě znáte tu známou hlášku baby Jagy...

 
Celý příspěvek

Nad Propastí: HUMANITA

…zde ve smyslu ochrany Života…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Nad Propastí: POSTE-RESTANTE

…čili zásilka, která není doručená na adresu příjemce...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Identita Člověk

Co nám řekne pojem ČLOVĚK?

 
Celý příspěvek

Nad Propastí: Stínové Záměry

…stínové záměry jsou záměry v záměrech…

 
Celý příspěvek

Absurdity: Dárek ke Dni Nezávislosti

…když se stát rozhodne věnovat svému lidu dárek ke Dni Nezávislosti…

 
Celý příspěvek

Nad Propastí: Periskopické vidění

…je takový úhel vnímání reality, kdy bezvýhradně věříme tomu, co nám někdo „vysílá“ do zorného pole...

 
Celý příspěvek

Úryvek z Deníku Poutníka

Cesta do Pole Příčin

 
Celý příspěvek

Absurdity - lapálie a patálie

...aneb: nalezeno na síti - týdenní souhrn...

 
Celý příspěvek

Nad Propastí: Lidský faktor

....Člověk a soubor jeho předností i selhání v konkrétních situacích…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Nad Propastí: AZYL

…aneb útočiště…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Nad Propastí: Uchem Jehly

…čili prolínání dimenzemi možností, které nabízí vývoj časové linie…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA