Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou SKRYTÉHO SOUČTU  a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

* * *

skici a schémata

stránka Pandora na Facebooku

 Aktuální články:

 

Tri-Angel Orbis - Linie Věků

14. 2. 2021

…Linie Věků, která se proplétá historií Lidstva – je splétána a znovu rozplétána – mizí v Temnotách i v Zapomnění. Vysledovat ji lze podle jedné jediné konstanty – korálku, který je na ní navlečen – říká si Člo-Věk…

 
Celý příspěvek

Tri-Angel Orbis: Dvojitý Triangl

11. 2. 2021

…dva synaptické body Časové Vlny…

 
Celý příspěvek

Tri-Angel Orbis - 7 + 2

5. 2. 2021

…aneb devět neznámých sil, které stojí za velmi známými jevy…

 
Celý příspěvek

Tri-Angel Orbis - TAO

3. 2. 2021

…aneb esence Hvězdného Vědomí…

 
Celý příspěvek

TRI-ANGEL ORBIS

1. 2. 2021

…TROJ-JEDINÝ SVĚT…

 
Celý příspěvek

PRAVDĚ-PODOBNOST

28. 1. 2021

…aneb úvaha o posunu z pole nereálné skutečnosti do zóny obrazu Světa, který se přibližuje schématu pravdivých časoprostorových souvislostí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

IN-SPIRO

25. 1. 2021

…čili NÁ-DECH…

 
Celý příspěvek

KARDIO-MELODY

18. 1. 2021

…čili Akustika Srdce…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice

ŠIFROVAČ

15. 1. 2021

...Procházíme dramatickým obdobím - plným zvratů a paradoxních souher událostí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

KON-KORDIA

12. 1. 2021

…aneb proces modulace kvantového pole DNA…

 
Celý příspěvek

DEKOD-ING

9. 1. 2021

...aneb práce s přijímanými informacemi...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

KON-FÚZE

6. 1. 2021

…čili princip „vyměněného dopisu“…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

VIA-SPACE

31. 12. 2020

Cesta Spáče

 
Celý příspěvek

Pf 2021

30. 12. 2020

...Cestou necestou...

 
Celý příspěvek

PRAMENY ČASU

27. 12. 2020

…ve smyslu toku Událostí, které vytvářejí Obrazy Skutečnosti…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

HVĚZDNÝ OHEŇ

20. 12. 2020

…čili ARGENTUM ASTRUM…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

SÍRIUS-GAMA

18. 12. 2020

…nebo také ZÁŘÍCÍ GAMA…

 
Celý příspěvek

ROZLET

17. 12. 2020

…a také ROZHLED, který ta perspektiva nabízí…

 
Celý příspěvek

HVĚZDNÝ DÉŠŤ

15. 12. 2020

…když se přiblíží Hvězdy a vezmou nás mezi sebe...

 
Celý příspěvek

Chůze po tenkém ledu

14. 12. 2020

…tak by se dala popsat momentální situace na světové scéně...

 
Celý příspěvek