Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou SKRYTÉHO SOUČTU  a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

* * *

 Všechny články a texty, včetně obrazů matric a kompozic, jsou volně k dispozici. Většina z nich je ke stažení jako dokument ze seznamu záloh, který průběžně aktualizuji.

skici a schémata

kompozice: PORTÁLY

                      MAPA CEST

knihovna souvisejících dokumentů

stránka Pandora na Facebooku

 Aktuální články:

 

Č-a-S

19. 5. 2019

...ČAS je KOUZLO, se kterým se učíme konstruktivně zacházet...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

KA-U-SÁL

17. 5. 2019

...čili KAUSALITA, která je jedním z nosných Zákonů Vesmíru pro domény Života ve sférách toku Času...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

IRIÁDA

14. 5. 2019

...je proces, při kterém dochází k proměně vnímání EM polí, která tvoří jemnou síť reality, ve které se pohybujeme..

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

ET-CE-TERA

11. 5. 2019

E.T.C....čili ET CETERA (ET-CE-TERA)...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

IN-VERZE

6. 5. 2019

...nebo také INVERZUM - ve smyslu "vnitřní vesmír" - tj. vnitřní uspořádání Prostoru v obecném smyslu Existence...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

META-DATA

28. 4. 2019

...zde v kontextu Duše, která je pro každého z nás jedinečným nosičem komplexní informace o Podstatě našeho Bytí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

KRYST-ALL

22. 4. 2019

...aneb Devětsil Života...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

Svět v pohybu

21. 4. 2019

Z konverzace pod sdíleným článkem KY-BA-LION jsem vybrala zajímavé pasáže astrologického charakteru...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Příspěvky na facebooku | 0 Komentářů:

KY-BA-LION

16. 4. 2019

...čili 7 + 2 univerzální Kosmické Principy...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

ÁN-TRA-CIT

12. 4. 2019

Portál (ÁN) tří (TRA) citů (CIT)

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

DIA-POZITIV

9. 4. 2019

...Síla SLOVA je v této oblasti nezměrná a my brilantně ovládáme umění s ní zacházet...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

Střípky alternativ

7. 4. 2019

...je na zodpovědnosti každého z nás, koho v tom energo-informačním podloží událostí podporujeme...

 
Celý příspěvek

OD-VAHA

6. 4. 2019

...Odvaha je Cesta z pastí Strachu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

ZVONKO-HRA

3. 4. 2019

...se Zvonkohrami a jejich popisy se dnes na internetu roztrhl pytel...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

ČEK-AN-KA

28. 3. 2019

...jsou jarní čerstvé energie, které opět trochu víc "křísí" Ducha Národa a otevírají Portály pro jeho Expanzi do vyšších rovin vyjádření...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

Alchymie Vhledů

22. 3. 2019

...V diskusi k článku BOA na Facebooku se rozvinula konverzace s mnoha zajímavými postřehy...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Příspěvky na facebooku | 0 Komentářů:

BOA

20. 3. 2019

...doména Křemíkového Multiplexu PAN-ZARA...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

ESTA-TIKA

16. 3. 2019

...je "operační" zóna Křemíkového Multiplexu TIAN-LECH...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

MÍR

13. 3. 2019

...je doménou Křemíkového Multiplexu NI-BRAČA...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

ELEKTRO-DA

10. 3. 2019

...je aktivní zóna pro další Křemíkový Multiplex, a sice JA-NIÁNA...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů: