Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou SKRYTÉHO SOUČTU  a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

* * *

skici a schémata

stránka Pandora na Facebooku

 Aktuální články:

 

CLONY

1. 8. 2021

…otevírání CLONY DNA…

 
Celý příspěvek

TRANS-PARENT

26. 7. 2021

…je mnoha-významový kód, který charakterizuje složitost aktuální fáze Transformačního procesu…

 
Celý příspěvek

PŘÍ-BĚHY

19. 7. 2021

…nebo také STO-RIES…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

ELEKTRO-METEOR

11. 7. 2021

…čili „Eliášův oheň“…

 
Celý příspěvek

DELTA-PLÁN

9. 7. 2021

…jako fáze Transformačního procesu v aplikaci změn ve strukturách Kolektivního Vědomí…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

ANA-BÁZE

8. 7. 2021

…aneb cesta „začarovaným lesem“…

 
Celý příspěvek

Cesta Světlem Poznání

3. 7. 2021

…aneb tápání ve Tmě přináší jen zmatek a vnímání zkreslenou optikou asociovaných dohadů…

 
Celý příspěvek

Na příjmu je MáJa

2. 7. 2021

…aneb pohled do vertikální osy do sebe naskládaných realit…

 
Celý příspěvek

Po-Časí

30. 6. 2021

…počasí, fraktály a podivné atraktory…

 
Celý příspěvek

Vlasy Země

28. 6. 2021

…vlákna Času jako Vlasy Planety Země...

 
Celý příspěvek

Poprask na Periferii

23. 6. 2021

…aneb čilý ruch na horizontu vnímání…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Zamyšlení při Slunovratu

21. 6. 2021

...Světy našich milionů Životů se dotýkají a splývají do jednoho komplexního Příběhu...

 
Celý příspěvek

Stříbrná Stuha

12. 6. 2021

…je pásmo fotonového deště, do kterého jsme vstoupili...

 
Celý příspěvek

KÁ-MEN

5. 6. 2021

...základní podstatou Života je duchovní rovnost...

 
Celý příspěvek

Vějíř Pandory

3. 6. 2021

...je „součtové“ schéma pro soubor tématických matric, které představují vodítka pro Transformační procesy v zóně našeho Kolektivního Vědomí...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Tri-Angel Orbis LIBRA GALAKTIKA

27. 5. 2021

…aneb Galaktická Váha…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Sírius - mystika původu lidstva

20. 5. 2021

...prastará domovská oblast Lidstva...

 
Celý příspěvek

Tri-Angel Orbis - Pepř a Sůl

17. 5. 2021

…čili „černo-bílý“ svět…

 
Celý příspěvek

Tri-Angel Orbis TRISKELION

13. 5. 2021

...specifický symbol, se kterým se setkáváme v keltské (druidské) tradici...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Série ORBIS

11. 5. 2021

...seriál článků Tri-Angel Orbis...

 
Celý příspěvek