Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou SKRYTÉHO SOUČTU  a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

* * *

 Všechny články a texty, včetně obrazů matric a kompozic, jsou volně k dispozici. Většina z nich je ke stažení jako dokument ze seznamu záloh, který průběžně aktualizuji.

skici a schémata

kompozice: PORTÁLY

                      MAPA CEST

knihovna souvisejících dokumentů

stránka Pandora na Facebooku

 Aktuální články:

 

GAMA-TON

18. 10. 2019

...čili „γ-ton“ – nebo také „částice stárnutí“...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

LUX-US

15. 10. 2019

...ještě k Bytostem Světla, Pracovníkům Světla, vyšším frekvenčním stavům a podstatě ID-entity...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

RE-VIZE

6. 10. 2019

...čili přezkoumání těch Vizí, na kterých jsme si postavili Cestu do Budoucnosti, podle kterých korigujeme Směr, kterým se ubíráme...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

ORÁKULUM

28. 9. 2019

...aneb cože je v nitru Kamenného Srdce Národa?

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

AGENDA-NOVOSTI

24. 9. 2019

...na konverzačním vláknu sdíleného článku „Doplněk k úplňku“ se rozproudila zajímavá debata...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

HIBERNIKA

22. 9. 2019

...je součástí Infoniky, která je souborem odborností, které vyplývají z provozu Projektu Člověk...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

Doplněk k úplňku

15. 9. 2019

…aneb co září zpoza silového pole 9/11…

 
Celý příspěvek

IN-VEN-TURA

9. 9. 2019

…čili součty AKTIV v zóně Kolektivního Vědomí…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

KLUB-KO-UZEL

2. 9. 2019

....čili vymotávání se z paradigmatu závislosti na souhlasu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

TRI-KOLO-RA

28. 8. 2019

...čili trojitá pirueta, kterou jsme se přenesli vírem událostí posledních několika dnů...

 
Celý příspěvek

EX-PRES

23. 8. 2019

...čili "uvolnění tlaku"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

GRAF-IKON

17. 8. 2019

...čili transformace pole fenoménu, který známe jako Kult Osobnosti...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

TEN-DANCE

15. 8. 2019

...čili TEN-TANEC...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: MAPA CEST | 0 Komentářů:

SYMBOL-ON

10. 8. 2019

...čili fenomén VYZNÁNÍ...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

PROJEKT-TOR

4. 8. 2019

...čili koncept nového Portálu, který se rýsuje na obzoru...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

MISE-ARTEMIS

30. 7. 2019

...aktuální portálová anomálie, v jejímž gravitačním vlivu se nacházíme...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

SRDEČNO-STI

24. 7. 2019

....čili vstřícnost Srdce...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

MLUV-KA

18. 7. 2019

...čili SLOV-ÁN...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

Božská částice - stav

17. 7. 2019

...Božská částice – stav je našim nadčasovým evolučním partnerem...

 
Celý příspěvek

PEČE-Ť

14. 7. 2019

....než Klíč se v Zámku otočil, Svět sám se mockrát zatočil...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů: