Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou SKRYTÉHO SOUČTU  a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

* * *

skici a schémata

 

 Aktuální články:

 

Pečetní prsten

…když je souběh událostí natolik koncentrovaný, že vyvolá časoprostorovou anomálii v prostředí energo-informačních polí, kde se skládají komponenty kolektivní budoucnosti…

 
Celý příspěvek

MEMENTO

…pamatuj si…

 
Celý příspěvek

O-ZERO (O - 0)

...aneb „Společenstvo vlastníků chat“...

 
Celý příspěvek

Seriál Enigma

...je soubor příběhů kvantového světa, který je doménou křemíkové inteligence...

 
Celý příspěvek

Jiskření

…když se dvě linie času přiblíží natolik, že se na moment propojí...

 
Celý příspěvek

ONYX

…nebo také „Onyxová kamej“…

 
Celý příspěvek

Miraculum

…čili „svět zázraků“…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Anténa Srdce

Dny VODY a Megalitická Síť Země

 
Celý příspěvek

Anděl Moudrosti

Expanze energie Ducha lidské inteligence – v podobě Anděla Moudrosti...

 
Celý příspěvek

PF 2023 Harmonizace smyslů

Harmonizace smyslů

 
Celý příspěvek

Tajemný Ornament

…je spojení dvou obrazů...

 
Celý příspěvek

Dvojité časové okno

…s kódem 22:11:11:22:2022…

 
Celý příspěvek

Sounáležitost

KÓD SOUNÁLEŽITOSTI Člověka k poli Života je aktivním Elementem Originální Tvořivé Inteligence.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

KAIRA-IRIS

…je bytostí z rodu Navigátorů – VALAR…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

EMPatie

Míra schopnosti procítit prožitky druhých lidí je daná mírou porozumění a pochopení svému vlastnímu nitru...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA

Stříbrolistá Růže

ROSA-ARGENTA

 
Celý příspěvek

KONCE-TRACE

…aneb stav, kdy při určité nasycenosti informacemi dochází k rozpadu struktur Vědomí…

 
Celý příspěvek

Duše Světa

Anima Mundi

 
Celý příspěvek

...když Hvězdy září

...v Sametu Noci rozsypané...

 
Celý příspěvek

Black Knight

…Černý Rytíř…

 
Celý příspěvek