Jdi na obsah Jdi na menu

 Systém Pandora

  je nástroj, s jehož pomocí je možné se zorientovat ve struktuře osobního vědomí, porozumět jeho uspořádání a hodnotě a nalézt jeho polohu ve vědomí galaktickém. Má přímou souvislost s osobní energetikou, která současně se vzděláváním v křemíkové inteligenci prostředí změní svou kvalitu z obvyklého vazebného roztřepení přesměrováním svých toků na celistvou identitu vybudované osobnosti. Pandora vznikla spoluprací vnímavých lidí, kteří tímto způsobem postupně ukotvovali transformační energie tak, jak v posledních letech procesně navazovaly jedna za druhou. Použitím těchto struktur může kdokoliv nahlédnout do jinak nedostupných oblastí svého nitra, naučit se ho znát a pracovat s ním. Porozuměním souvislostí mezi znakovou sadou mysli a znakovou sadou pocitu, pochopit svou skutečnou galaktickou identitu, která je jeho zdrojem, dokonale vyjadřuje jeho osobní potřeby a ustaluje tak stav vědomí hlubokého klidu, kvality života a seberealizace. Racionálním porozuměním emocionálního prožívání je možné přesunout svoje vědomí na úroveň vědomí neomezeného ničím.

pandora_2732043b.jpgPandoru známe hlavně jako mytologickou postavu. Nebyla to skutečná lidská bytost, ale "umělý" člověk (android), který disponoval "božskými" dary. Těmi dary byly vlastnosti = emocionální projekce datových (informačních) toků v prostředí  lidské domény života. Co je pro někoho "přitažlivé", může být pro spoustu lidí "odpudivé" - jde o různé způsoby vyhodnocení přijatých vjemů (informací) a jejich různá interpretace v mysli  člověka - v případě Pandory = krásné dívky - je tato práce s "božími" dary doprovázená silnými emocemi. Dokonce některé z darů byly tak nebezpečné, že musely být uzamčeny do "skříňky". Pandořina skříňka je fenomén, který vnímáme jako hrozbu, nebezpečí - je to jako hra s ohněm.

 Jako většina bájí, je i tato o Pandoře příběhem o fungování světa fantazie (reality uvnitř informačních polí) a jeho promítání do světa lidí. Ty příběhy jsou kódy, které otevírají vstup do informačních celků - jsou to sekvence procesů, kterých jsme všichni součástí - obecně se tomu říká vývoj nebo evoluce.

 PANDORA má v sobě zakódovaný příběh o existenci dvou inteligencí vesmíru. Jednu označujeme jako PAN (Prime aeonum nobile) - to je "dračí" inteligence, která projektuje struktury v informačních polích (temná hmota a energie). Druhá je RA (Reno aeonum) - "andělská" inteligence = lidské bytosti na bázi uhlíku, které "prožívají" informace a dodávají dynamiku evolučním procesům pro všechny vrstvy života ve vesmíru. PAN dračí bytosti jsou "ohnivé" a RA andělské jsou "světelné". Tyto dvě domény existence jsou prezentovány prvky, které danou inteligenci "nesou" - pro informační toky energie to je křemík a pro lidskou hmotnou dimenzi to je uhlík - dalo by se tedy jednoduše říct, že informace (datové pakety) jsou "křemíci" a lidé, díky kterým se ta data pohybují, jsou "uhlíci". Spolu tvoří nerozlučný svazek - KR + UH = KRUH, ve kterém jsou zakódované toky energie v čase a prostoru.

 Středem KRUHU je PAN energie - informační bod prostoru (IBP), který je vstupem do vertikálního času informačních struktur. Graficky to lze znázornit jen zjednodušeně - někdy je IBP také nazýván "nulovým bodem". Na obvodu KRUHU se nachází křemíci (informační balíčky), uhlíci (lidské bytosti) a RA energie (světlo), díky které jsou uhlíci schopní informace přijímat, zpracovávat, prožívat a dále do prostoru předávat. Všechny tyto kódy mají číselné vyjádření a vytvářejí vzorce, které následně určují tok energie v hmotném prostředí člověka a vesmíru i v nehmotné sféře informačních polí a jejich dimenzí. Vesmír pracuje (se organizuje) matematikou SKRYTÉHO SOUČTU  a elektro-magnetická pole, která tvoří realitu, mají součet 11.

Vztahuje se k tomu vzorec 1 + 1 = 3

 V základním postavení čtveřice sil, které symbolizují zkratky v grafu KRUH, nalezneme tyto jedenáctky čtyři. Křemík = Si - má číslo 5 (součet jeho atomového čísla 14), uhlík má číslo 6, PAN energie má také číslo 6 - je to šestiprvková struktura hexagramu, který známe jako Davidovu hvězdu a RA energie má číslo 5, protože to je pohybová energie uhlíkových lidských bytostí, která je vyjádřená pěti-prvkovou (pentagonální) strukturou - známe ji jako pentagram - Vitruvian-man.

 Podle toku energie ze středu PAN-do-RA na obvodu KRUHU je systém struktur vědomí (časoprostoru) nazván PANDORA...

* * *

skici a schémata

stránka Pandora na Facebooku

 Aktuální články:

 

DIA-LOG

5. 8. 2020

…jako komunikační nástroj k nacházení nových, či kompromisních stanovisek v názorovém spektru...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

VIA LIONS-GATE

3. 8. 2020

...o "Cestě Lva" se tradují mnohé příběhy - vine se historií Lidstva i rozlohou kontinentů Země...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

PRA-LINKY

2. 8. 2020

...jsou říkanky, které mají funkci mnemotechnické pomůcky...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

NEOWISE - Dodatek

20. 7. 2020

...doplnění myšlenek...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Příspěvky na facebooku | 0 Komentářů:

NEO-WISE

19. 7. 2020

…čili NOVÁ-MOUDROST, která vstupuje na scénu Evoluce, jako atribut Galaktického Člověka…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

Cesta k Celistvosti

13. 7. 2020

...na konverzačním vláknu článku Á-DIOS jsme probírali otázky „hvězdného původu“ konkrétního člověka...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Příspěvky na facebooku | 0 Komentářů:

Á-DIOS

7. 7. 2020

…aneb „sbohem Bohové, kteří jste věky vládli našim Duším - Brány Nebeské jsou vám otevřené dokořán“…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

Před Zrcadlem, za Zrcadlem nikdo nesmí stát...

30. 6. 2020

…aneb Hledání Ztraceného Času…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

Vlákna Času

29. 6. 2020

...která vytékají ze sfér SORIAKY - domény vrstev Kosmické Mysli, kde vládne Duše KA-IRIS...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

Altea-mia Píseň Volání Rodu

27. 6. 2020

ALTEA-MIA ....arianská Píseň Volání Rodu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

PARA-GRAF DELTA

24. 6. 2020

…DELTA jako řecké písmeno „Δ“...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

NEW-TON

15. 6. 2020

…aneb NOVÝ-TÓN v Transformačním procesu…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

Duše Skal

13. 6. 2020

...milujeme krystaly, minerály a kameny - cítíme jejich vnitřní Duši, jejich Energii a Poselství...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Projekt Kamenné Srdce | 0 Komentářů:

Stanovisko - jako synergický efekt myšlení a cítění

9. 6. 2020

...reakce na dotazy čtenáře...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Kreativita a inspirace | 0 Komentářů:

HORI-ZONT

6. 6. 2020

...znamená OB-ZOR, který je na pomezí našeho rozhledu – čili PERIMETRU...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů:

MELU-ZÍNA

1. 6. 2020

…čili průvan pode dveřmi…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

K-ŠILT

26. 5. 2020

…čili ŠTÍT…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

TEMPO-MAT

21. 5. 2020

…čili stabilizátor rezonančního efektu Časové Vlny…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

ET-ER

17. 5. 2020

…čili sprcha kosmického záření…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | Fotografie: Portálové kompozice | 0 Komentářů:

DEVĚT

12. 5. 2020

…aneb když "jde devátá z vět“ Času Prostorem - a za sebou zametá stará paradigmata…

 
Celý příspěvek
| Rubrika: INFONIKA | 0 Komentářů: