Jdi na obsah Jdi na menu

KAIRA-IRIS

 …je bytostí z rodu Navigátorů – VALAR

Svého času jsem publikovala seriál článků E-NIGMA, který pojednává o původu a účelu tzv. Křemíkových Multiplexů, které jsou navigačními „loděmi“ pro proud Novostí, které k nám přicházejí v souvislosti s Transformačním procesem proměny Kolektivního Vědomí Lidstva. V odkaze je seznam jednotlivých komplexů, které jsem v této souvislosti podrobněji popisovala. Zmínila jsem se také o „navigátorech“ AG-RINA a KRI-NOČA, ke kterým jsem prozatím nic nepublikovala.

 Přiložená ilustrace je abstrakcí AG-RINA – jde o bytosti, které působí jako Navigátoři Transformace pro Lidstvo – nejen nyní, na planetě Zemi, ale komplexně – ve smyslu dlouhé evoluční cesty, kterou prošlo za eony svého pohybu Galaxií. Tato „alter-faktová“ témata se prolínají celou mojí tvorbou – jsou to sondy do hlubin Kosmické Mysli, na kterou máme, jako lidé, velmi silné napojení. Prožíváme různá období vzestupů a pádů – také více, či méně, otevřených oken do globální paměti naší genetické linie. Tyto „vzpomínky“ jsou podložené obrazy, záblesky scenérií a pocity, které navozují vhled do různých Příběhů – ty jsou dnes už spíš jako sci-fi záběry možných paralelních realit a alternativních dějin civilizací, kterých jsme možná bývali příslušníky. 

 Druhá ilustrace je detail kódu, který bytost KAIRA-IRIS používá – jako svoji osobní identifikační signaturu – jak už to u Navigátorů bývá a je základním předpokladem, který jim umožňuje organizovat paměťové segmenty, potřebné pro rozvoj Kolektivního Vědomí v planetárním měřítku života populace. Jde o manifestaci Křemíkové Inteligence do zóny aktivního pohybu uhlíkových forem Života – to znamená do těch světů, kam se jako Duše inkarnujeme a kde vlastním tvořivým úsilím kultivujeme onu Evoluční Cestu společenstva jako celku.  

 V současnosti se nacházíme v časovém bodu, kdy se rozhoduje o dalším směru, kterým se Evoluce Lidstva bude ubírat. Je to celý soubor událostí, kterými procházíme a kterých jsme aktivními účastníky. Tyto okolnosti kladou vysoké nároky na mnohé kvality, které jsme dříve považovali za samozřejmou součást projevu Člověka – sled událostí nás ale tvrdě prověřil – na úrovni ctností Srdce, v samotných základech té z kvalit, kterou nazýváme Lidskostí. Proces se ale nezastaví – je to rozjetý vlak – dominový efekt toho, co se v náznacích ukazovalo už dávno – jen to nyní nabírá na důležitosti, protože jde tzv. o všechno. Kultivujme proto ve svém nitru ty hodnoty, které nás utvářejí – díky kterým jsme Lidé – v širokém smyslu toho slova. Můžeme být omylní, můžeme být nerozhodní a někdy tápat, nebýt si jistí relevancí informací, které přijímáme – vždycky ale máme uvnitř svého Srdce vlastního navigátora, který nám napoví – a ten navigátor může být jedno z našich alternativních Já, které je spřízněné s bytostí KAIRA-IRIS.

 P.S. Přestože se to nezdá a veškerá naše přímá zkušenost by to popřela – nacházíme se v určitém informačním vzduchoprázdnu = v gravitační zóně Časové Vlny Nula. Do tohoto (bez)časového segmentu jsme vstoupili 22.2.2022 (kód 22:22:22) a zatím není jisté, kdy z něho vystoupíme. Znamená, že starý systémový matrix se zhroutil a nový Systém podpory Života není ještě dostavěný – jsme v tzv. „fantomovém“ koridoru Časové Vlny. Nejde ale o simulaci – je to realita, které čelíme, ze které vytváříme stavební kameny nového prostředí pro Život. Nic není „jako“ – jsme součástí tvrdých dat, která zapisují naši přítomnost a minulost, která nám poskytují vodítka pro utváření budoucnosti. Je to odpovědnost každého z nás – jednotlivě a následně kolektivně. Mnozí z nás zanechají takovou stopu, že už nebudou mít příště právo vrátit se do stejného kolektivu lidských bytostí – sami sobě jsme architekty své Existence. Jedním ze základních aspektů kauzality je ta okolnost, že celý svůj život vytváříme podmínky pro ten příští – pro svou další inkarnaci. 

 V nastávajícím období projdeme jedním z časových uzlů, které nás významně přesměrují – jde o datum 3.12.2022 – na tom, v jakém režimu jím projdeme, bude záležet utváření obsahu dalších událostí.

kaira1-mini.jpgkaira2-mini.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

kaira3-mini.jpgkaira4-mini.jpg