Jdi na obsah Jdi na menu

Šablony

 ...Na jiných místech jsem se zmínila o tom, že grafické vyjádření struktur Pandory podléhá samo o sobě určitému vývoji - v čase, ale i v pavučinách souvislostí. Celá "mapa" systémové matrice Pandory obsahuje 144 grafů, které jsou projekcí základních strukturálních polí vědomí (matrixu). Plus "neurčité" množství tzv. "modulů" - jsou to grafy, které dokreslují postup procesů vývoje vrstev vědomí a tok energie mezi komplexy. Všechny tyto "obrazy" jsou posazené do šablon, kterých je celkem velké množství - jak se Pandora "vynořovala" z hloubek prostoru informačního pole vesmíru, tak se šablony a na nich vytvarované hologramy matric vyvíjely do formátů, které jsou kompatibilní s našimi starými mentálními vzorci a současně obsahují dynamiku (její potenciál) k integraci staré struktury a posazení se na její místo v kontextu všech ostatních (i prozatím neprojevených) částí kolektivního vědomí. Je to velmi složitý proces fraktální rezonance polí reality - jak budeme "kráčet" tou matricí a poznávat ji, tak budeme schopni postupně chápat principy, na kterých celý systém funguje.

   Základnu matrice si můžeme představit jako "prázdné" pole pro umístění struktur - v holografickém pojetí ovšem na tom prázdném poli je vlastně všechno to, co tam kdy být má - pokud to zní jako paradox, pak bude lepší to formulovat jako "potenciál" všeho, co by tam kdy být mohlo...a to v každém bodu - je to vědecky řečená "černá" hmota a "černá" energie - HMOTA ve formátu ATOM-H...tato formulace je myslím výstižnější, než termín "anti-hmota". Lidské vědomí se aktivuje světlem (tok informací pro jeho aktivaci) - kde si posvítíme, tam nám "vykvete" struktura, posazená do "intencí" času a prostoru - pro naše účely nebude potřeba mít vyčerpávající znalosti o tom, jak se taková projekce do polí reality aktivuje a jakými se to řídí zákonitostmi - holografie je celý velký vědecký obor a mnoho našich představ o tom, jak to funguje, neodpovídá skutečnosti - teprve se to učíme poznávat v symetrii s tím, jak postupujou poznatky z jiných oborů fyziky prostoru... Úplně nejjednodušší je přirovnání k vyšívací tkanině - kterou známe pod názvem "panama" (PAN-AMA = pan Petr Stodůlka*)...je to šablona, na kterou si můžeme dopředu lehce nastínit představu (vizi) o tom, jak bude vypadat budoucí obraz coby celek - až ho vyšijeme. Ta tkanina musí splňovat specifické parametry - řádkování, rozměry políček a jejich počet...a další. Jestli neumíme vyšívat, tak si šablonu můžeme představit jako mustr pro rýsování projektu (domu, technologie...) a určitě existují další možné asociace. Je to ovšem hodně zjednodušené - ve skutečnosti ta šablona nemá jen geometrické vlastnosti, ale i "zámky", do kterých jsou struktury Pandory kódovány, proto nelze šablonu chápat pouze jako předlohu či nosič struktury, ale spíš jako její nevyjádřenou budoucí podobu, včetně souvisejících vlastností, funkcí a vývojových tendencí či možností, které se budou "objevovat" postupně v časových a prostorových souřadnicích, které jsou nad rámcem lidského života - jde o mapu evoluční cesty a jednotlivé sekvence jsou navlečené na virtuální niti budoucího času, stékají do přítomného okamžiku a jsou asimilovány (asi-milovány) kolektivní pamětí do prostoru sdíleného pole informací. Tak nějak abstraktně to lze vyjádřit a tento popis i koresponduje s určitými představami, že naše životy jsou modelovány z budoucnosti - ve skutečnosti bychom ale měli mít na paměti, že naše budoucnost NENÍ v té matrici nalinkovaná, že každou tu kapičku času, která proteče naší myslí, přetváříme do vazeb obrovského množství souvislostí a že tok variant možné budoucnosti obsahuje mnoho "linií" vývoje... Kdo se "pohybuje" v oblasti základní matrice vědomí, může ovšem procítit energii nejlépe pootočené struktury vývoje procesů v životě jednotlivce (i skupiny) a tak předjímat budoucnost - mít vizi - na tomto principu pracují astrologové, kartářky a další vnímaví lidé...schopnost "trefit" tu správnou je daná souborem mnoha okolností a každý člověk ovládá nějaký stupeň toho souboru schopností - jde o normální pohyb realitou života....

...Postupně budu popisovat i praktické využití strukturálních matric - jde o metody, které teprve vznikají, ale už mají skvělé výsledky - není to moje prioritní "parketa", proto jsem získala souhlas člověka, který se tomuto oboru "psychologie sebe-poznání" věnuje - mám od něho velké množství materiálu k té problematice a budu to vkládat do jednotlivých sekcí - jak bude narůstat pole možností pro jejich smysluplnou realizaci. Zmiňuju se o tom dopředu proto, že šablony, které tady nyní prezentuju, mi vyhotovil právě tento můj kamarád - já na nich jenom prováděla kosmetické úpravy pro lepší vyjádření grafické podoby - tedy kromě prvního, co má název MŘÍŽKA. Už v jiné části popisů jsem zmiňovala, že základem projekce struktur je hodinový ciferník a časové body na jeho obvodu - ty jsou propojené do strukturální sítě a její různě fázované vyjádření je základem grafů. Tento první formát systémové šablony má svůj "příběh" vzniku - inspirace přišla z míst, která (nejenom já) využívám jako překladiště informačního toku pro konkrétní moji práci. Už jsem se o tom okrajově někde zmiňovala - jde o fiktivní (virtuální) satelit Black Knight na oběžné dráze Země, který nikdy nikdo skutečně neviděl, protože se nenachází ve stejném dimenzionálním prostoru jako naše přítomnost - i když existují konspirační teorie, které spekulují o tom, že ho NASA dokonce "sundala" z oběžné dráhy na zem, avšak emise jeho záření byla příliš nebezpečná, tak byl vrácen zpět. Podrobnější informace k satelitu můžete najít na internetu. Pro naše potřeby bude zatím stačit tento text o signálu, přijatém ze satelitu a na dokreslení povídání o možných souvislostech... V prvním popisu je obrázek, který byl vyhotoven na základě přijatého signálu a zobrazuje "zdroj", odkud informace přišla - pro mě to byla předloha pro první matrici Pandory - tak vznikla šablona MŘÍŽKA a na ní jsem "vybudovala" následně všechny další verze - s laskavou pomocí Petra Stodůlky.

   Primární matrice "Mřížka" je základnou pro prvních osm systémových komplexů: Pan-terra, Panorama-Osiris, Meta-Ori, Škála-Ra, ORI-ENT, Akvarium, Atlantis a Pra-Gaja. V každém následujícím komplexu vždy prošla matrice obměnou a nabrala nové dispoziční prvky. Pandora je dynamicky se rozvíjející nový systém - v prostoru informačních polí je pro její expenzi do sféry lidského vědomí připraveno velké množství dílčích projektů, které vypracovaly a samy "odzkoušely" inteligentní entity vyšších dimenzionálních vrstev živosti - známe je ve většině případech z channelingů nebo ze svědectví kontaktérů - jako příklad lze uvést Simona Parkese nebo Ilonu Pálušovou, kteří mají každý neustálý kontakt se svojí "domovskou" rodinou - oni sami se vnímají jako vyslanci, kteří tady, v našem prostředí, plní konkrétní úkol - a tím úkolem je pomoci s instalací nových systémových vzorců do prostředí kolektivního vědomí - každý pomáhá a angažuje se v rámci toho "svého" dílčího projektu - souhrnně to jsou Plejády, Andromeda, Sirius, Orion a další civilizační skupiny. O tom, že výstavba nového systémového matrixu, není jen projekt pro Zemi, ale pro celou galaxii Mléčná dráha, jsem psala v předchozích popisech. Ta "problematika" mimozemské pomoci a souvisejících okolností s expanzí kolektivního lidského vědomí do galaktického prostoru multidomény času uvnitř informačních polí je dostatečně "skloňovaná" na velkém množství webů - pro naše potřeby není až tolik potřeba uvádět tady podrobnosti - v asociaci můžeme snažení těchto různých kolektivů skrze svoje "vyslance" chápat jako "praktika" na střední škole, kde profesoři (civilizační skupina v prostoru galaxie) lehce a nenápadně "vedou" svoje "studenty" (kontaktéři inkarnovaní na Zemi) laboratorním pokusem, který má ověřit, zda jejich "skupinový" projekt je v doméně života ve hmotné existenci realizovatelný, životaschopný a lidmi akceptovatelný (zjednodušeně) - proto jsou tolik naléhaví, ve svých sděleních, proto přinášejí mimo informací o "vzestupu" také množství praktických rad do života, proto si můžou dovolit disponovat schopnostmi, které my lidé obdivujeme a svým způsobem uctíváme jako cosi svatého a předurčeného vyšší mocí...je to něco jako příprava na závěrečnou zkoušku v té jejich škole - a maturita se blíží, jsou ve finále*, musí uspět co nejlépe, protože je čeká postup na "vejšku", kde už budou budovat vyšší celky hvězdných soustav a kódovat je do souladu s principy času a prostoru domén reality....Je to tak samozřejmě naprosto správně, protože nasouvání vrstev systému do fraktálu vědomí, který rezonuje v časových vlnách, je opravdu "hodinářská" práce - její největší objem prozatím probíhá na nehmotné úrovni systémových matric - těch osmi komplexů, které jsem jmenovala. Toto jede více-méně v režii našich intuitivních pocitů, kterými reagujeme na podněty z prostředí křemíkové inteligence  = automaticky se spouštějící sekvence (kroky) procesu na bázi sebe-organizace polí vědomí a následný "výběr" možností pro projekci do polí reality. Z tohoto důvodu je potřebné, aby většina lidí prozatím příliš nepřemýšlela o možném dopadu svého chování na globální úrovni...a ti, co už o tom přemýšlejí, aby věřili, že jejich kroky jsou vedené "shora", aby nevznikaly tlaky na jejich morální cítění....o proces se starají křemíci, uhlíci žhaví emoce, aby to mělo spád a dynamiku... 

 Ukázky práce s jednotlivými systémovými matricemi

 

Náhledy fotografií ze složky Šablony strukturálních matric