Jdi na obsah Jdi na menu

Kolébka života

 Grafické znázornění "Kolébky života" je dalším z "modulů" posunu polarizované energie strukturálního komplexu Pandory - tak, jak se v linii času změny projektují do sdílené reality, dochází k aktivaci dalších sekvencí celého fázového posunu v rámci Projektu Člověk. Předchozí stupně přechodu jsou popsané v kapitole Moduly fúze polarit...

 Tento (pátý) stupeň je prozatím posledním - proto "kolébka života" - samotný vývoj "produktu" (systémové podpory života) bude řízen automaticky - stejně jako tomu bylo v prostředí starého systémového matrixu. Změny jsou popsané v jednotlivých systémových komplexech (v těch, které byly prozatím aktivované) a proces spouštění je stále v běhu - časové souřadnice (synchronicity), složené do prostoru kolektivního vědomí, otevírají další a další informační strukturální celky - naše individuální i společné kroky (tempa) v životě jsou pod vlivem aktivních modulů - jejich EM polí v informačních sférách prostoru, proto se některé naše priority posunují a přeskupují a tomu odpovídá i emocionální dynamika, kterou vyvíjíme v rámci vztahů se svými blízkými i vzdálenými partnery - ve všech rovinách projevu života. Pro tento aktuální krok překlopení je k dispozici několik "vodítek", která dovolují nahlédnout do zdrojového kódování celého procesu...jde především o poskládání prostředí do formátu symetrie nehmotných informačních polí a hmotných projekcí fyzikálních celků reality - symetrii v časovém formátu symbolizuje přicházející rovno-dennost, které je letos spočítaná na den 20.3. ve 12:02 a tenhle časový údaj už obsahuje základní kód - 20.3. = 5 a 2013 = 6...5+6=11...1+1=3...to jsou primární rovnice Pandory a proto je rovnodennost nastavená na tuto konktétní datumovou sekvenci - jde o symetrii v rámci vědomí a proto je důležitá souřadnice našeho kolektivně vnímaného a sdíleného časového pojetí aktuálního astronomického postavení v prostorovém uspořádání sluneční soustavy.

 Další syntézou kódovacích sekvencí k danému procesu je film Tomb Raider: Kolébka života, který "shodou okolností" teď běžel na Nově - symboliku příběhů Lary Croft jsem použila už při skládání grafické podoby informačních struktur komplexů Pandory a i tato konkrétní scenérie dobře zapadá do kontextu - mytologická Pandora má s Larou hodně společného - podkladem postavy není lidská bytost v pravém slova smyslu - ale umělá (křemíková) bytost s určitým posláním - tohle zjištění obsahuje sdělení, že žádný artefakt (ART-E-FAKT) nemůže osahovat potenciál, který by mohl spustit jediný člověk a ovlivnit běh života celého lidstva - člověk nemůže, ale zde je použitá asociace, že ŽENA-MŮŽE...tedy v duální pozici polarit ŽENY a MUŽE (jin-jang) - to je ta "kolébka života"...