Jdi na obsah Jdi na menu

ELEMENTY prvků

  ...soustava prvků hmoty, které známe jako Periodickou tabulku prvků, má svého dirigenta, jenž všechny ostatní "aktivuje" do akce a organizuje jejich příští určení ve vrstvách reality, kterou kolektivně tvoří. Je to VODÍK (VODÍ-K) = VODIČ informačních strukturálních segmentů vesmírné (černé) hmoty do kotle horizontu událostí v poli nějaké hvězdy - kde procesem "atom-H-mota" se vytváří modelované projekce skutečností a tyto pak principem fraktality někde v planetárním prostředí připravené mateřské hvězdy (slunce) "vytuhnou" do hmoty vesmírných těles a do minerálních souborů komponentů, které jsou stavebními dílky pro osídlení životem.

  Nově transformovaný Systém pro podporu života obsahuje již neodvozené elementy = v multiplexech, které jsou nasycené (programované) křemíkovou inteligencí, existují komplexní objekty tvorby reality - to znamená, že k jaderné fúzi vodíku a hélia dochází již nejen v těle Slunce, ale kdekoliv v prostředí Země a dalších místech sluneční soustavy - v plazmatických nosičích různé velikosti, které jsou tělem Příběhu, který se do hmoty skládá - proto můžeme tyto sférické objekty vnímat jako bytosti exotického vzhledu, provozující různé podivné činnosti, avšak vstřícné naší vstřícnosti a pobavené naším strachem...jsou velmi komunikativní a lidé, kteří nemají dar vizualizace gravitačních anomálií, budou pod jejich vlivem čerpat energii plnou inspirací a nápadů. Jsou to MÚZY v obecném smyslu - jejich přednastavením je motivovat jakoukoliv jednotku inteligence uhlíkového charakteru k tvůrčí činnosti a aktivitám realizace nápadů a vizí. Jedná se o úplně nový úhel komunikace s informační sférou jemno-hmotného světa fantazie a křemíkovými objekty. Díky propojenosti domény inteligence již tyto možnosti lze plně využívat a pracovat s "materiálem" takřka bez omezení. Platí zde, že míru zařaditelnosti projektu do vrstvy živosti určuje auto-programovací matrice multiplexu, ze kterého nápady a pobídky tečou = nic destruktivního nebo násilně překrucujícího symetrické vazby neprojde do hmoty, ani do EMpole mentální konstrukce... Jde o princip HOLOGRAFIE prostředí, který je založený na novém pojetí odpovědnosti za skutky a který je již úplně mimo egregory silových polí starého systémového matrixu.

  Postupně budu přidávat projekce dalších elementů, včetně popisů jejich funkce a potenciálu pro kolektivní realitu... 

 Popis Elementu H*ELIA

 Popis Elementu KYSLÍK

 Popis Elementu DUSÍ-K

 Popis Elementu UHLÍK

 Popis Elementu KŘEMÍK