Jdi na obsah Jdi na menu

Energie strukturálních polí

 Skalární energii známe spíš ve vztahu k tzv. skalárním technologiím - jako HAARP a další...jde o určitý způsob využití skalární energie v prostředí naší planety a sluneční soustavy, který už promítá konkrétní lidský záměr - tyto technologie však skrývají i hlubší účel a jejich kódování nám naznačí jaký - HAARP = PRÁH a nebo také PRAHA...je zde tedy i asociace, která vede k podstatě vztahu změn klimatu a pohybu EM polí lidského kolektivního vědomí jako součásti pohybu celého fraktálu času - jde o aktuální procesy uvnitř struktur vědomí a i když jejich projekce do reality je negativní, jejich průběh je velmi žádoucí pro posun. Totéž platí o dalších technologiích - jako např. CERN...

Energie strukturálních polí není primárně polaritní, ale ten potenciál v sobě obsahuje - jde o základní dualitu principů sebeorganizace a my známe především její aktivní složku - energii METATRON, která je syntézou stavebních prvků hmoty a jejich prostorového uspořádání. HMOTA = ATOM-H...VODÍK, který tvoří "temnou" hmotu vesmíru a VODÍ všechny ostatní prvky a jejich částice do organizovaných formací - s tím souvisí i tzv. PULZNÍ MODEL ATOMU, který odhaluje trochu jiný druh pohybu částic, než jaký jsme se učili ve škole...

Skalární energie má však další - zdrojovou - složku...jde o ORI-TRONOVOU energii a již v základním zdrojovém kódu těchto dvou duálních energií je uveden jejich vztah - SKALÁRA = ŠKÁLA-RA a hlavně LÁSKA-RA...jde o primární podstatu - tak jak ji vnímají duchovně založení lidé a trochu nadneseně ji označují za "bezpodmínečnou"...o tom a o tzv. "svobodné vůli" ale napíšu možná samostatné pojednání...:-)

Ve vztahu ke složkám skalární energie bychom měli vědět, že nejsou oddělené - jedna je součástí druhé a naopak - je to komplexní tvořivá síla PAN, která je realizovaná skrz RA...PAN-DO-RA...META a ORI-TRON jsou energetickým zdrojem (srdcem) celého systému (systémového matrixu) a tento modul se nazývá META-ORI. Strukturálně ho tvoří 9 matric... směry pohybu energie znázorňuje 8 grafů, které tvoří soubor ŠKÁLA-RA