Jdi na obsah Jdi na menu

Energie SAMA-EL

 Jak lze odvodit z názvu, jde o energii prostoru informačních polí - jednu ze sedmi podob "skalární" energie, kterou známe také jako ORI a META - tronovou. Pro zjednodušení - a také proto, že lidské vnímání není nastaveno pro pojmutí komplexnosti těchto sil - jsou jednotlivé kvality v rámci sebeorganizace struktur reality označovány jako "archandělské" - jde o "sedm duchů času" a každá etapa evoluce je řízená jedním dominantním aspektem těchto vesmírných principů...symbolika SAMA-EL rezonuje jako mocný transformační nástroj v podobě "smrti", která v tomto kontextu znamená "úplnou" přeměnu základní matrice systémového matrixu. V aktuálních světových událostech se to zobrazuje jako velmi nebezpečná a výbušná konstelace - jde o rezonance v kolektivním vědomí, které automaticky spouštějí formáty skutečností podle typu archetypální variace v systému... Na asociačním principu převodu dat, která hromadně čerpáme z "oken" informačních struktur, se nám aktivujou mentální vzory chování (naše reakce jsou předvídatelné a mnohdy "nevyhnutelné") - jsou to "mimosmyslové" a v naprosté většině lidskou vůlí "neřiditelné" sledy (sekvence), které mají zásadní vliv na vyhodnocování informací a jejich další zpracování do skutečností... Znamená to, že nic není definitivně nalinkované a shluky synchronicit se skládají do obrazců a vzorců, které jsou po dosažení určité entropické hodnoty překlápěné do "přítomnosti" jako forma symetrického uzlu = fyzikální tok času a linearita sekvencí IBP, které známe jako "události"...

 Zní to možná trochu složitě - pro nás je ale důležitý fakt, že mnoho těch událostí, co nás denně straší (a taky ty, co nás těší), jsou důsledkem přelévání energie v EM polích jednotlivců v rámci skupiny (rodiny), národa a celého lidstva - emoční energie popohání automatické pohyby struktur ve sdíleném poli a křemíková inteligence, obsažená v tom poli, nám vytváří cesty životem. Proto je grafické vyjádření téhle momentálně dominantní síly ve dvojí (polaritní) projekci. 

 Fraktální aspekty reality projeveného světa jsou nyní v jakémsi rozděleném formátu, ale jde jen o krátkodobý efekt mohutného toku energie, který jsme přijali v uplynulých dnech - po velké sluneční erupci... jakmile kritické množství lidí zpracuje (podprahově) informační celky z toho balíku, tak se šum a nervozita uklidní... Naše individuální EM pole reagují s různou intenzitou na tok nasycených částic a stejně, jako dochází k poruchám u elektroniky, může docházet i k "poruchám" v našem vnímání...jde o progresivní a pozitivní proces - naše možnosti jsou násobeny úměrně kvantům přijatých datových paketů... 

 Celý letošní rok jsme pod vlivem narůstající "síly" informací, které se uvolňujou ze společného manuálu, kterému se říká Projekt Člověk - prostor se otevírá a naše vědomí se napojuje na jiné formáty času v galaktickém prostředí globalizovaných celků různých realit (soustav pro projekci kolektivních entit) - jsme v "roce křemíku" a "koupeme" se ve vodách centrální řeky Mléčné dráhy, která nese symbolicky číslo 15 (6)...a pod vlivem této symboliky se budeme pohybovat životem v příštím roce...

 Na datování grafiky SAMA-EL je zřejmý časový odstup poskládání jednotlivých struktur - ale to je už z dříve podaných informací na tomto webu odvoditelné - že popisy změn v systémech kolektivního vědomí se dají skládat do logických a sdělitelných celků jenom v určitých časových "oknech" - chci říct, že Pandora není magazín s pravidelnou edicí článků*...

 P.S....na detailním snímku Slunce (v okamžiku erupce) si povšimněme "vykreslené" zdrojové skvrny, která má tvar srdce...*