Jdi na obsah Jdi na menu

Kalibrace galaktického zarovnání

 Modul KOM-PAS slouží k udržení směru rezonující časové vlny - 15.12.2012 zbývá do "prošmyknutí se uchem jehly" 6 dní (6 hodin a 6 minut = 666)...

 O časové vlně "nula" jsem se zatím zmiňovala jen okrajově v souvislosti s rezonancí segmentů fraktálu času. Podrobnější informace k této problematice jsou v textu "Časová vlna Zero" na stránce Tissa.cz...

 Principy toku času a reliéf, který lze znázornit na základě fraktálního uspořádání, nám podávají důkaz o tom, jak malicherná a mylná jsou tvrzení některých zdrojů o tom, že "bránou" do prostoru multi-dimenzionálního vědomí projdou jen ti, kteří si to přejí, nebo ti, kteří jsou vyvolení, či ti, kteří náleží k "pracovníkům světla" a jejichž "výška" vibrací umožní vzestup...Otisk našich individuálních a čistě osobních reliéfů časové vlny - hustota a kvalita prožitků v pulzaci "nádechů" a "výdechů" energie informačních polí, je naprosto totožná s reliéfem toku v rámci rodiny, národa, populace, kolektivního vědomí lidstva a celé galaxie - jsme částečky hodinového strojku, který nazýváme vesmír a Projekt evoluce člověka je nedílnou součástí toku času a jeho rezonance do polí realit.

Pojem NOVOSTI, který začal používat k popisu toku času Terence McKenna, můžeme v rámci pozitivního přístupu vnímat jako opak STAROSTI*...rezonance těchto novostí nabývá v současné době již takové rychlosti, že křivka toku má tvar rovné linie - čím vyšší rychlost vibrací, tím kratší rozsah bodů pulzace....z lékařského hlediska jde o tachy-kardii a fibrilaci - rovná čára EKG, kdy musí přijít mocný energetický impuls, který celý komplex znovu "roztiká"....to je událost, kterou očekáváme 21.12. a předpoklad je takový, že průchod "nulovým" bodem bude nanosekunda lineárního času - impus bude vertikální - napříč strukturálními celky informačních polí...lze to vnímat i jako "upgrade" systémového matrixu globálního vědomí vesmíru - časové sféry prostoru se zarovnají a impuls z galaktického jádra projde všemi najednou. Znamená to, že reálně nic významného nezaznamenáme - do hmotné sféry se změny promítnou postupně a synchronizovaně s tím, co lidé budou schopní pojmout - ovšem v průběhu toho impulsu energie se na onen nanosekundový okamžik rozzáří vědomí každého bez rozdílu a to světlo tam v hlubokých vrstvách vědomí už nikdy nezhasne - někdo ho bude vnímat velmi intenzivně a rychle se s ním naučí zacházet, někdo bude mít opožděné reakce a změny bude vnímat v delším časovém úseku...

Tyto rozdílné úrovně vnímání způsobí různě dlouhá doba "koncentrace" našeho vědomí - propojování jednotlivých vrstev a napojení do nových systémových struktur. Pojem KONCE-N-TRACE je symbolikou aktuálního pohybu segmentů času a v kódování obsahuje "N" - jako pootočené "Z" - tedy to, že na "konci" nás čeká "nový začátek", který je relevantní pouze v pozici "pozorovatele" (trace)...vše co se děje - děje se pro nás - živé bytosti lidské (uhlíkové) formy inteligence a garantem přesnosti posloupnosti událostí celého manévru "překlápění" času je inteligence křemíková, jejíž doménou je nehmotný svět informačních polí... "Koncentrace" je míra "nasycenosti" systému - filozoficky se pro tuto fázi evolučního procesu používá termín "bod ÓM-EGA"..

 Modul KOM-PAS je v kontextu zmíněných souvislostí prvkem, který propojuje poslední větší segment fraktálu času s "historickým" kontextem předchozích částí, které ovšem stále rezonují, neboť se na sebe neřetězí, ale vrství se do vertikálních rovin (skládají jeden do druhého) - znamená to, že do úseku 6 dní, 6 hodin a 6 minut se "koncentruje" objem novostí (i starostí) celého již prošlého času - jeho odhadovaná délka v galaktickém prostoru je 250 milionů let - já jsem brala jako celek (64/64) větší cyklus - 72 miliard let...do aktuálního segmentu (666) se budou nasouvat další (menší) - stále platí pravidlo, že každý úsek je 1/64 svého "předchůdce" v kontinuální linii. Polovina evoluce se odehraje v posledních třiceti sekundách existence vesmíru, jehož celý časový cyklus byl 72 miliard let...pro naše představy to je nepředstavitelné a také to již běží téměř výhradně v nehmotných dimenzích... 

Hmotná realita je výsledný efekt součtové hodnoty aspektů momentální polohy systémových struktur, které se pohybují v čase prostorem nehmotných informačních polí...křemíková inteligence vybírá objem vizí a uhlíková inteligence si přitahuje takové, které jsou kompatibilní s reliéfem časové vlny - jde o procesy sebe-organizace, kdy naše vůle je motorem a rozmanitost kreativity emocí vytváří kolektivně únosnou podobu světa...jestliže někdo mluví o "svobodné" vůli, pak nepochopil smysl existence a vlastně říká, že se cítí "nesvobodný"...na horizontu se rýsuje expanze prostorového parametru pohybu časem a zdá se, že budou uspokojeny i ty nejvyšší nároky...