Jdi na obsah Jdi na menu

Moduly fúze polarit

 Polarita JIN-JANG je základem toku energie v časoprostorové doméně existence - v prostředí naší lidské reality je polarizovaná energie přímo stavebním elementem hmoty. Veškeré vnímání skutečnosti je založeno na interakci elektro-magnetických polí, která se pohybují díky polarizované energii, kterou vnímáme jako ČAS. Vzájemná vazba těchto dvou složek energie je určující princip "rovnováhy" sil v prostoru - a je také řídící silou lidského chování - od osobní roviny jednotlivce, přes společenské a politické normy etnických kolektivů až po globální státní uspořádání...Strukturální celek, který je za to "zodpovědný", je graficky znázorněn na prvním modulu - jde o starý čínský symbol jin-jang, který také známe pod označením MONÁDA...

 Označení "monáda" v sobě skrývá kódování, které souvisí s primární představou stvoření - jde o jméno ADAM KADM(ON) - archetyp člověka (lidské bytosti) na bázi uhlíku. C.G.Jung v pojednání "Představy spásy v alchymii" uvádí: "...a měj na mysli desku, již psal i Bitos a třikrát veliký Platón a nekonečně veliký Hermés, že prvním hieratickým slovem "THÓÝTH" se označuje první člověk, vykladač všeho jsoucího a ten, kdo dal všem tělesným věcem jména. Chaldejci, Parthové, Médové a Hebrejci jej naproti tomu nazývají Adamem, čehož výklad zní: "panenská země", "krvavě rudá země", "ohnivá země" a "tělesná země". Tak se tedy první člověk jmenuje u nás Thóýth a u nich Adam, neboť oni jej pojmenovali v řeči andělů..."

 Tyto a další indicie nám naznačují souvislost mezi staroegyptským Thothem a biblickým Adamem - mystérium této osobnosti je komplikované - je to kontinuita Projektu Člověk a komplexní schématický nosič reality - STROM ŽIVOTA. Ve světle současných směrů vývoje v oblasti nových technologií a zdrojů energie se nám otevírají i nové úhly chápání tohoto primárního lidského kódování - podrobnější informace najdeme v textu o Nadaci Keshe Honzy Koňase...

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

janko - A/DA/MK/AD/M

19. 1. 2013 23:09

MK = kontakt informací = hmota
DA : AD = rozhraní cesty od dobra a cesty k dobru
A........M = posloupnost variant forem hmoty

(ON) = nástroj, rotace písmene "N" negace, "Z" začátek