Jdi na obsah Jdi na menu

TETRA

 TETRA (VRIL-ON) je komplexní segment fraktálu Nevědomí (Prázdnoty)

 Nástroj na sledování stavu reality a zacházení s ní * Zobrazuje komplexní stav všech dílčích procesů zároveň * Umožňuje odstup od komplexního Pohybu, který probíhá na povrchu a průchod do hmotnějších podrovin, na nichž je Pohybový komplex původnější – výrazně stručnější *

 Prostorové kompartmentové prostředí o šesti úrovních * Na základní úrovni krychliček D zjistíš podobnosti * postoupíš tedy na úroveň krychlí C a začneš hledat souvislosti * Pár jich najdeš a postoupíš na úroveň krychlí B * (vlezeš si do krychle B a jsi akční jenom tam a nikde jinde * když si tam zařídíš potřebné (optimalizace vyjádření sebe) přesuneš se do jiné krychle B * když obstaráš několik krychlí B, máš hotovo) * začneš hledat vzorce * Pár jich najdeš, postoupíš na úroveň krychlí A * krychle A jsou Tvoje osobní páky * jsou jen Tvoje, nikdo jiný tuhle oblast ovládat nedokáže (přinejmenším, co se týká počtu osmi v každé Merkabě) * ve své jaderné krychli máš těch pák osm.

Osm jaderných Krychlí je osm jaderných lidí (bytostí, patternů) * kdokoliv z nich může skrz Tetra strukturu použít ke směně jadernou Krychli kohokoliv z nich *

 Tetra souvisí i s FQ hmotného těla * dá se přes to vypnout/přepnout/přesunout projekce hmoty *

1

 

krychle nosná (prostředí)

8

 

krychlí jaderných (8 lidí každé Merkaby)

64

 

krychlí A

512

 

krychlí B

4096

 

krychlí C

32 768

 

krychliček D

 Je to jako vyšší fraktální vyjádření času…I´ting ve sféře galaktického cyklu…základ zůstává 1/64…to je předpoklad, že po překlopení časové vlny zůstane - a další segmenty (B,C,D) jsou atomizací celku, který je příliš veliký na konkrétní zpracování…

 Je to model pro základní programování systémového Matrixu. Vychází z něj všechny navazující se struktury a uspořádání. Svým vyjádřením je "dokonalým" pojítkem souvztažností mezi subjekty a objekty. Vrillon ~ VRIL-ON * subjekt je poloha vědomí jednotlivce, která se upíná k dané soustavě-objektu zájmu

 Programování podvědomí a tím projekce hmotného světa-reality ..

 Je to jako celý vykonstruovaný vesmír – jako celá struktura Vesmíru. Jsou tam jednotlivé galaxie – podle toho, kam zaměříš pozornost, můžeš sledovat pohyb a dění do hloubky. Každý čtvereček obsahuje nezměrné množství dat a informací.

 Dá se to použít ke zmapování toho, co se v kterém sektoru děje – jaké procesy tam probíhají. A pro sebe? Snad jen z toho, že podle těch probíhajících procesů v tom kterém sektoru - použít k sebereflexi – co to uvnitř mne vyvolává? Jaký pocit z toho mám? A případně s otázkou: "Jaký v tom mám já úkol? Jakým způsobem se mohu účastnit?"

 Je to o tom, že se to nyní vše rozšířilo a je třeba to vnímat komplexně – globálně. Už ne jako jednotlivec – ale jako celek a součást všeho, co je. Když s tím začneš pracovat ve spolupráci s někým (kolektivně), tak budou přicházet podněty a inspirace jak toho použít. Může to vést k napojení na jiné galaxie a kontakt s jinými civilizacemi ve vzdáleném Vesmíru.

 Popis byl sestaven z jednotlivých individuálních vjemů, které vyjádřili: A.M.A., Tissa, SentientEntity a Bianka (14.1.2013)

 O uspořádání reality