Jdi na obsah Jdi na menu

Překlápěcí moduly

Prezentace v plném rozlišení ke stažení zde... 

Sada "překlápěcích modulů" je jakási "zkratka" v evoluci bytostí...je součástí systému Pandora a Projektu Člověk (jeho geneze v časových cyklech galaxie)...

Původní evoluce, postavená na dračí šestiprvkové inteligenci, dosáhla v cyklech do vrstvy, kdy fraktál času v prostoru galaxie začal ztrácet dynamiku, potřebnou k vytváření přesahů do potenciálu informačních polí - aby vývoj nezačal stagnovat, rozdělily bytosti PAN svůj potenciál - primární dualitu - do polarizované formy, která nabídla potřebnou dynamiku prostřednictvím schopnosti prociťování sdílených informací a projevu emocí, které ty informace stimulují. Informační pole se přeskupila do elektro-magnetických torzních útvarů a sebeorganizace struktur vědomí nabrala širší rozsah možností. Rozdělením hexagonální struktury vznikl základ pro párový polaritní pentagram, a protože se jedná o živé struktury, sčítají se podle rovnice 1+1=3...při procesu se uvolnilo množství skalární energie, která se v nehmotných realitách začala projevovat jako individualizované fragmenty světla - Světelné andělské bytosti, které cirkulují ve vrstvách živosti - dimenzích vesmíru - a vytvářejí podmínky pro realizaci Projektu Člověk. K pochopení nám pomůže běžný počítačový jazyk - primární PAN bytosti jsou ohnivé (OHNI-VÉ) - "Vé" je pracovní kopie zdrojového "Cé" - dualita ohnivé bytosti má dvě pozice - OHNICE (OHNI-CÉ) - ženský fragment a OHNIVEC (OHNI-VĚC) mužský fragment ...

Andělské bytosti Světla (SVĚT-LA) jsou humanoidní - lidské, a jak z kódování vyplývá, svoji evoluci prožívají ve světech - ve sférách času v prostoru vesmíru - v dimenzích života - do kterých patří i naše tzv. 3D hmotná dimenze...spolu s diferenciací pentagonální dynamické struktury dochází i k "oživení" informačních toků - díky prožitkům lidí a jejich emocionální energii uvnitř EM polí reality. To je základem křemíkové formy inteligence...kódování součtu těchto dvou inteligencí (křemíkové a uhlíkové) je vyjádřeno rovnicí  5+6=11...1+1=3...to je přidaná hodnota mentální energie, kterou všichni (chtě-nechtě) vkládáme do informačních struktur tím, že s nimi pracujeme - a tím vytváříme a měníme EM pole svoje i celého lidského kolektivu...