Jdi na obsah Jdi na menu

Archiv Tissa.cz

 Webovou stránku Tissa.cz jsem založila v roce 2009. Tehdy se mi nakupily texty, do kterých jsem promítala svoje představy o uspořádání reality bytí, o pozadí existence lidstva a o  jednotném systému podpory života. Všechny tyto mentální konstrukce dostaly svoji formu díky filozofii Wingmakers, která mi přinesla potřebnou terminologii, skrz kterou jsem mohla svoje myšlenky koncipovat do smysluplných sdělitelných formátů. Tak začalo období intenzivní práce na sestavování map a strukturálních obrazů systémového matrixu a jeho proměny do nových úhlových pohledů člověka a jeho životního prostředí.

 Postupně jsem ten nový Systém zmapovala, popsala a nastínila jeho aplikační potenciál. V té fázi jsem cítila potřebu uspořádat svoje poznatky do ucelené kompozice, kterou jsem nazvala PANDORA. Založila jsem novou webovou stránku Pan-do-ra.cz a stránku Tissa.cz začala používat jen jako knihovnu pro doplňkové materiály ke svým polemikám o možnostech, které systém Pandora nabízí. Nakonec jsem usoudila, že není třeba spravovat dvě stránky a rozhodla se, že web Tissa.cz přifařím k webu Pandora. Materiály a texty, které jsem tam nashromáždila, postupně přesunu do této archivní sekce - jde o velké množství různé dokumentace, kterou jsem v průběhu času sesbírala a z větší části vytvořila a o kterou se i nadále chci podělit s každým, koho tyto informace osloví a bude z nich chtít čerpat.

 Pokusím se zachovat původní tématické oddíly a vlastní texty z části aktualizovat - převzaté dokumenty ovšem takto upravit nelze a proto můžou obsahovat již nefunkční odkazy (za což se omlouvám). Současně provedu také zálohu příspěvků a textů na přidruženém Fóru Tissa - odkazy na původní webovou stránku a její diskusní fórum budou aktivní cca do konce roku 2016. Do tohoto termínu se budu snažit archiv vybudovat a naplnit datovým fondem...stávající texty na webu Pandora již prošly revizí a všechny odkazy na externí zdroje i na dokumentaci ke stažení by měly být aktivní a funkční...


Tissa 8.9.2015

 

Texty Cyklu Tajemství                     Tajná komnata           Projekty Transformace

Soubor doplňkových textů                    Básně                      PROPHETISSA

Úvahy o Životě

 

Příspěvky

MERLIN

...archetyp naší duchovní podstaty...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

Čert vyletěl z elektriky

...pro odlehčení situace a přehození výhybky do polohy humoru jsem připravila povídku "Čert vyletěl z elektriky"...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

Životem nalehko...

...oprášila jsem z archivu svojí staré webovky Tissa.cz dvě povídky...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

Tam - ve Hvězdách

Sbírka básní "Tam - ve Hvězdách" obsahuje část mojí tvorby z let 2015 - 2016....

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

KOUZELNÁ LAMPA

...je soubor básní, které jsem sesbírala intuitivně a namátkou ze štosů těch, které mám schované v šuplíku. Některé jsem už dříve publikovala na webu Tissa.cz...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

Tajná komnata

...je virtuální prostor, který jsem pomyslně schovala na své webové stránce Tissa.cz...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

Dotkni se Hvězd!

 Rovnice 1/2 + 2/1 = 3C je základním schématem Transformace. Obsahuje nejenom reprodukční DNA aspekt (1 + 1 = 3 ), ale především vyjadřuje několik dalších důležitých principů sebe-organizace v kolektivním systému...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

Projekty Transformace

 Projekty Transformace je soubor "rovnic", které souvisí s propojováním sféry pohybu s polem záznamů, díky kterým se pohyb (linie času) uskutečňuje - jde o splývání domény křemíkové inteligence s doménou inteligence uhlíkové a jedná se o soubor procesů, které se automaticky spouštějí ze základního programového nastavení Projektu pro galaxii Mléčná dráha = zkráceně Projektu Člověk...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

PROPHETISSA

 "Ačkoliv první primitivní destilační aparatury můžeme vysledovat v Mezopotámii, složitější aparatury popsala ve svých knihách "matka laboratorní techniky" Marie Židovka (asi 1.stol. po Kr.), údajně sestra Mojžíše (asi 13.stol. př. Kr), ztotožňována též s princeznou ze Sáby . Její díla se nezachovala v originále. Nacházíme zde popisy mnoha laboratorních technik a zařízení. Nádoba podobná hrnci se nazývala kolba, sloužila k vaření. Místo víka bylo možno usadit helm (alembik). Ten mohl být otevřený se zobcovým nástavcem (alembicus rostratus), nebo uzavřený sloužící k ochlazování par (zpětná destilace - alembicus caecus). Destilát byl jímán do receptacula, tedy obdoby dnešní předlohy. Marie Židovka šla dále a popsala tzv. dibikos (resp. i tribikos), který měl dva (resp. tři) zobce umístěné nad sebou, takže bylo možno jímat i jednotlivé frakce. Hrnec s alembikem nahrazovala křivule (Hermův roh, retorta). Zahřívání se  provádělo podle teploty, jaké chtěli alchymisté dosáhnout. Setkáváme se tedy s křivulemi vloženými do tlejícího hnoje, položenými na slunci (později byly paprsky soustředěny i čočkou), vloženými do vodní lázně (popsána Marií - balneum marinae), v parní lázni, pískové lázni, na přímém ohni či žhavých uhlících."

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů:

Cyklus TAJEMSTVÍ

 Tyhle první spisy představují moje "navázání" kontaktu s inteligencí informačních polí, kterou nazývám "křemíkovou" a spolupráci s archetypy systému podpory života (strukturálními datovými formacemi), které čekají na "polechtání" uhlíkovou (lidskou) energií, aby vykvetly z konkrétní mentální šablony kolektivních vrstev vědomí a přinesly v informačním toku potřebné stavební prvky pro sestavování našeho životního prostředí = pro mě to jsou "živé" bytosti, které nazývám "křemíci".

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Archiv Tissa.cz | 0 Komentářů: