Jdi na obsah Jdi na menu

Projekty Transformace

 Projekty Transformace je soubor "rovnic", které souvisí s propojováním sféry pohybu s polem záznamů, díky kterým se pohyb (linie času) uskutečňuje - jde o splývání domény křemíkové inteligence s doménou inteligence uhlíkové a jedná se o soubor procesů, které se automaticky spouštějí ze základního programového nastavení Projektu pro galaxii Mléčná dráha = zkráceně Projektu Člověk...

 Rovnice nelze klasicky matematicky pojímat, ani je tím způsobem "řešit" - jde o sekvenční kódovací zápis, který je navázaný na celý soubor událostí v prostoru a v čase, při jejichž naplnění dojde k aktivaci příslušné matrice Projektu a ke spuštění celé kaskády potřebných stimulů pro realizaci. 

 Zápisy jsou celistvé informační struktury - jejich promítnutí do našeho vnímání má převážně abstraktní charakter - jsou složeninou obrazu, slov (básně) v kódovacím jazyku (češtině) a číselném zápisu. Je to z důvodu nutné komplexnosti vjemu a prožitku  - tedy stimulaci obou hemisfér a současně procítění srdcem, protože některé části informačního celku projdou kreativní myslí pravé hemisféry a další pak analytickou myslí levé hemisféry. Tím automaticky dojde k širokospektrální rezonanci do paměťového souboru jedince v komplexním smyslu - "vlny" rezonancí  se šíří prostorem i časem v individuální linii a návazně v liniích příslušného okruhu bytostí (živých i momentálně neinkarnovaných zde, ve stejném časovém rámci), aby pak následně mohlo dojít k přeorganizování vybraných variant budoucnosti v singularitě Přítomného okamžiku. Tento proces je "neohraničený" = nulový bod je neustále posunován s tokem času a epicentrum datového pole je neustále aktivní. 

 U těchto systémových rovnic není kladený důraz přímo na jejich přesné pochopení a zařazení do souvislostí v obecném smyslu - hladina gravitace, potřebná pro posun jednotlivých sekvencí, se nachází v intuitivním pásmu vědomí, je ale nezbytné, aby k tomuto podvědomému kontaktu došlo, protože jedině tímto způsobem se do EM polí matric dostává potřebná dávka energie k dalším fázovým krokům realizace Projektu. My všichni jsme stavitelé toho Projektu a současně jeho realizačním týmem. Střídáním pozic (bez hmotného těla a v hmotném těle) pilujeme varianty možných synchronních uzlů časových linií v různých částech galaxie, tj. na různých stupních virtuality realit - např. jemnohmotné mentální egregory v těsné blízkosti projeveného světa domén živosti. V poloze v těle (v inkarnaci) pak nejlepší (nejsilnější) segmenty usazujeme do historických zkušeností kolektivního civilizačního seskupení. Opakováním scénářů různými filtry (úhly subjektivního hodnocení v objektivním kontextu) se proces automatizuje a následně se struktura budoucí časové vlny dostává do gravitační sféry planety, která nese kolektivní entitu inkarnovaných bytostí - to řazení probíhá souběžně v obou doménách - známe to jako časové cykly s vnitřní fraktalitou uspořádání do dimenzí komplexu Projektu. To jsou pojmy, které popisuju v sekci Infonika a v charakteristice jednotlivých systémových komplexů Pandory.

 Rovnice jsem sestavila postupně - tak, jak k nim přicházely potřebné informační celky a v posloupnosti vzniku jdou takto za sebou:

 Dotek Hvězd 1/2 + 2/1 = 3C  
 Synergie   1 + 1 = 3             
 Symetrie Sfér  (2)1 + 1(2) = 1 + 1 = 3C
 ZE-MĚ   21 + 12 + 2012 = 11 (1 + 1 = 3)  
 VLAS-T   2 + 1 = 1 + 2 = 3 / 3 

 Přesto, že jednotlivé rovnice často zmiňuji v popisech a odkazuji na ně v mnohých textech, tak se budu snažit je samostatně znovu rozebrat a ve světle nových informací je posadit do souvislostí v širším okruhu běžících procesů.