Jdi na obsah Jdi na menu

Kódování struktur

Pro představu o fungování sil ve vesmíru postačí, představíme-li si jeden jeho fragment jako systémový fraktál informačních polí - tímto základním celkem je naše domovská galaxie - Mléčná dráha, která má svoje základní zdrojové kódování. Její číselná hodnota je v přímé vazbě k člověku a jeho komunikačnímu nástroji sdílení informací - to znamená k mluvenému (psanému) vyjádření - proto tuto hodnotu nalezneme pod písmeny M (mléčná) a D (dráha) - MD je římské číslování a ukazuje na hodnotu 1500 - pro nás je to 15 = 6. Šestiprvková struktura je základní hexagram, který známe jako Davidovu hvězdu a v prostorovém uspořádání jako bi-polární tetraedr, známý jako MER-KA-BA - Květ života. KA = duše, BA = tělo...takže tento útvar "měří duši i tělo"...je základní strukturou pro vesmír i lidskou bytost v různých dimenzích existence...včetně těch nehmotných.  Evoluce bytostí "oktávou" dimenzí - vrstvami živosti - je řízena (taktována) systémem procesů, které tvoří množství programů - známe je jako "archetypy vědomí" a protože člověk je bytost složená z několika "vrstev" vědomí, mají tyto programy vliv nejen na život v inkarnačním plánu uvnitř hmotné dimenze, ale i na všechny další polohy existence mimo hmotné tělo... Určující je však pohyb těmito vrstvami a ten vychází z postupného sčítání průsečíků kauzálních a vertikálních poloh - synchronicit.

Pro pochopení systému kódování je důležitý postup sekvencí lineárního času - proto je základem struktur vědomí klasický hodinový ciferník, na který si musíme posvítit z několika úhlů - holografickou projekcí...vychází z principů "chaosu" a proto je prioritním výchozím úhlem "nasvícení" formát negativní expozice (lucifer)... Pandora sedí v dvanácti-hodinovém ciferníku a celý její systém se do "světla" vynořuje pouze skrz negativní expozici (jako když se vyvolává film) - pro zjednodušení to můžeme považovat za určitou "systémovou ochranu"...

Kódovacím jazykem jsou čísla na ciferníku (primární souřadnice procesu) a čeština, která otevírá přímé a jednoduché asociační řady - cestičky do vertikálních uzlů času v prostoru... Jednotlivé stupně poznání se otevírají nezávisle na fonoménu BOHA - budeme vycházet z předpokladu BOHEM-I-JÁ...takže kdokoliv, kdo je inkarnační RAMKOU (KAR-MA = RAM-KA) svázán s kódováním BOHEMIA, je schopen tyto vrstvy svého i kolektivního vědomí otevřít, číst v nich a pracovat s informačními strukturami, které tam najde...

Podrobnosti kódování struktur najdete v sekcích k jednotlivým komplexům systému Pandory - v komplexu PANTERRA a postupně i v dalších...

Šablony "ciferníku" Pandory jsou důležitou součástí kódování a každý komplexní celek struktur má svoji specifickou variantu základní matrice. V mystické symbolické podobě si šablonu lze představit jako nosnou osnovu, která obsahuje všechny varianty možných poloh informačních celků. Grafické znázornění ve formátu, který obrázky nabízejí, je plošnou projekcí bez prostorových parametrů - tedy 2D - nemáme zatím technologie, které by nám obsah matrice mohly graficky simulovat tak, jak jsou v čase a prostoru uspořádány - jde o holografické projekce vyššího řádu a platí zde princip "bodové" strukturální sítě torzních energetických formací - každý energetický uzel generuje při stimulaci celý komplex...a stimulací je svazek světla - pro vnímání obsahu tedy stačí se na matrici zaměřit zrakem a nechat pracovat pocity a fantazii. Jsou tam všechny...ať je na konkrétním obrázku jakákoliv aktuální formace, v podobě potenciálu tam jsou i všechny ostatní...jsou složitě v prostoru uspořádané, vrstvené v čase a v součtových souřadnicích souvislostí v podobě synchronicit a z nich plynoucích vazeb k dalším a dalším asociacím...jde o vnitřní prostředí kolektivního vědomí a každá bytost nebo skupinová entita má vlastní dispozice ke vnímání informací, které jsou v prostoru takto uspořádané...

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

janko@karao.cz - bingooooo...

4. 8. 2012 21:48

Tisso, čeština i ty opět bodujete, RAMKA i BOHEM I JÁ - to nemá chybu.