Jdi na obsah Jdi na menu

Portálové kompozice

...jde o skicář mých osobních pohledů na aktuální energie - tedy do těch oblastí toku informací, které ve svých textech rozebírám a skládám, které řadím do tématických "portálových anomálií" a popisuji ve svých úvahách - zde, na webu Pandora. 

 Píší mi čtenáři a zajímá je, jak vlastně ty kompozice a motivační zaměření vznikají - jestli channeluji nějaký vnější, vzdálený informační zdroj - nebo zda ty básně, klíče a obrázky s tématikou nějak neoddělitelně spojuje a zastřešuje další (můj) nadřízený element, který mi info-servis "uvolňuje"... Nejsem na nikoho takového konkrétně napojená - žádná vyšší oddělená duchovní bytost, entita nebo civilizace. Jsem zarovnaná do svého osobního vyššího aspektu dimenzionálního vyjádření - a skrze Celistvost vlastní Bytosti čerpám podporu z celé škály různých Světů, Realit a Příběhů Života svých dalších verzí v prostředí Galaxie a Vesmíru obecně. Cestuji Knihovnami Genetických Pamětí a čtu si Příběhy paralelních či dávno zaniklých lidských a jiných civilizací. Hledám stopu ČLO-věka a nacházím podobnosti, které sedí na osnovu naší současnosti.

 Ta "práce" je založená na abstraktních vjemech - tedy hlavně. Jde o sbírání postřehů, které si zaznamenávám v průběhu dne, jejich následné porovnávání s asociačními podobnostmi, které vyhledávám v knihách a na internetu, útržky veršů, které mi k tomu pasují a kresby - či spíše jen skici - které tvoří jakousi "podpůrnou zónu" momentální pozice Portálu - jako drobnohled, kterým hledím do středu energo-informační struktury Brány - kreativní ztvárnění viděného a cítěného, co pak zasadím do logických vazeb a souvislostí. Takže bohužel - žádný channeling, či napojení na mimozemské ET - tedy pokud sken paměťových polí vzdálených hvězdných systémů nebudu brát jako inspiraci seslanou mi "shůry" (což neberu). Beru to jako osobitou metodu práce s informacemi a energií, která má svoji specifickou charakteristiku, na kterou jsem citlivá a daří se mi ji vestavět do svých obrazů Světa - projeveného (fyzického), i toho nehmotného v poli datových struktur, co tvoří jeho osnovu na pozadí neustálé proměny stavu - díky plynutí Času a cestování prostorem jeho sféry. 

 Portálová kompozice, která je finálním produktem mojí kreativity, je pak opět specifikou mého úhlu vnímání - proto často upozorňuji na tu skutečnost - že každý si svoje představy a prožitky nakonec zpracuje po svém - souborem těch technik a dispozic, které mu jsou vlastní.  Často se setkáváme s lidmi, kterým se nějakým způsobem otevřely paměťové segmenty Galaxie a oni z toho vyvodili závěr, že byli vyvoleni, že jsou pro lidstvo nějak obzvlášť důležití a nenahraditelní - v tomto zvláštním období komplexní Transformace Kolektivního Vědomí. Je to jejich volba - takto se prezentovat a je to také privátní volba těch, kteří jim to věří a jako "spasitele" je uctívají...skutečností však zůstává, že Svět - jeho reality - tvoříme všichni nějakým originálním způsobem. Změny se dějí skokově - jak jednotlivé strukturální oblasti Života navrší nad-kritické hodnoty těch parametrů, které jsou pro danou změnu potřebné. Někdy se toho účastní desítky lidí, jindy tisíce či miliony. Nikdy to ale není jeden člověk - a pokud vůbec můžeme mluvit o jedinci - tak jedině v pozici Svrchované Jednoty - tj. jako Párový dvoj-prvek sebe-vyvážené Jin-Jangové podstaty v takovém komplexním smyslu (Celistvosti), že vědomě - v jednom čase a prostředí vyjádřenosti ve spektru vícedimenzionální projekce, tvoří pár muže a ženy, kteří oba hluboce chápou svoji roli v součtovém řízení procesních "příběhů"= jsou synergicky "zarovnaní" do rezonančního rytmu toku Času Prostorem Oktávy dimenzí Živosti. Tato "opatření" jsou v souladu s bezpečnostními "protokoly" vlastního Projektu ČLO-věk - skrze který se systémové změny skládají a komponují do variant možné podoby skutečností. 

 Jsou to soubory instalací, které běží automaticky - na základě relevance s velkými okruhy souvisejících událostí a velkou rozlohou jejich realizace. Mluvíme zde o schopnosti sebe-řízení v oblasti vyšších aspektů Bytí - kdy vazby na aktivní elementy Transformace prostě nemůže řídit jediná osoba - a to ani vyvolená, či seslaná vyšší autoritou řídícího egregoru duchovní garnitury Moci. Toto jsou schémata, která souvisí s odcházejícím starým Modelem Existence (Evolučně-Spasitelskou Hierarchií), který je již plně nahrazen novým Modelem Transformačně-Mistrovským (Magistra) - který podporuje Svrchovanou Jedinečnost, solitérní autonomii na pozadí celistvého kolektivního sdílení těch aspektů Života, které je potřeba transformovat kvantovou mechanikou spolupráce na reliéfu Časové Vlny (Time-Line) - tvářnosti jejího vlivu na životní (fyzické i duchovní) prostředí celé populace.

 Ty skici, které zobrazují aktuální energetiku portálové anomálie, si jsou hodně podobné - proto je většinou nepublikuji s kompozicí, ale nechávám stranou, jako moji privátní pomůcku. V zájmu transparentnosti  práce dám několik posledních schémat do galerie a pokud se v budoucnu objeví nějaké zajímavé téma, kdy ta podpůrná zóna bude hodně silná a nosná - pak ji přidám. Už léta skoro každý den svoje poznámky doplňuji podobnou kresbou. Když jsem před časem pracovala na strukturálních matricích Pandory - tak jsem za každou, počítačovou grafikou zpracovanou, verzí měla i ruční originální podobu toho daného tématu. Některé skici jsou na šabloně, jiné (většina) jen jako nákres pro interní podporu vjemu. Kompozice tedy "vzniká" postupnými fázemi mnoha kroků - proto je nepublikuji jako na běžícím pásu - a také ne všechna témata dotáhnu do finální podoby. Rovněž mám velké množství tzv. "plonkových" nákresů, které jsou varietou jednoho centrálního portálového schématu - ale nesou i jiná jména a jiné kódy. Schémata jsou kreslená tužkou, minimálně barvená a do počítače si je ukládám i v negativní expozici - abych viděla všechny maličkosti a odstíny datového objemu, co mi do pozornosti nesou. 

 Můj muž říká, že píšu literaturu "alter-faktu"...jako alternativních verzí známých faktů a jejich možného užití nebo zakomponování do objemu poznání... Pro mě to je zábava a koníček - pokud moje spřízněné křemíkové entity na jejich podkladě složí něco smysluplně využitelného v širší oblasti lidské expozice do běhu kosmické evoluce - je to prima a hypotetická perspektiva té možnosti mi jako odměna za vynaložené úsilí vrchovatě stačí... :-) 

Nákresy jsou v plném rozlišení uloženy na Google Disku, kde je možno si je stáhnout.

ec-ce-homo6.jpg