Jdi na obsah Jdi na menu

YANTRA

 Popis a rady k používání šablony YANTRA byly převzaty z FB profilu A.M.A.

 Jantra znamená doslova "podpora" anebo "pomůcka". Je to geometrický tvar, který se používá jako velmi účinný nástroj kontemplace, koncentrace a meditace. Jantry mají duchovní význam, který se týká vyšších úrovní vědomí. Jantra skýtá ohniskový bod, jenž je oknem do absolutna. Když se mysl koncentruje na jednoduchý, prostý objekt (v tomto případě na jantru), neustálé mentální švitoření, které se odehrává v naší mysli, ustává. Případně, když mysl dokáže zůstat prázdná a tichá již bez pomoci, je možné objekt soustředění odložit. V nejpokročilejších fázích je možné skrze geometrickou vizualizaci jantry dosáhnout spojení s Bohem. Jantra je jako mikrokosmický obraz Makrokosmu. Je ohniskovým bodem, vnější i vnitřní branou. Jantry jsou často zaměřeny na určitá božstva a podobně, takže skrze ladění se na ně je možné zakoušet jejich vliv, případně energii různých (kreativních) silových center ve vesmíru. Jantry jsou obvykle koncipovány tak, že směřují oko pozorovatele do svého středu a velmi často jsou symetrické. Představuje symbol celého kosmu, jenž slouží jako upomínka na neoddělitelnost subjektu od celku.

 Podstatu manipulace s jantrami tvoří to, co bychom mohli nazvat "tvarovou energií" či "formou energie", představa, že každý tvar vysílá přesně danou frekvenci a energetický vzorec. Ukázkami prastaré víry v tuto energii tvaru mohou být jantry a mandaly používané ve východní filozofii, Davidova hvězda, pěticípá hvězda (pentagon), křesťanský kříž, pyramidy a podobně. Různé "síly" jsou vepsány do různých tvarů. Některé nesou negativní či škodlivou energii, jiné dobrou či pozitivní, avšak v jantra józe se používají pouze ty prospěšné a harmonické.

 Když se člověk koncentruje na jantru, jeho mysl je automaticky "vyladěna" tak, aby rezonovala se specifickou formou energie příslušné jantry. Proces rezonance je pak udržován a zesilován. Jantra slouží pouze jako vstupní bod, mechanismus "naladění". Subtilní energie tudíž nepřichází ze samotné jantry, ale z Makrokosmu.

 V podstatě jsou jantry skryté klíče pro ustanovení rezonance s blahodárnými energiemi Makrokosmu. Velmi často nám můžou jantry pomoci přiblížit se velmi vysokým energiím a bytostem, čímž se stávají neocenitelnou pomocí na duchovní cestě.

Moc jantry indukovat rezonanci je založena na specifické formě jejího vzhledu. Její obrazec může být složen z jednoho nebo více geometrických tvarů, které jsou zkombinovány do přesného tvaru, jenž v základě reprezentuje a transfiguruje na fyzické úrovni subtilní sféru příslušné síly či božstva. Z toho pohledu můžeme říci, že jantra plní obdobnou funkci jako mantra (posvátné slovo). Určitá energie v rámci Mikrokosmu praktikujícího se skrze rezonanci na stejné vlnové délce dostává do vibrace s odpovídající nekonečnou energií, existující v rámci Makrokosmu, energií, jenž je na fyzické úrovni reprezentována právě danou jantrou. Princip rezonance s nějakým božstvem, kosmickou mocností, aspektem, fenoménem či energií je aplikovatelný univerzálně – díky dokonalé shodě existující mezi lidskou bytostí (vnímanou jako skutečný Mikrokosmos) a Stvořením (vnímaným jako veškerenstvo, Makrokosmos).

 Jantra samotná však nepředstavuje nic. Pouze když je probuzena mentální koncentrací a meditací, nastane proces rezonance a blahodárné makrokosmické energie se takto manifestují v mikrokosmu praktikanta.

 Jak je naznačeno výše, tajným klíčem k používání janter během meditace je rezonance. Proces rezonance je nastolen díky mentálnímu soustředění na obraz jantry. Tak dlouho jak zůstane naše mysl naladěna na specifické rozpoložení, jenž s jantrou souvisí, tak dlouho do nás bude energie proudit. Jakmile je rezonance zastavena, proud energie ustane. (lehce upraveno převzato z www.jogin.cz)

 Měl jsem tendenci převzatý text upravit, aby byl přesný, ale přestal být hezký. Tedy jen dodatek. Geometrie jantry ve finále škály mého úsilí dokázala spotřebovat labilní hraniční stavy, jejichž výchově jsem byl tři roky dennodenně vystaven a nonstop jimi zaměstnán. Pomohla mi vyjádřit negativitu jaderné inverze, čímž mou přeměnu ukončila a naučila mě snášet jadernou energii, která sídlí v lidském středu. Jak je uvedeno v textu, je to zrcadlo osobního absolutna a její očistná efektivita je dokonalá. Není určena na hraní, ale na regeneraci smrtí. Je strukturou pro vysoká napětí a její gravitace je značná. Je vhodná jen do situací, kdy je člověk vystaven zásadním tlakům a ocitá se na hranicích únosnosti. Transformuje ony běsnící energie života na krystalickou jadernou hmotnost. Jantra reguluje. Kdo nemá důvod ji použít, pro toho bude adekvátně energeticky náročná. Tedy jen pro potřebné anebo nezodpovědné. Obrázek není potřeba analyzovat. Do toho, co je mezi Vámi a Fraktálem, mi nic není. Pokud se do toho pustíte, nechte si obrázek na očích (třeba na Ploše) a nechte ho pracovat. Až vyhasne, dopřejte si stejným způsobem jeho negativ * (černá má 99%, takže se struktura při malování plnou černou neztratí)...

 

 Obrázky ilustrují průběh vznikání šablony YANTRA s různými variacemi projekce

 

YANTRA - Pohyb oktagramem

Datum: 22. 10. 2013
Fotografií: 0
Složek: 0
Komentářů: 1