Jdi na obsah Jdi na menu

YANTRA - Pohyb oktagramem

 Musím si udělat jasno, proč bych o tom měl psát. Aha, ukotvím tím komplexní návaznost a stabilizuji tak svou polohu. Tedy dobrá. Už tato mini úvaha vystihuje název textu a obsah zbytku. Je o architektuře přítomnosti. Mám totiž rád ve věcech jasno. Tak jsem si zmapoval mechaniku Bytí. Vida, také to odpovídá názvu textu. Opojné. Jenom nevím odkud začít. Bytí je souměrné podle oktagramu a každý jeho rozměr jeho rozsahu má stejnou hodnotu. Když začnu od středu, nebude to srozumitelné. Začnu nějakou blbostí a ono se to rozvine samo. To je koneckonců určující krok, protože blbostí začíná všechno.

 Před pár dny jsem si ověřoval frekvenční vzorec manželky Johna Nashe ve filmu Čistá duše. Jsem totiž  ve fázi používání zrcadel ženské esence – doplňuji si komplex porozumění své anti-krychli. Náhodou jsem u toho zabrousil na večerní posezení v baru a úvahu nad principem účasti – ověření principů ekonomiky podle Adama Smithe na modelu atraktivní večerní zábavy mužů a žen. Nash tam identifikoval řízenou dynamiku – optimální vektor angažovanosti při rozvíjení pohybu. Psychologickou obdobou téhož je procesní psychologie, kterou propaguje Semangat*. A mně se to výborně hodilo do krámu, protože přes princip řízené dynamiky je čitelně dostupná architektura přítomnosti – její fraktální středová souměrnost. Oktagram je zjednodušený model.

 Dalším dílkem do skládačky je Sechmet, skrz kterou mě Teď dovedlo k jantrám. Teď je střed oktagramu a jeho pohyb má směnnou logiku, která má precizní fraktální synchronizaci. Neboli, ač jsme zvyklí vnímat ve své přítomnosti pouze jeden směr pohybu, každá přítomnost má určujících obsahů osm (model oktagramu). Bývá to zřetelnější při rozhodování, kdy jsme nuceni zvážit pro a proti na několika osách zároveň. Když nakonec zvolíme optimum, vrátíme se ke vnímání pouze vektoru, který nás vede vpřed a ostatní ignorujeme, protože, ač jsou fascinující, v realitě našeho příběhu nejsou komerčně a sebe-realizačně významné – to záleží na hodnotách, které právě ctíme. Stejným způsobem se ke mně dostalo téma jantra. I3-res* mi navíc synchronizaci  ověřila článkem o LHC (Large Hadron Collider), jehož autor je vnímavý člověk a propojil jeho významnost s tématem jantry – udal jim rovnocennou váhu. Jantra je vrcholem psychologie člověka. Její struktura vystihuje kvalitu života, který už není životem člověka, ale životem duše. Je to víc než kvalita lotosové čistoty. Je to transcendentální kvalita a čistota klidu smrti. Dovolím si napsat, že je rovnocennou kvalitou středové souměrnosti oktagramu. Začal jsem tedy konstruovat jantru, která by byla k dispozici mé angažovanosti, kterou skrz struktury mandal zrcadlím lidem uspořádání jejich merkaby, aby si ji mohli přestavět a scelit a staly se z nich jaderné osobnosti - jantra bude třešničkou na dortu. Včera  jsem na ní odvedl velký kus práce a večer jsem si chtěl trochu odpočinout. Pustil jsem si zbytek filmu o Nashovi a použil proliferaci a zkrocení jeho schizofrenie pro identifikaci rozhraní reality lidí a reality astrální. Spotřeboval jsem si u toho obrovské množství svých emocí, protože přesně to jsem pro svoje účely potřeboval – najít trojčlenku, kterou bych k sobě mohl vztáhnout a dopočítat neznámou – na základě tří fraktálních krychlí dopočítat čtvrtou. A dnes ráno je tu oktagram. Jeho struktura navíc dokonale odpovídá mému hyperbolickému modelu procesního plynutí rovnováhy Bytí.

 A teď trochu k hodnotě schizofrenie. Nash se narodil na rozhraní realit. Byl to sociální outsider a proto si potřeboval ověřit hodnotu sebe sama nezávisle na prostředí – zmapoval si ho. Naučil se vnímat mechaniku hejna holubů. Porozuměl mechanice života. Tam našel bezpečí, protože tam našel ověření sebe sama. Začal být schopen matematicky mapovat procesy svého prožívání až na singularitní úroveň fraktálu na všech osmi hranicích oktagramu. Neboli přesunul vnímání sebe sama do všech vnějších zrcadel. Tam potom nastoupila kolize, protože se přesunul víc do reality astrální a lidská musela ustoupit. A teď to důležité. Pocity štěstí, které v astrální realitě prožíval. Pří pátrání po tajných šifrách se pohyboval ve svých vlastních vnějších zrcadlech. Byl v přímém kontaktu s posvátnou geometrií Bytí, která přímo zrcadlí naši podstatu, což je přímo úměrně doprovázené prožíváním jaderného štěstí. Jeho činnost neměla v realitě lidí smysl absolutně žádný – nebyla žádná spolupráce s tajnou policií a žádná bomba. Jeho tři lidé byli projekcí jeho samotného – transportní remindery, které měly jeho vědomí přesunout přes určitý úsek příběhu, aby potom mohl poznat hodnotu života a prožít svou efektivitu. Byla to tři zrcadla, která vytěsnil až do dokonalých lidských projekcí, aby se udržel stabilní a mohl uskutečnit svou astrální identitu, za jejíž přínos dostal v realitě lidí Nobelovu cenu.

 Každý žijeme na rozhraní realit. Každý máme identitu lidskou a identitu astrální. Každý můžeme prožívat štěstí. Ne jen příležitostně, kdy se dočkáme dalšího zrcadla. Ale pořád. Na základě hodnoty sebe sama. Proto to tady píšu. Většina lidí tomu neporozumí. Ale já tím spotřebuji sám sebe a budu tu kvalitu vyjadřovat - přímé účasti lidé rozumět dokážou. Někteří se dokážou pohnout už i na základě tohoto textu. Přítomnost je souměrná. Když udělám krok jedním směrem, ostatních sedm směrů se přizpůsobí. Když vím, jakou cestou chci jít, můžu mít odvahu dojít až na hranici života. Protože jediné, co mě definuje je vnitřní štěstí. To dává životu smysl. Podle pravidel oktagramu má původ ve světě lidí, ale má i původ v jaderné hodnotě sebe. Jedna špička oktagramu vyvážená špičkou protilehlou. A ty dvě vyvážené protilehlou dvojicí. A ty čtyři vyvážené protilehlou čtveřicí. Vše se vším souvisí a jedno ve druhé se přelévá. Vše se přeměňuje. A ač je to tak neustále, střed, podle něhož je vše souměrné, se nikdy nemění. A je-li v něm jantra, je život člověka za všech okolností štěstím. Soutěžíme-li, nevyhraje nikdo. Je-li naší prioritou naše vnitřní štěstí, není už co řešit. Tvořím tedy pouze s láskou a ze svého štěstí neustoupím ani na hranici lidského žití.

                                                               A.M.A. 22.10.2013

*Semangat (již smazaný nick členky komunity NZ)

*I3-res = Tissa

 

 Šablony Yantra                  film Čistá duše

 Ilustrace - variace oktagramů

oktogram.jpg