Jdi na obsah Jdi na menu

Pátý element Pandory

 Pátý element v Pandoře plní funkci modulu sebe-organizačního potenciálu uvnitř polí vědomí. Jde tedy o symboliku s "pátým elementem" alchymistů = s étherem, protože symetricky vykazuje podobné vazby. Navazuje na čtyři segmenty fúze polarit, které přidáním tohoto pátého prvku nabudou potřebnou dynamiku k posunu do příznivějšího úhlu vůči ostatním strukturálním celkům v Pandoře....a protože Pandora je grafickým obrazem proměny našeho kolektivního pole vědomí, je projev jednotlivých modulů posunu závislý na aktuálním stádiu posunu všech ostatních částí toho manévru překlopení do nově utvořených časo-prostorových příležitostí k realizaci...

 V realitě jde o "překonání" MEM-brán, které drží pohromadě stále funkční starý systém - a s těmi jednotlivými "skoky" dochází ke změnám na mnoha úrovních - jako v hodinovém strojku - každý pohyb je navazující i současně synchronizovaný nejen v čase, ale i v logických cestách vývoje. Samotný segment "Pátého elementu" je přímo v interakci s vnímáním barevného spektra...posuny v rovině vnímání barev, které pro nás kolektivně představují určité konstantní "stavy" na plátně života, jsou následkem těch sekvenčních skoků přes mem-brány sjednoceného EM pole planety a asociačně rezonuje i do informačních polí časových sfér v prostoru galaxie. Konkrétním příkladem je barva oblohy, barva moře a vodní hladiny, ve které se obloha zrcadlí a také definice barevných odstínů, kterými tyto přírodní formace popisujeme a zobrazujeme. Aspekt vývoje chápání toho, co je barva - jak klasifikovat původ spektrální projekce světla ve vlnových délkách jeho záření a další fyzikální souvislosti - je velmi zajímavá oblast ke studiu a v podstatě dodnes nedošla věda na této platformě k uspokojivému souladu s tím, co je fakticky doložitelné a tím, co se řídí kolektivní úrovní smyslového vnímání lidí - protože vnímání barev je přímo úměrné mentálnímu rozvoji vědomí a technologickému zpracování světla - jeho promítání do životního prostředí člověka. Velmi srozumitelně a podrobně o tom pojednává tato diplomová práce Adama Jančoviče. Také nepochybujeme o tom, jak je pro člověka důležité barevné "pozadí" v prostředí, kde se pohybuje a že i naše povaha dopředu napovídá, jakou barvu budeme preferovat (a naopak)...

 Už dříve jsem se několikrát zmínila, že spějeme ke změně vnímání barvy oblohy - posuneme se od (blankytně) modré směrem do odstínů zelené - tím, že "spadnou" ty "blanky-tné" memy (mentálních) bran, které jsme postupně "otevřeli" a posunuli se k barvě, kterou máme charakterově nejlépe zpracovanou - nejen proto, že je to převládající barva přírody, ale především proto, že "vibrace" odstínů zelené jsou synchronizované s beta a super-beta kreativním frekvenčním stavem vědomí. Vím, že duchovně vyspělí lidé preferují meditační alfu, ale my se plánovitě propojujeme s vnímáním informačního toku z EM polí realit při zachování bdělého mentálního stavu vědomí - zrychlujeme frekvence bety až na pomezí gama a super-gama (okolo 100 Herzů) a za plného vědomí naplňujeme i objem faktu celistvosti hmotného a informačního aspektu života v inkarnaci. Tak, jak začínáme běžně fungovat při těchto vysoko-frekvenčních stavech, které byly ještě nedávno "smrtící" při dlouhodobém vlivu na mozkovou aktivitu, tak se nám odkrývají další segmenty (vstupy) do vzdálenějších strukturálních vzorců kolektivního vědomí - tedy tam, kde je již starý systémový matrix nahrazen novými celky sdíleného prostoru informačních polí. Proto například v době, kdy jsem poskládala a popsala fázový posun polaritních systémových matric, nebyl tento "Pátý element" ještě aktivovaný a nebyl tedy zřetelně posazený do obecných souvislostí vlivu systému na chování člověka. Stejně tomu bude i s barvami, kterými vnímáme svět - protože změny frekvencí mají široký systémový dopad a právě barva oblohy a vodní hladiny, která zrcadlí barvu oblohy, bude všeobecným znakem posunu těch frekvenčních hladin našeho vědomí. Frekvenční vzorec vědomí (FQ) je specificky individuální pro každého člověka - jako DNA nebo struktura duhovky (iris) - podrobně jsem se o tom zmínila v popisech systémových komplexů - ale obecně vzato součtově ovlivňuje lidstvo jako celek skrz aspekty kritických množství lidí, kteří jsou k danému posunu třeba. Proto tedy, že člověk díky vývojovým zkušenostem vizuálně vnímá nejvíce odstínů právě zelené barvy, bude se globální obraz oblohy pomalu, ale nezadržitelně k ní posouvat - tam sídlí naše kolektivní paměť - v té barvě oblohy - a RAMKA je KARMA - tedy nejen informace o aktuální (živé) projekci, ale napříč všemi "stopami" které jsme jednotlivě formou mnoha inkarnací v tom sdíleném informačním poli po sobě zanechali... Osobně myslím, že již nějaký čas jde o odstín AKVAMARIN, protože jako "přechodný" je naprosto ideální - jde o barvu, kterou lidé různě charakterizují - někdo ji vnímá jako odstín modré a někdo ji má už posunutou do množiny zelených odstínů. Symbolika a kódování názvu AKVA-MARIN jsou také velmi zajímavé... Finální ale bude smaragdová zelená - SMARAGD je téměř stejného chemického složení jako Akvamarín - ale s příměsí chromu a v sanskrtu se nazývá MARAKATA = MARAK-ATA...je tam zakódovaná RAMKA i KARMA a také MRAK = objekt obecně propojený s vizualizací oblohy...ATA je védská koncovka pro systémy...symbolika vede dál - ke Smaragdovým deskám, k Atlantidě a dalším nosným pilířům Projektu Člověk.

 Těch okolností, které sehrály roli při komponování strukturálního vyjádření "Pátého elementu" v rámci fázového posunu vnímání polarit v kolektivním rozsahu vědomí, bylo mnohem víc - ale barevné aspekty jsou asi nejdůležitější. Mimo to je tam významný i ten "objektivní úhel" - je to "náklon" o 30° na pravou stranu a symbolicky to koresponduje s posunem ohniska vnímání "mimo" hmotné tělo do prostoru EM pole našeho komplexního vyjádření (aury), které rovněž symbolicky posazuji do oblasti "úhlové" odchylky - tam, kde je dlaň pravé ruky, když někoho v dáli vidíme a zdravíme ho  (latinsky AVE). Tato změna pozice vnímání je důležitá pro propojení tzv. negativní expozice = "šumy" starého systému do už aktivních struktur systému nového - více o etapách propojení najdeme v textu "Projekt Člověk" Honzy Koňase... Samotné obrazové ztvárnění modulů "Pátého elementu" je spíš "strojové" - jde o "součástky" sebeorganizace procesů evoluce - tedy o oblast, kterou "řídí" křemíci a kterou vnímáme každý z jiného úhlu pohledu na danou věc - podle individuálního zarovnání v kolektivních souvislostech.