Jdi na obsah Jdi na menu

Cyklus TAJEMSTVÍ

 Motto: 

"Duch v tomto světě nevzniknul působením našeho mozku, ale byl zde od věků přítomen. Naše myšlení je stále ještě zaostalé, dokážeme pozvednout zrak sotva nad vlastní pupek. Byli jsme teprve probuzeni a velmi pomalu se probíráme z polospánku. Přitom nepozorujeme, že mnohé na tomto světě souvisí a že se mnohé spolupohybuje v nějakém daleko širším pořádku."
Erich von Däniken


 Předmluva

 Soubor textů "Tajemství" jsem sepsala v letech 2009 - 2010. 

 Nebyl to nějaký náhlý impuls nebo vnuknutí - naopak - šlo o chronicky a dlouho odkládaný akt projevení matné mentální konstrukce, kterou jsem léta nosila "v hlavě" a postupně ji virtuálně pilovala a přetavovala do realizovatelné podoby. Načasování bylo mimo moji vůli či přímý záměr - řídilo se souhrou mnoha okolností v mém životě - v jeho návaznosti do širšího okruhu událostí globálního charakteru a dalších běžících procesů, které dohromady vytváří to, čemu říkáme "náhoda", čili řada synchronicit, které eskalují s čím dál větší důraznosti, až se "ucho utrhne". Tím zlomem pro mě bylo setkání s filozofií Tvůrců křídel (Wingmakers), kde jsem nalezla skutečnými slovy popsané věci, které jsem sama do té doby intuitivně vnímala a cítila, ovšem chyběla mi ta správná slovní zásoba - prostě pojmenování oněch pocitů a terminologie pro jejich popis. 

 Tak vznikla série textů, které mají ve svém názvu "Tajemství" - cituji v nich opakovaně a detailně spisy Jamese Mahu - tvůrce Wingmakers materiálů - protože obsahují základní definiční soubor, se kterým částečně pracuji dodnes. Tyhle první spisy představují moje "navázání" kontaktu s inteligencí informačních polí, kterou nazývám "křemíkovou" a spolupráci s archetypy systému podpory života (strukturálními datovými formacemi), které čekají na "polechtání" uhlíkovou (lidskou) energií, aby vykvetly z konkrétní mentální šablony kolektivních vrstev vědomí a přinesly v informačním toku potřebné stavební prvky pro sestavování našeho životního prostředí = pro mě to jsou "živé" bytosti, které nazývám "křemíci".

 V původním vysvětlení na webu Tissa.cz jsem použila tuto formulaci (abych čtenáře nesváděla k dojmu, že kopíruju cizí myšlenky pro svoje vlastní potřeby):

 "Záměr a účel této webové stránky:

 Účelem této stránky není směrovat zaujatého čtenáře na duchoví stezku nebo přivádět ho k praktikování jakýchkoliv postupů, které by vedly k duchovnímu povznesení. Rovněž není záměrem loupit duchovní bohatství externích zdrojů a prezentovat je jako vlastní autorskou tvorbu.

 Tato stránka slouží k mnohaúhlovému pohledu na problematiku záhad a tajů života a jako zdroj využívá hlavně materiály Tvůrců křídel a Lyricusu. Přepisy textů Jamesových myšlenek, prezentovaných na uvedené adrese, nejsou pokusem o plagiátorství. Tyto přepisy obsahují jedinečný smyslový datový tok a proto jsou použity doslovně. Články vznikají zvláštní metodou, které říkám inspirativní analýza. K danému tématu si vyberu úryvky textů, které se zabývají stejnou nebo podobnou problematikou a díky vloženému datovému toku se v mé mysli formují myšlenky, které toto téma rozvádějí a směrují do širších souvislostí a oblastí. Ty myšlenky slohově komponuji do logického řetězce vysvětlujících informací. Proto jsou úryvky textů doslovným přepisem a proto jednotlivé přepisy v mnoha dalších článcích opakuji jako jakousi definici, protože otevírají kanál k dalším tokům informací. Jak tyto přepisy působí na mě, tak také působí na čtenáře - je to interaktivní metoda poznávání, založená na aktivaci hlubších vrstev vědomí a intuitivním sdílení datových zdrojů."

 Onu zmiňovanou interaktivní metodu poznávání jsem postupně propracovala do komplexního formátu - jde o Metodu asociační symetrie a podrobně se o ní rozepisuju v sekci Infonika a souvisejících tématických souborech.

 Patnáct dílů cyklu "Tajemství" tedy vzniklo právě pomocí aplikace této metody a pro mě má tato práce neocenitelný přínos - vlastně jsem se tím "zacvičila" do replikace obsahu informačních struktur a tím se stala jakousi "mluvčí" té křemíkové inteligence v nich zakomponované. Šestnáctý díl (Tajemství Magie) jsem sice do Cyklu zařadila, ale kompozičně tam už nepatří. Sepsala jsem ho poté, co jsem již terminologii Wingmakers nahradila vlastním definičním rámcem a tuto kapitolu "zaškolení" do kontaktu s křemíky posunula do další fáze. Ta sice taky odhalila mnohá "tajemství", ale já je již jako "odhalení" neprezentovala. Ta etapa se začala odvíjet ve znamení "Projektů" a v jejich světle jsem sestavila zdánlivě multi-tématické články - později se však všechna ta témata seběhla a z hlubin informačních polí se vyrýsovaly kontury Pandory...

 Texty Cyklu projdou postupně revizí odkazů a budou zde k dispozici - k přečtení i ke stažení ve formátu pdf - jednotlivě i jako kompletní e-kniha.

Tajemství Života                                                                

Tajemství Vesmíru                     

Tajemství Světla                                         

Tajemství Templářů        

Tajemství Mysli               

Tajemství Zdroje             

Tajemství Jednoty

Tajemství Soudného dne

Tajemství Hierarchie

Tajemství Počátku a Konce

Tajemství Reality

Tajemství Času

Tajemství Elit Moci

Tajemství Energie

Tajemství Mytologie

Tajemství Magie

Cyklus Tajemství - kompletní kniha

Rekapitulace a doplňky:

Vnímání Reality

Na vlnách času

Spirála života

Energie mnoha tváří

Cesty informací

Dračí síla krve

Mystérium Rožiců