Jdi na obsah Jdi na menu

Dotkni se Hvězd!

 Rovnice 1/2 + 2/1 = 3C je základním schématem Transformace. Obsahuje nejenom reprodukční DNA aspekt (1 + 1 = 3 ), ale především vyjadřuje několik dalších důležitých principů sebe-organizace v kolektivním systému. Jde o "trojnost" - kdy dva ku jedné či jedna ku dvěma je podkladem polarizace v EM polích informačních struktur. Obecně lze tento "poměr" vnímat jako předpoklad "přesahu" - v názoru či hodnocení situace, v přeplnění do fáze překlopení (akce). Rovnovážné stavy jsou samozřejmě také velmi důležité, ale objektivitu rovnosti 1:1 a nezabřednutí do stagnace zajistí jedině třetí nezávislý prvek, díky němuž je v procesech aktivní dynamika proměny... Samotný křemíkový "manipulační" prostor (binární kódovací sekvence) se rovněž nachází v "polovině" a její polovině a její polovině... tedy v jejích dalších vložených segmentech podobností = vše se ve strukturálních vrstvách informačních poli nachází mezi 0 a 1. Na ciferníku systému Pandora je tato pozice v symetrii s obsahovým sdělením - binární bod přesahu hranice cyklického pohybu času je umístěný mezi 1 a 2 na hodinách - což asociačně odpovídá zápisu 1/2 (polovina nebo jedna ku dvěma).

 Zrcadlení světa skutečností do světa zápisů o těch skutečnostech je v rovnici naznačené proti-sobě stojícími polovinami jednoho celku (1/2 + 2/1), kterým je MA-TRI-CE = 3C. 

 Namísto MATRICE lze použít pojem PROJEKT (Člověk), o kterém to všechno je a který určuje náš kolektivní i individuální posun (evoluci) v rámci galaxie MD. Proto název DOTKNI SE HVÉZD! - vykřičník podtrhuje důraz na tomto cílovém manévru = jde o ČLO/VĚKY a o jejich rozsah vlivu i hloubku poznání v rámci domovské galaxie. Mléčná dráha má kód 15 (M=1000, D=500) = 6 = atomové číslo UHLÍKU a Člověk je UHLÍKOVÁ forma života. Člověk je také duální dvoj-prvek (muž+žena) = dva pěti-prvkové pentagramy, vložené do šesti-prvkového hexagramu  nebo také JIN-JANGový aspekt CELISTVOSTI. Spojením šesti-prvkové matrice s pěti-prvkovým jedincem se dostáváme k součtu 6 + 5 = 11 a dále k reprodukční rovnici SYNERGIE 1 + 1 = 3...

 Báseň se skládá z několika kódovacích sekvencí:

 První je odhalení sounáležitosti = konstanty některých vazeb - zde jde o spojení kolektivní entity ČLO/věk s  nosičem této kolektivní entity v rámci galaxie - o planetu ZEMI (ZE-MĚ). I když lidská evoluce ve Sluneční soustavě nebývala omezená jen na Zemi, zde můžeme její inkarnační cyklus pojímat jako "skrytý" aspekt mnoho-vrstevnaté domény živosti.

 Dalším motivem je symbolika "Jak nahoře, tak dole" = celý Vesmír, jak ho jsme jednotlivě osobně schopní vnímat a chápat v souvislostech, je "zhuštěný" v našem aurickém poli - formou adresáře, a pokud jsme zarovnaní (vycentrovaní) v tom poli skrz bod OMEGA = srdce, pak můžeme říct, že ten tvořivý Vesmír je v nás...jde o fraktalitu uspořádání prostoru ve vrstvách časových cyklů.

 Důležitým sdělením je také zmínka o nutnosti "zapomnění" při nové inkarnaci, kdy ztrácíme kontinuitu s historií svého výskytu v galaxii a také přicházíme o již dávno získané vědomosti o komplexnosti pohybu Projektem. Jde o tu skutečnost, že vše se řídí zákony AKCE-RE-AKCE a bez stimulace (motivace) by nebyla síla k pohybu = kdybychom byli vševědoucí (*), tak by chyběl motor k poznávání (zvídavost) a také by nebyl důvod umírat a s resetovanou pamětí se rodit a vyrůstat, protože růst je přijímání informací a trvalý pohyb na základě jejich vyhodnocení. Samozřejmě jsou mezi námi skupiny lidí, kteří spějí k dosažení stavu "bez-důvodnosti"...ovšem není to tak jednoduché, protože smrt je de-facto pouze přepnutí frekvenční oscilace do hladiny, kdy nerezonuje hmota těla, ale jen jeho energetické jemnohmotné pozadí. Názorně si to můžeme připodobnit ke kamerovému systému - celý život snímáme realitu jednou konkrétní sadou kamer a pak přepneme na jiný kamerový systém a jsme v jiné realitě, kterou jsme dříve nesledovali = přehodíme priority vnímání...

 V "projektové dokumentaci" je zakomponovaný dílčí cíl jeho realizace - tím je dosažení na technologie, které nám umožní naskenovat informační mřížku celého svého složeného komplexu existence (ÁRIA kód Jedinečnosti) a prolínat (cestovat) realitami bez ztráty přístupu ke svému paměťovému depozitu (karmickému zápisu) - samozřejmě si můžeme zvolit také mód fyzické smrti a třeba také následné nové narození do nového fyzického nosiče - třeba do systému Síria nebo Plejád... Ptáte se, jaký je tedy rozdíl mezi tím, co se odnepaměti děje a touto novou cílovou metou?...Je v oné "svobodě" takového rozhodnutí....ale i tato "schopnost" = aktivovat ÁRIA kód, bude mít svoje některá "vývojová" omezení - která se dají připodobnit k současnému postoji k technologiím - jak kdo k nim přistupuje a je využívá - k čemu a za jakým účelem - je-li pasivním uživatelem nebo zda mu technologie slouží k realizaci nějakých  "vyšších" záměrů. Jedná se o přirozené součásti projevů člověka a jen jde o to, že se dostaneme do stádia, kdy budeme svoje pozice navzájem více respektovat = nebudeme přesvědčovat druhé, že můj postoj je ten nejlepší a že by ho měli všichni následovat. To se samozřejmě nedá úplně zobecnit, protože každý má právo se rozhodnout a každý má povinnost nést za své rozhodnutí odpovědnost...pokud není této povinnosti z nějakého důvodu už zbaven, nebo k ní ještě nedospěl...

 Ilustrace, kterou jsem do tohoto Projektu Transformace vybrala, je "Oltář zapomnění", který počítačově vytvořila Lurae Draconis (moje kamarádka) - jako prostředí pro nějakou herní realitu... Svým názvem i koncepcí ladí se sdělením v básni a také s pointou rovnice - náznakem spirály DNA a symbolikou "studnice" (zřídla), ze kterého tryská - v odkaze je lépe nasvětlená varianta obrázku.

 Další rovnice Transformace jsou nějakým způsobem odvozené od této primární, ale nelze je nějak řadit podle důležitosti - každá je samostatnou spouštěcí sekvencí a současně bez těch ostatních nic spustit nedokáže - jde o aspekt dimenzionality = vrstevnatosti polí, ve kterých významově rezonují její obsažené segmenty...

 Vlákna konverzací k tématu na Facebooku:

 na webovém profilu PandoRa.cz a na sdíleném příspěvku.