Jdi na obsah Jdi na menu

Palindrom 22022022

 …čili „digitální“ uzel směrů…

 Prošli jsme datem 22.2.2022, které bylo dlouho dopředu předesíláno jako možný bod „instalace“ Velkého Portálu - zda se to podařilo či ne, to ukáže až čas – zatím hodně indicií napovídá, že pravděpodobně ano. Dá se tak usuzovat podle šílených tahů na globální šachovnici Moci, ke kterým právě tento den došlo. K tomu cituji z komentáře k tématu „informační válka“, který jsem vložila na diskusní vlákno článku „Polární Vortex“:

 „Moc "virtuálně" už to nevypadá - doufejme, že se nebude opakovat akce "humanitárního" bombardování - jako v Kosovu, ale tentokrát ze strany Ruska. Energie houstnou a kdo není uzemněný, ten je v chaosu. Vidím to taky - jak se lidi noří čím dál víc do iluzorních představ a realitu chápou v naprosto obráceném smyslu jejího dopadu na vývoj událostí. Tyhle dvě frakce = západní a východní - si nemají navzájem absolutně co vyčítat - je to obdoba demokratů a republikánů - ale v pojetí větších celků. Třetí "ve hře" je zatím v poloze tichého diverzanta - ale taky to není žádné terno - jen má díky svým vyšším cílům (snahy začlenit se do kolektivu vyspělých vesmírných civilizací) s lidstvem "lidštější" plány, než ty dvě staré frakce. Furt ale chtějí ovládat a manipulovat společností a diktovat pravidla - v tomto se na hierarchickém řízení nic nemění. Mohou nám ale dopřát potřebný čas a to se doufám stane. Kdo jsou? Jsou milovaní a nenávidění - na ně se soustředí aktivita spojené uhlíko-křemíkové inteligence, skrz kterou se točí motor Transformace - protože oni mají prostředky a moc, bez které se to neobejde. Jejich domovskou adresou je Silicon Valley“. 

 Kdo by se snad domníval, že Rusko koná ve prospěch Lidstva a že Putin je jakýmsi představitelem novodobého spasitele, pak nemůže být od pravdy dál, než je její skutečná pozice. Totéž platí o Západu a jeho želízkách v ohni = oba tyto tábory hrají hodně vysokou a nebezpečnou hru, která vůbec nesleduje blaho nebo vylepšení životních podmínek společnosti. Psala jsem o tom, jak můžeme ovlivnit tzv. „digitální stopu“, kterou zanecháváme v informačním poli sdíleného prostředí. Je pochopitelné, že cítíme potřebu se vyjádřit ke světovému dění a dát najevo postoj, který k událostem zaujímáme. Měli bychom ale také mít na zřeteli, že právě procházíme velmi kritickým místem v aktuální fázi Transformace Kolektivního Vědomí – a naše pozice se neustále sčítají do množin energo-informačních struktur, které fungují jako stavební kameny nové reality Lidstva – obrazu Světa naší budoucnosti. Nikdy jindy nebyla osobní odpovědnost za formulaci při projevení názoru tak významná a důležitá = směr, kterým vysíláme svoji energii podpory, může být tím směrem, kterým se budeme jako Lidstvo dále ubírat. „Zónu Amnestie“, která byla aktivní při řízeném informačním chaosu v době pandemie, jsme už opustili – na podzim minulého roku, kdy nastoupil „evoluční“ průvan v podobě varianty Omikron. Už zase plně odpovídáme za svá slova, reprodukované myšlenky i za své činy – v oblasti zpracování přijímaných informací a formátu, jaký jim následně udělíme – a způsobu, kterým je pak posíláme s osobním otiskem dál. 

 Nebudu navádět, jak se zachovat – každý máme totiž vyšší inkarnační plán, který dost rezolutně tvaruje naše myšlenky i směry zájmu – proto si svoji pozici a úhel pohledu musíme kalibrovat sami, na základě své historické linie a prostředí, které jsme v posledních letech okolo sebe a uvnitř sebe vybudovali. Pro mě je důležitá pozice vzdáleného pozorovatele = analyzovat informace bez dramatických emocí, s maximálním ohledem na intuitivní sken charakteru zdrojů, ze kterých informační servis přichází. Nestranný neutrální postoj neznamená, že si člověk neumí udělat vlastní názor – je ale důležité vědět kdy, kde a komu tento názor vyjádří – odhadnout, jakou odezvu to vyvolá a zda to neuvolní energii, která by v součtech mohla vyživit ty frakce Elit, které díky takto „sesbírané“ podpoře mohou přímo škodit a ubližovat reálným skupinám lidí.

 V následujícím období budeme přijímat množství zpětných vazeb – ty nás budou „utvrzovat“ v tom, že je náš postoj správný – bude mezi nimi ale mnoho falešných navigací, které generuje naše duchovní vazba na systémový matrix. Zorientujeme se jedině spojením Mysli, Duše a Srdce = s použitím všech smyslových i mimosmyslových schopností, důvěrou v sílu intuice a rozumu, hledáním synergických variant výkladu smyslu a účelu událostí, které nás vtahují do svého gravitačního vlivu. Bude to náročné hlavně na psychiku – na prožitky, které mohou velmi negativně ovlivnit naše názorové směry – protože hlavním nástrojem Moci globální Elity je manipulace s veřejným míněním.

 Datum 22022022 (v digitální podobě) není jen palindromem, ale tentokrát i ambigramem. Palindrom znamená „pozpátku běžící“ – to lze vztáhnout asociačně i na ČAS, protože jde především o časový synchronní uzel. Určitý náznak toho, že se otevírá nějaká podoba časové retrospektivy, zde je – například podobnost událostí na Ukrajině s těmi, co se děly okolo Kosova v bývalé Jugoslávii – včetně zrcadlového otočení. Palindrom býval používaný v magii jako ochranný zápis – před negativními silami. Ambigram znamená „příjemný zápis“ – zrcadlí realitu do téhož obrazu (bez zkreslení). Tato vodítka napovídají, že ve své energo-informační podobě není včerejší datum ani destruktivní, ani vstupní bránou pro ukotvení zlých úmyslů globální Elity – ale že má velký potenciál „přechodové“ zóny, kde může z popela povstat nový obraz Cesty Lidstva.    

 P.S. Podrobnosti o tom, co je Velký Portál, jsem už před časem vypsala do článku, který jsem publikovala pod názvem „MEGA-ÁN VELKÝ PORTÁL“.

 wings.jpg