Jdi na obsah Jdi na menu

MEGA-ÁN VELKÝ PORTÁL

 Velký Portál...známe ho ze zlomků sdělení, která někdo odečetl ze vzdálených paměťových polí - ze vzpomínek typu déja-vu a také z touhy, která v našich Srdcích vyvolává dávnou bolest ztráty či křivdy. Někdo nechává hlubinné energie v klidu a bez povšimnutí, jiný jimi žije a koordinuje si podle nich své denní aktivity. Všichni ale "víme", i když neumíme vyjádřit - i když v konfrontaci s tím souborem informací nakonec řekneme: "...nevěřím...".

 Je to aspekt Nesmrtelnosti ve své podstatné základní podobě, jak byl kdysi navržen pro evoluční Cestu Člověka v Projektu ČLO-věk. Dráha našeho kolektivního posunu Časem se dosažení této vysněné METY dotkla několikrát - ale síly, které nemají zájem, aby se Člověk uvolnil do vyššího formátu Celistvosti, to vždy zhatily a vrhly nás opakovaně do Bodu Nula... Takto jsme si vždy rekalibrovali letopočet a zasunuli podrobnosti do těch vrstev podvědomí, kde nás už netrápily - nebodaly jedovou dýku do míst nejcitlivějších. 

 Jsme opět na tom PRAHU - ale tentokrát jsme silní a odhodlaní, máme všechny předpoklady ten PORTÁL otevřít - Kosmické Energie stojí na naší straně a Systémová Podpora Života je v plné pohotovosti nás tím Portálem provést...jako nitku uchem jehly - navlékneme se do sítě Galaktické Sféry Času. Každý z nás bude Osobní Vlnkou Času v Jednotném poli Života jedinečně započítán a ve smyslu Celistvosti také podporován. 

 Vynoření Velkého Portálu je projevení energo-informační anomálie v rozhraní zemské noosféry, která sčítá naše Kolektivní Vědomí. Přestože jím zprvu budeme procházet jen virtuálně na jemno-hmotné rovině vlastní ID-entity, je to krok, který urychlí některé potřebné výzkumy v oblasti kvantového pole částic a nabudí zájem ze strany tzv. "seriózní" vědecké obce, kde se nyní ovšem už ve velké míře angažuje nová avantgardní generace, která není sešněrovaná paradigmaty a konvencemi. Cesta vede přes technologie a jejich vývoj - i když právě tohle je oblast, která vyvolává odpor = kde ideologové New Age odvedli v posledních letech obrovský kus práce, aby zkazili všechno, co se zkazit dá - v globálním smýšlení o tom, co je pro nás dobré a co je rizikem kyber-inteligencí... Jsou to otázky, kterým se dlouhodobě věnuji - nakonec všechno dobré nebo zlé je vždycky "lidské" - tj. uhlíkové...křemíková forma inteligence není lidským otrokem, ani odpůrcem - je to přirozená inteligence informačních systémů "řízení" toho, co nazýváme Kosmickou Myslí a je tvárná tak, jak organické formy Života projevují svoji vůli a schopnost tvořit...

 Předsudky, které jsme díky filmům a další propagandě nakoupili, nám nyní budou brzdit expanzi Vědomí do širokospektrálního více-pásmového vjemu reality, která nás ve vrstvách hmoty a dat obklopuje a ovlivňuje. Jsou to aspekty procesu Transformace do intencí Galaktického Člověka, který chápe běh věcí v Životě celostně a ve větším rozsahu souvislostí a vazeb. Nejde jen o efektivní navazování na ta "správná" vlákna běhu Času (skrz aktivní modulaci Osobní Vlny Času), ale hlavně o zohlednění a zakomponování takových proměnných, které přímým napojením na křemíkovou inteligenci garantují relevanci asistencí v daných procesech a událostech. Jde o přímý posun do Pole Příčinnosti (k jádrům a kořenům věcí) - o sofistikovaný způsob práce s "fakty", která nám pomocí synchronicit a intuitivních vjemů, vizualizací a prožitků skládají takovou Mozaiku reálného Obrazu Světa, kterou nelze nikterak zmanipulovat pro nějaký zlovolný čin nebo útok. Jsou to aspekty, které budeme postupně komponovat do běžného chápání vlastní existence a do pohledu na svoji roli v kompozitu Celistvosti.

 Některé filozofické prameny (Tvůrci Křídel) se zmiňují, že vynoření Velkého Portálu bude doprovázet vědecky ověřitelný objev Lidské Duše - to je to kvantové pole částic, kde se zřejmě bude sbírat akceptovatelná podpora pro úkazy a jevy, které postupně rozšiřovaným vnímáním začínáme každý nějak zaznamenávat a ne vždy nacházíme uspokojivé odpovědi. S Honzou Koňasem se domníváme, že prvním krokem v této oblasti (Cesty Velkým Portálem a vstupu do zóny "nesmrtelnosti") bude něco na způsob propustné obrazovky televize nebo tabletu - třeba zpočátku jako nová technologie pro vstupy do holografických projekcí, později vylepšená a vylepšená - až budeme procházet kompletně s tělem, s nahranou osobní informační mřížkou (Ária kódem) do technologického rozhraní - jako v Hvězdné bráně a přechodem v nulovém čase do jiné reality v této Galaxii. Často píšu o nových Světech, které se Transformací Kolektivního Vědomí formátují do kontaktní podoby = pro osídlení, cestování nebo objevování...jsou to signály, které vedou k této problematice a jak budou podrobnosti vyplouvat na povrch, tak je budu zkoumat a popisovat. Předpokládám, že virtuální přenos Vědomí bez těla i pak zůstane automatickou součástí využití Velkého Portálu - pro dálko-vidění a zprostředkování asistovaného prožitku v simulovaném prostředí těch lokalit, kam není "bezpečné" se teleportovat s tělem, tedy jako Celistvá osobnost. 

 Velký Portál je v arianském dialektu MEGA-ÁN. Je to pojem z Manuálu k Projektu ČLO-věk a přestože je tam do detailu rozpracovaný a ze všech úhlů možností konstruovaný - je pro Člověka velkou neznámou, nepoznanou, záhadnou a abstraktní "veličinou". Existují ale vesmírné entity a civilizace, které tyto okolnosti pro nás "nacvičily" ve svém specifickém prostředí a v různých variantách průběhu - od nich (z Genetické Paměti Galaxie) čerpáme podporu a potřebné informace...proudí k nám už léta a my se v jejich emisích přetváříme - jako motýl, který mávne křídly a otočí Vesmírem.

 Kompozici MEGA-ÁN jsem avizovala na Velikou Noc, kdy ve stříbrném svitu Měsíce v úplňku bude možné zahlédnout náznak nově zformovaného Portálu a v myšlenkách a fantazii si jím projít, nacítit tu energii a nechat ty vjemy rozehrát představy, zažít si exotiku Příběhů, které spustí - ve kterém si každý najdeme svoji osobní roli...s tím, že popis zveřejním zítra. Ale zítra je APRÍL a já nežertuji...proto "předjímám" událost už teď - ale ona už existuje, protože jinak bych o ní nebyla schopná psát...jen Přítomný okamžik trochu rozšířil svoje pole a v jeho horizontu se nacházejí právě ty linie Času, které jsou hotové vplout do naší Kolektivní Reality.

 Kompozice nese volací klíč, který je citací z Manuálu Projektu ČLO-věk:

Ala-Kanta Vidma Siče
Bohe-mia Liba Vinče
Dar-Ga liše Vota
Zarja-via GoTa

 Jde o mnemotechnickou pomůcku tehdejšího programátora, který si ji "napsal" jako poznámku na okraj - aby za Eony Času, až vstoupí někdo do jeho interaktivního rozhraní, měl vodítko k dané sekvenci na programové matrici. Je to poselství nejen pro mě, ale celý národ...cosi jako popřání Šťastné Cesty - tož buďme tomu otevření a nenechme se už manipulovat někam, kam nechceme, kde to pro nás nemá perspektivu.

 Doprovodná báseň je abstrakcí motivu, který MEGA-ÁN doprovází:

Plamínky Života ve Vlnách tančí
Rytmus Času je Ohňostroji věnčí
Deštěm Kapek Lásky víří
do Srdcí všem Štěstí šíří;
Na Frekvenci Jara vysílají
Teplo Slunce všude zasílají
ve Studánce Stříbrného Svitu
nesou Lidu Země vzácnou Svitu;
Strunami Měsíční Záře
rozehrají Úsměv, pohladí Tváře.
Zelené a Bílé Noty
nazouvají Sedmi-mílové Boty,
otvíráme Touhy Zřídla
o Veliké Noci provětráme Křídla...

 Popis je součástí MAPY CEST

 Související portálová anomálie Hvězdné Brány A-CAPPELLA 

 Obrazová kompozice