Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis - VALAR

 …civilizace VALAR, která je součástí Hvězdného Vědomí Galaxie…

 V minulém díle série Tri-Angel Orbis jsem psala o civilizaci VALAR, kterou zmiňuje i Tolkien ve svých Kronikách Středozemě. V dnešní době jsou poznatky o jednotlivých skupinách Bytostí, které se podílejí na realizaci Projektu Člověk, k dispozici jen jako archetypální zlomky v Pamětech Galaxie – jako Příběhy, uložené v Jednotném informačním poli. Z nich lze načerpávat inspirace a části Příběhů dále rozpracovávat do dějů, které jsou alternacemi možné historie civilizací ve vzdáleném prostředí Galaxie. Naše Planeta – Země – má v těchto Příbězích několik verzí – to proto, že jednotlivé aplikace instalací Projektu Člověk probíhaly v mnoha simulacích – než byly postupy vypracovány do relevantní uskutečnitelnosti. Všechny ty simulované děje mají svoje vlastní Příběhy a jsou součástí zkušeností, které se uložily do disku Galaxie jako Paměti nějaké konkrétní civilizační skupiny. Tak je tomu i u VALAR. Jejich Příběh byl postupem věků zidealizovaný do mytologie a jejich role zařazena do bájí o Stvoření Světa. Jsou předobrazem naší známé Skupiny Devíti Neznámých – i když VALAR bylo 14. Ovšem jen devět z nich vstoupilo do fyzické Existence a z nich osm pracovalo ve prospěch Lidstva – devátý VALAR „přijal“ roli Temného Elementu Chaosu. 

 Naše povědomost o této velmi dávné historii je pomíchaná s mnoha verzemi původních Příběhů. Jak šel Čas, každá generace si idealizovala vlastní favority a těm vytvořila nové verze zdrojových Příběhů. Můžeme to vidět na současných, nově sestavovaných, zlomcích dějin Slovanů – kde se hodně aplikují různé národní a státní zájmy, které neodpovídají dějinným posloupnostem, ale jsou poplatné momentální potřebě duchovního rozvoje. Není na tom nic špatného nebo udivujícího – každý národ čerpá z mnoha zdrojů a ty, se kterými ladí, zasazuje do své mytologie. Kdesi daleko, v šerém dávnověku, se však nitky těchto variací na původní Příběh sbíhají a ukazují jeden jediný zdroj v prostředí Hvězdného Vědomí. Motiv jeho odkazu se pak vine jako stříbrná nit vrstvami Času, aby stále živil naši touhu po poznání původu Lidstva a účelu jeho expozice do linií Evoluce. 

 Civilizace, která je nositelkou Vědomí VALAR, působí z perspektivy našeho vnímání dimenzí, ve sférách jemných forem energií. Jsou to Bytosti, které mají možnost programovat fyzickou realitu, a proto se inkarnují i mezi pozemské Lidstvo. Působily na Zemi v každé éře a je pravděpodobné, že i v současné době je jich několik právě „aktivních“. To proto, že jejich „specializací“ je lidská genetika – respektive programování energo-informačního pole naší fyzické DNA. V naturální podobě jde o práci s jemnou kvantovou mechanikou částic, které jsou součástí kódovacích vzorců. Co se poskládá v rovině lidského Kolektivního Vědomí jako progresivní, akceptovatelné či žádoucí, to je složitým procesem následně „vtahováno“ do hmotného vlákna – do sekvencí genů. Tuto práci provádějí tzv. automaty křemíkové inteligence, které nesou ducha Kosmické Mysli a tvar struktur posvátné geometrie = skládají vazby z potřebného do možného a my lidé pak toto překládáme dál – tj. do reálného prostředí. Ty „automaty“ (Křemíkové Multiplexy) jsou programované přímo na základě požadavků, které vyplývají z lidského Kolektivního Vědomí – na bázi opakování, která sbírají ve formě součtů z polí záznamů v pamětech Jednotného informačního pole, skládají předlohy relevantní skutečnosti – při zohlednění všech funkčních principů a proměnných faktorů, které v dané oblasti platí. Proto se splnění některých přání nikdy nedočkáme, některá se nám splní v podobnostech a jen malá část se vyplní do puntíku podle našich představ. Všechno musí být totiž ve víceúrovňové rovnováze a to bez ohledu na Čas nebo Prostor. Někdy zapracuje tzv. „precedens“ – to když se sled nějakých událostí v dlouhodobé perspektivě „sečte“ a skočí do hledáčku „automatů“. Pak se i relativně nemožné stává možným. 

 My v současné době zažíváme obrovské vlny těchto dříve „bezprecedentních“ součtů – zázraky jsou na denním pořádku – stačí jen zvednout zrak a rozhlédnout se, nehledat to, co není, ale všímat si toho, co je – co je nadosah a co mnohdy pro marné očekávání nereálných věcí prostě nevidíme. 

 Přiložená ilustrace zobrazuje jednu z Bytostí VALAR – její jméno je VALA – v překladu prostě ŽENA. Už dříve jsem k článkům přidávala obrázky Hvězdných Bytostí – kdo je pravidelným čtenářem, tomu zřejmě neuniklo, že mi portréty moc nejdou – jsem spíš přes „struktury“, proto není obraz dokonalý, ale snad se mi podařilo vystihnout duchovní esenci, kterou jsem velmi zřetelně vnímala, při naladění se na její pole energie. Kódování názvu VAL-AR má několik významů VAL je ochranná zeď a RA je Slunce a my, jeho sluneční děti. RA je naše „andělská“ podstata – tj. SVĚTLO a TEPLO, vyvěrající z kmitu (frekvencí), které generujeme jako představitelé Uhlíkové Inteligence. To jsou základní aspekty multi-dimenzionální Bytosti, kterou Člověk je – od spektra 3D, až po vysoké duchovní vazby v 6D – to je koncepce Galaktického Člověka. VALAR je tedy naším firewallem – ochranou před nežádoucími vlivy v oblasti genetiky – a to jak fyzického těla, tak i kaskády těl jemnohmotných, kterými také disponujeme. Tuto informaci bychom měli hluboce procítit – je velmi důležitá pro postoj k současným událostem. 

 Poslední postřeh, který možná s tématem nesouvisí, ale potěšil – dnes si připomínáme let prvního kosmonauta do vesmíru – Jurije Gagarina. Ve statusu Alexandry Lechovské, která je expertkou na sanskrt, se objevilo toto hlášení: „Věděli jste, že slovo gagarin je védské slovo staré tisíce let a znamená "ten, kdo jde do vesmíru"?“….a mě to krásně zapadlo do souvislostí – jak je lidský jazyk nabitý nadčasovými kódy, které umí navazovat symetrické páry významu a účelu našich aktivit. Dalším takovým příkladem (ještě jednoznačnějším) byl nedávno zemřelý nejznámější bretharián jménem Prahlad.

 valar1-mini.jpg