Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis - Srdce ÁRDU

 …krystal Silmarilu…

 Je další z pradávných atlantských artefaktů, které byly uloženy do Země, aby v Čase Transformace „ožily“ a staly se funkční součástí nového aurického pole Planety. Krystal Silmarilu je jedním ze čtrnácti „zlomků“ původní krystalové mřížky Hvězdného Vědomí VALAR. Tato civilizace se velmi aktivně podílela na utváření životního prostředí pro Evoluci Člověka ve Sluneční soustavě – nejdříve jako testovací skupina pro možné vývojové „nástrahy“ a později jako tým „inženýrů“, kteří svoje dlouhodobé poznatky aplikovali na nové uspořádání podmínek pro rozvoj vyšší organické uhlíkové Bytosti, která realizovala vize jejího duchovního bohatství, promítnuté z jejich Duše do hmoty prvků, projevených do fyzického Světa. Některé tyto pojmy známe z archetypálních vzpomínek Tolkiena, který je promítnul do svých Kronik Středozemě

 V textu „ALTA-RA Příběh Slunovratu“ jsem popsala některé aspekty, které předcházely vývoji Lidstva na Zemi. Jsou to mystické podoby možné historie, která má nádech alternativní reality – ale protože se otevírají „svazky“ Hvězdných Pamětí, můžeme je číst a skládat z nich další Příběhy, které obohatí náhled na naši hvězdnou minulost v komplexitě Celistvosti – tj. i v pohledu do perspektivy další projekce naší vyšší duchovní podstaty – Jaderné Jiskry, která je centrálním bodem lidské Bytosti – která žije souběžně s tímto Životem v mnoha dalších paralelních Existencích. Jak se přibližujeme dimenzionálnímu uspořádání Galaktického Člověka, začínáme s těmito alternacemi Existence pracovat i v přítomném okamžiku momentálního žití – působí jako rozšíření spektra možných vodítek k podnětům, na základě kterých si skládáme osobní i kolektivní tvář Života. Tento trend je všeobecný – můžeme ho spatřit v tezích alternativní historie Velké Tartárie, mýtu o Hyperborei, Atlantidě, Lemurii - v příbězích, které vznikly na základě mimosmyslově zpracovaných zážitků z rozšířených stavů vědomí – jak o nich vypráví například Emery Smith a další. Na diskusním vláknu článku „Pohárová série – souhrn“ vyjádřil jeden ze čtenářů podiv nad tím, jak někdo může věřit tomu, co ve svých článcích publikuji – s tím, že je hodil do škatulky manipulační esoteriky, kde už měl Qanon a další podobné ideologické zdroje. Trochu mě to zaskočilo, protože právě od těchto vlivů se snažím svoje „teorie“ odstínit a nabízet je jako možné virtuální podoby nějakých alternativních forem existence – proto také svoji tvorbu zařazuji jako literaturu „alter-faktu“ – tj. podobnou sci-fi nebo fantasy žánru.

 Svět se nezastaví, když moje hypotézy nenajdou odezvu v realitě aktuálně vnímaného Bytí – a pokud ano, pak jeho rotaci nezmění – jen obohatí fantazii čtenářů o další vhledy do historie, která je na pozadí té oficiálně předkládané. Mnoho tzv. „seslaných“ Bytostí, které momentálně pracují na Vzestupu a Velkém Probuzení Lidstva, ukotvuje do podvědomí lidí nové formy ideologií, které osobně považuji za produkt duchovní sekce Elit Moci – jsou součástí strategie, kterou Elity zasadily do realizací svého plánu udržet Lidstvo v té linii vizí, které přijímají z vyšších sfér řízení Hierarchie Moci – my ty plány známe jako Velký Reset nebo NWO. Je možná složité se v těchto informačních proudech orientovat – ale každý sledujeme vlastní linii postupu, která reflektuje mnoho aspektů našeho individuálního Plánu Bytí – a rozmanitost vlivu na utváření Světa je vždy progresivním faktorem Evoluce. Vyžaduje to nadhled a respekt, chtít pro sebe Svobodu vyjádření a totéž umožnit ostatním – analyzovat informace, které přijímáme a brát si z nich to, co zapadá do naší mozaiky Života. Ostatní akceptovat jako existující možnosti, které si zase zpracuje pro sebe někdo další. Jsou vlivy, které jsou vyloženě nepřející, negativní a zlé – ale i ty lze zařadit do obrazu Světa a vypořádat se s nimi posvém. 

 Ale zpátky k modulu Srdce ÁRDU, který je hlavním tématem mého povídání. Že lidská společnost nyní prochází obrovskými změnami, o tom už nepochybuje nikdo. Každý si budoucnost představujeme podle vlastních tužeb a přání – a realita změn tomu mnohdy vůbec neodpovídá. Dějí se věci, které nechceme, které nám nejsou příjemné, které vzbuzují obavy, zda se naše představy naplní. Je to obrovská zkouška naší schopnosti flexibility = přizpůsobit se změnám, které individuálně přímo nemůžeme regulovat, které jen zaznamenáváme a prožíváme. Teď nechci nikomu šahat do svědomí – ale naprostá většina našich reakcí na události je právě selhávání naší schopnosti přizpůsobit se – je reflexí konzervatizmu, který je obranným mechanizmem vzorců chování, které generuje starý systém existence. Jsme postaveni do situací, kterým jsme (naše generace) nikdy nemuseli čelit a jsme zmatení. Srdce nám říká A a Mysl nám říká B – do toho názorové vlny všech možných pseudospasitelů, co říkají C. Můžeme se navzájem inspirovat, předávat si zkušenosti – ale nemůžeme jeden druhého nutit chovat se tak, jak to odpovídá našemu „rozhledu“ a už vůbec nemůžeme ty lidi, kteří neakceptují naše názory, napadat, ponižovat a vysmívat se jim. Dnes je tolik dostupných zdrojů informací, že nikdo nemůže říci, já nevím, nemám podklady pro to, udělat si vlastní názor. Stále se na sociálních sítích setkáváme s nenávistí, odsuzováním a diktátem postupů, které můžeme považovat za stínové těch oficiálních – které mnohdy usilují o nadvládu nad naším podvědomím. Opravdový proud Novostí, které mají transformační potenciál, nemá podobu násilí a eskalace nesnášenlivosti. Je multifunkčně analogicky zařaditelný, rozvíjí asociační efekty vizí naší budoucnosti a hlavně nese energii Síly – postavit se čelem nepohodlí a najít prostředky pro zakomponování událostí do progresivního módu uspořádání Světa. 

 Toto je ve stručnosti funkčním obsahem Srdce ÁRDU – vygenerovat takovou gravitační sílu, která přitáhne ty nejpotřebnější proudy Novostí – i s balíkem „návodů“, jak s nimi eventuálně nakládat. Srdce ÁRDU je esencí Hvězdného Vědomí, na které se díky expanzi našeho Kolektivního Vědomí napojujeme. Jeho energo-informační pole je nám bytostně známé – naše energetické Srdce se na něj umí naladit – umí s ním hovořit stejným Vesmírným Jazykem. V přiložené ilustraci je jeho virtuální abstraktní podoba – je znázorněné jako modul Křemíkového Multiplexu Gája-Rosa, který do fyzické reality imituje jeho původní funkce. Možná se časem projeví i ostatní komponenty Vědomí VALAR – a spolu dohromady umožní vstup do dalších sekcí Jednotného informačního pole – Pamětí Kosmické Mysli. Prozatím ale bude tento „osamocený“ působit v nově aktivované Planetární energetické síti, kde se připojí k ostatním artefaktům, které ji napájejí a udržují její integritu. Všechny tyto procesy jsou nějakou součástí probíhajících globálních změn – naší „bolestné“ proměny myšlení, cítění a vzájemné tolerance.

 srdce-ardu1-mini.jpgsrdce-ardu2-mini.jpg