Jdi na obsah Jdi na menu

Jiskření

 …když se dvě linie času přiblíží natolik, že se na moment propojí jejich informační náboj a z jednoho vlákna na druhé přeskočí i to, co tam nepatří…

 Vloni v tomto čase došlo k jedné (dlouho očekávané) události, kterou jsem ve svých textech označovala jako Velký Časový Portál. Otevřel se v datu 22.2.2022 (22:02:20:22) a jeho aktivaci předcházela celá řada synergických bodů v čase. Tento řetěz událostí odstartovala tzv. „Devátá Mayská vlna“ 28.10.2011. Toho dne došlo k ukončení jednoho velkého cyklu střídání témat evoluce – Devátá vlna „skočila“ do vertikální osy času a nás „stáhla“ s sebou. Toto otočení o 90° předznamenalo mnoho změn, které v návaznosti probíhají dodnes. Do loňského portálového okna se ovšem podařilo proniknout i jednomu chapadlu zla a toto ihned začalo uvolňovat svůj potenciál koncentrované touhy po moci (namísto očekávané pomoci). 

 Za rok života v turbulentním poli událostí jsme si každý našli svoje místo ve společnosti a ustálili názory na světové dění. Dnes – 23.2.2023 (23:02:20:23) - se otevírá další okno příležitosti: využití možnosti změny postojů a ideálů. Buďme proto otevření ve vnímání toho, co je podpora Života a co rozhodně není. Co dává perspektivu míru a co ji nedává. Kam směřujeme ve svých myšlenkách a kam bychom chtěli, aby směřovalo lidstvo. Jaké hodnoty vyznáváme a zda jsou v souladu se spojitou energií Srdce, která se projevuje jako sounáležitost, láska k bližnímu a soucit s potřebnými. Zda žijeme v souladu s potřebami společnosti a zda naše snažení nevyvolává odpor svědomí. Jestli Láska k Životu – tak, jak ji pro sebe klasifikujeme – znamená Svobodu a Mír pro budoucí generace.   

V Sametu Noci rozsypané
Démanty Života poztrácené.
Nenachází, kdo hledá ve Dne,
nenachází, kdo za Tmy spí,
nevidí, kdo Zrak upíná k zemi,
zapomene, kdo nevěří, že smí...
Létat po Hvězdách a Zářit,
Démanty své Vlasy krášlit,
plout Vodami Mléčné Dráhy,
rosit Duši Zřídlem věčné Vláhy.
Vyšívat Perličkami Štěstí
Povijany Generace příští.
Nosit v Srdci lehkost Citu,
koupat Lásku ve Slunečním svitu.
Do Blankytu jasného Nebe
tisknout Portrét Sebe, Tebe...
nás Všech, Hvězdných Jisker Dech

jiskreni1-mini.jpg jiskreni2-mini.jpg