Jdi na obsah Jdi na menu

KONCE-TRACE

 …aneb stav, kdy při určité nasycenosti informacemi dochází k rozpadu struktur Vědomí…

 Nacházíme se v momentu, kdy se spouští proces fragmentace dříve jasně ohraničených názorových skupin společnosti. Když objem informací, jednostranně zaměřených na jedno nosné téma, dojde do fáze, kdy naplní veškerý prostor dispoziční kapacity, následuje zákonitě zhroucení motivace cílové skupiny lidí a její rozpad na mnohdy úplně protichůdné frakce, které si přestávají navzájem rozumět a začnou se napadat. Jsou to efekty existujících fyzikálních zákonů, které platí jak v materiálním světě, tak v organizaci energo-informačních struktur, které materiální svět do jednotlivostí definují. V běžné praxi to známe třeba z chemie – slučování látek – a v úplně obyčejném životě například z kuchyně – když se nám při špatném odhadu množství spojovaných surovin výsledný produkt srazí a je na vyhození. 

 Nějaký čas jsem tiše sledovala dění – a příliš neprojevovala své názory. Šlo spíš o dilema přiblížení se konkrétním názorovým proudům a s tím spojenou ztrátou objektivity v posuzování jejich dopadu na proměny v myšlení lidí. Prozatím ten statut ani nebudu měnit – jen bych chtěla krátkým vhledem přiblížit některé okolnosti, u kterých se začaly ukazovat další vazby a spojitosti. V předchozích pár letech (a především v posledních měsících) jsme pozorovali velký tlak na rozdělení společnosti na dva hlavní názorové tábory. Tento tlak souvisí s probíhající informační válkou a doposud vykazoval celkem předvídatelné scénáře postupu. Nyní nastal „zlom“ = koncentrace informací v prostoru došla kritické hodnoty, a protože „mocní“ spustili proces, který se jim už nedaří řídit, došlo k tomu „sražení“. Fragmentace zasáhla hlavně ty, kteří už dlouhodobě ztratili spojení se Srdcem – se svým i s tím kolektivním, kterým je Duch původu Lidstva – tj. s primárním smyslem a účelem jeho existence. 

 V realitě se to už začalo projevovat – jak padají „masky“ různých protagonistů těch směrů, kterými se chtěly části rozdělené společnosti ubírat – je více a více zřetelné, že některé koncepty byly úplně odtržené od možností, které jsou k dispozici. Je to i efekt rezonance myšlenek, které začaly převládat – jako na vibrační desce, konkrétní frekvence způsobí konkrétní obraz uspořádání celku částic. Stejné je to ve společnosti – jak se změní nosná frekvence, společnost se přeskupí do nového obrazu, kde nastupují už jiná životní témata, motivy i cíle. Než se ten nový obraz ustálí, dochází ke srážkám a kolizím jednotlivých elementů celku – a to je současný proces proměny smýšlení společnosti. 

 Koncentrace soustředí sílu a na jemných vahách proporcí systému se tříbí do KONCE-TRACE = do STOPY jeho KONCE. Souvisí s tím mnoho dalších jevů – v prostředí zemské noosféry dochází k výkyvům elektricity (Schumannova rezonance), k velkým atmosférickým anomáliím (počasí) a ke klimatickým změnám, které jsou odrazem proměny zemského magnetického pole. Jedno souvisí s druhým a navzájem je provázáno. Změny v energo-informačních polích generují proměnu elektro-magnetických polí – to má vliv na politické, ideologické, ekonomické a společenské uspořádání celé populace. Prostředí je nabité emocemi – jejich bio-mentální energií, která – při současné velikosti obyvatelstva – dosahuje grandiózních rozměrů. Tento proces bude eskalovat do cca 3.12.2022, pak by mělo dojít k nějakému uvolnění, kterému ale může předcházet množství turbulentních událostí. 

 „Linie Konce“ není procesem globální zkázy nebo zničení – je plně v souladu s tokem Času v gravitační zóně tzv. „deváté mayské vlny“ = sled událostí, které běží na nepřetržité instalaci Novostí – tj. podnětů, které mají přímý transformační efekt v rovině Kolektivního Vědomí i v projevené realitě Skutečností. 

 Svět se mění a my se měníme s ním – protože bez nás by se nezměnilo vůbec nic – jsou to spojité nádoby Existence. 

 koncentrace1.jpg