Jdi na obsah Jdi na menu

Miraculum

 …čili „svět zázraků“…

 Období, kterým procházíme, je příznačné složitostí obrazů reality a proplétáním toho, co je faktická skutečnost a co iluzorní fikce. Neustále jsme vystaveni různým „konfrontacím“ = něco nějak vypadá a my s údivem zjišťujeme, že situace, ze kterých čerpáme podklady pro vytváření pohledů do dějů, jsou účelově konstruované soubory dezinformací, které ovšem velká část lidí přijímá za své a staví na tom vlastní úhel pohledu na to, co je pravda a co jen zkreslený zlomek nějaké pravdy. Časová linie, která nás vede – v globálním měřítku přetváření reality – je podobná Möbiově pásce. Přetáčíme se do zdánlivých zrcadel skutečnosti a často nedokážeme rozpoznat, kde je rub a kde líc – přitom jsme stále v jedné rovině toku událostí. 

 Tento trend vygradoval po datu 3.12.2022 a přes několik kolizních „prahů“ nás dovedl k datu 3.2.2023. Numeriku této hodnoty můžeme zapsat jako 32:2:23 – jde o určitý formát časové synchronicity, kdy symetrie koncových čísel kmitem prochází středovou "šestkou" tří dvojek, kterou krajní trojky (trojnosti obrazů dění) spojují do dvojice opět se součtem šest (6). To je příhodný energo-informační můstek, kterým může být poskládaná současnost katapultovaná do vyšší fáze vazeb na další časové linie. 

 Lidstvo – jako celek rozmanitých osobností – by si bezesporu přálo aktivovat „svět zázraků“ – nedovedu si představit někoho, kdo by nechtěl. Ne všechny představy o podobě a funkci takových zázraků jsou ovšem - v dalším efektu jejich možné manifestace - smysluplnou součástí prosperity populace. Něco jiného si pod pojmem zázrak představuje zlý, mocí posedlý diktátor a něco jiného si představuje člověk, který trpí hladem, zimou a bezprostředním ohrožením života ve sklepě svého zničeného domu ve válečné zóně. Pojem „zázrak“ je tedy velmi relativní veličinou. Většina normálních lidí ho vnímá jako něco hodně pozitivního – jako skokovou změnu momentální reality, která je těžká a omezující, kdy ztrácíme schopnost hledat další řešení konkrétních problémů a propadáme beznaději. 

 Zázraky jsou neustále všude kolem nás – my sami velmi často takovou souhru okolností přitáhneme a beze zbytku využijeme. Bývají to každodenní malé příhody, kterým moc nevěnujeme pozornost – ale měli bychom – protože z maličkostí se skládá celý náš život. Každý drobný okamžik má potenciál aktivovat zázrak – když ne pro nás samotné, pak jako stimul nahrát ho někomu jinému, kdo ho využije. V tom je základ sounáležitosti a účasti, které dodávají konkrétní odstín charakteru našich projevů. Pokud dovolíme, abychom se stali nástrojem pro šíření zla a nenávisti, je charakter nesmazatelně obarvený a můžeme stokrát hlásat o lásce k bližnímu, o potřebě nastolení míru, či o důležitosti neúčasti v bojích o moc ve světě – a náš projev získá pachuť lži a pokrytectví. 

 Mám na Fb hodně „přátel“, kteří takové chování vykazují = opakují léty zajeté nesmysly o tom, kdo je v právu a kdo by se měl podřídit, šíří ideologii s jasným podpisem agresora a přitom jsou přesvědčení o tom, jak jsou důležití v udržení duchovní vibrace lidstva a jak pomáhají jeho nasměrování ke vzestupu na novou úroveň evoluce. Toto nepřátelské prostředí v oblasti, kterou už dlouhé roky považuji za doménu transformace z dimenze „omezeného“ Kolektivního Vědomí do jeho galaktického formátu, nevzniklo ze dne na den a nikoliv náhodou. V nadcházejícím období svitá naděje, že dojde k uvolnění mocenských tlaků a duchovní svět opět rozkvete čistou energií, která nebude kontaminována nenávistí k těm, kteří se „provinili“ tím, že stojí v cestě skupině „nelidí“, kteří jdou přes mrtvoly za svým zvráceným cílem. 

 Od 3.2.2023 by mělo dojít k nějaké významné změně – zatím v rovině energo-informačních polí, ale realizace bývá nyní téměř okamžitá, takže bychom to měli brzy zaznamenat i v projevené realitě. Každý člověk je - ve více dimenzionálním smyslu - vesmírnou Bytostí = disponuje obrovskou silou vůle a schopností ji aplikovat do svého životního prostředí. Každý je nadaný něčím jiným a navzájem se doplňujeme tak, aby efekt jednoty života podporoval i toho posledního z posledních. Tak by to mělo být - a pokud někdo nehraje fér a je falešný v záměrech, pak se jím generované zázraky promění v kontury zla a jejich potenciál ztrácí smysl – není pro lidstvo progresivní. Navzdory tomu všemu – cítím mohutné vlny životadárné energie – tento proud bude sílit a nabírat na intenzitě.

 P.S. V posledních měsících moc nepublikuji, ani nesdílím svoje obrazy. Má to svůj důvod – věnuji se studiu psychologie lidí, vystavených dezinformačnímu vlivu sociálních sítí. Je to oblast nejhoršího „dna“ společnosti – pochopením motivací lidí, kteří mají sklon brát převrácenou realitu za skutečnost a podle toho si zařizují život, docházím k pochopení příčin dějů a tyto pak budu postupně vkládat do svých úvah. Kdy to bude? Nevím, zřejmě až skončí válka na Ukrajině – ta mě stojí velmi mnoho energie a veškerý čas věnuji nejen rozborům událostí, ale i přímé podpoře – mám tam hodně přátel – ne těch „virtuálních“ facebookových, ale skutečných spřízněných bytostí, které trpí a potřebují pomoc. 

 Jsem moc ráda, že stále čtete moje články a píšete mi zprávy a maily – velmi si toho vážím a omlouvám se, pokud někdy hned neodpovídám, nebo reaguji „zaujatě“ – svědčí to o mojí interní orientaci, kterou nechci tlumit. I když…první část dnešního textu zřejmě „osloví“ i ty, které tady vlastně kritizuju – oni to nerozpoznají, kterou stranu zde dávám do polarizovaného obrazu „dobra a zla“. 

miraculum-neg-mini.jpg