Jdi na obsah Jdi na menu

Tajemný Ornament

 …je spojení dvou obrazů – první, s názvem TA-JEMNOST, je abstraktním vyobrazením toho, jak mentální energie rezonuje v srdeční čakře – u člověka, který přesně rozeznává, co jsou příčiny a co následky – v běžném životě i v jeho duchovním rozměru, kde příčiny tvoří soubor podnětů pro naše reakce na příchozí informace, na probíhající události a tím přímo ovlivňují utváření osobní reality – jako dílku té kolektivní, na které se každý svým přičiněním podílíme. 

 Naše orientace v aktuálních dějích je momentálně hodně chaotická – vrcholí období „informačních válek“ a přibližuje se okamžik „rozhodnutí“. Okamžik, kdy se zhodnotí to, na čem jsme si postavili osobní obraz reality – kdy naše vnímání skutečnosti v plné parádě vydá svůj energetický potenciál. Všechna virtuální „jako“ přeskočí do toku času a začnou tvarovat naše pozice v globálním obraze světa. Všechny naše převládající emoce vytvoří „mapu“ Srdce, která se nakopíruje do výrazu našich tváří. Jestli budeme populací krásných bytostí – nebo populací příšer – to se uvidí. Co je už teď jisté, je okolnost, že mnohé krásné tváře projdou razantní proměnou. Tento trend už nějakou dobu nabývá na zřetelnosti. Mnozí, kdo tuší vlastní proměnu, opustili Knihu Tváří a přelili se do anonymnějších informačních sfér – většinou tím ale jen prohloubili destrukci své osobnosti. 

 Kdo ztratil kontakt se svým Srdcem a komunikuje už jen s jeho atrapou, komu Duše odešla do zóny Stínů, komu se Mysl napojila na síly, které generují nenávist a zášť – ten už je nyní jednoznačně identifikovatelný – jeho pravá tvář se už vykreslila. Blížíme se okamžiku, kdy překročíme „práh“ a vstoupíme do období, které jsem nazvala „kličkovanou realitou“ – bude to dramatické a někdy dost frustrující. Kdo zůstává ve svém Srdci, tomu zesílí schopnost vidět ono zlo ve tvářích lidí – a bude se jim vyhýbat, protože čas jejich proměny se naplnil. Netuším, jestli pro ně bude existovat cesta zpět, ale získání důvěry těch, které zradili, bude velmi obtížné.

 Druhým z obrazů je ORNAMENT - je syntézou některých motivů, které se objevily jako obrazce v obilí. Jde o silný energetický zářič, proto jsem ho vytvořila také ve variantě negativu – má aktivační účinek na harmonizaci Srdce, Duše a Mysli – optimalizuje jejich rezonanční efekt, který řídí naše kroky Životem.

ornament2-mini.jpgornament1-mini.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ta-jemnost-mini.jpg