Jdi na obsah Jdi na menu

Pečetní prsten

 …když je souběh událostí natolik koncentrovaný, že vyvolá časoprostorovou anomálii v prostředí energo-informačních polí, kde se skládají komponenty kolektivní budoucnosti…

 Co, kde, jakým způsobem a s jakým výsledkem – to jsou obvyklé parametry, kterými můžeme při dostatečném vhledu sledovat tok příčin a následků – a na jejich měnící se mozaice nahlížet pod závoj času. Energie, která se uvolňuje z prožitků dějů, kterých jsme součástí, se akumuluje do tematických směrů vývoje událostí – tak se podílíme na tvorbě společné reality života. Přes silný tah energie, kterou uvolňuje ta část společnosti, která je orientovaná na destrukci demokratických principů jejích funkcí, dochází k efektu zrcadlení, kdy je potenciál konstrukcí lží rozptýlen v nedostatku logických vazeb, které by je dokázaly udržet v poli dynamické rovnováhy. 

 Kdo sleduje aktuální dění, může potvrdit, že realita vykonstruované skutečnosti se obrovsky vzdaluje zaznamenaným souvislostem v dlouhodobém hledisku posuzování. Názorové proudy se míjejí a rozcházejí v zásadních otázkách ověřitelných faktů, které lze z mnoha úhlů otáčet a tím napojit na další skutečně prožité zkušenosti. Máme tady část populace, která si skládá obraz reality na základě účelově zkreslených informací a druhou část těch, kteří si informace ověřují, znají úskalí manipulace s názorovou orientací a umí rozlišit motivace zdrojů, ze kterých čerpají. První skupina má z nějakých subjektivních důvodů utlumené morální cítění, živí se energiemi nenávisti a sleduje jediný cíl – vyvolat co nejsilnější emoce strachu z budoucnosti, vymýšlí katastrofické scénáře, z nichž skládá prognózy, kterými děsí ty, kteří jim naslouchají. Ochromení v oblasti interakce s vlastním svědomím pak působí na nedostatek soudnosti při zpracování příchozích informací – to vede ke zkreslenému vnímání skutečností a k orientaci na ty zdroje informací, které zkreslení dále prohlubují. 

 Přiložená ilustrace, kterou jsem nazvala „Pečetní prsten“, je abstrakcí konkrétního křemíkového multiplexu (segmentu energo-informačního pole), který opět vychází z momentálního obrazu schémat kolektivního vědomí. Obsahuje mnoho symbolů a grafikonů, které „harmonizují“ nevyváženou dynamiku duchovního potenciálu společnosti. Tyto „gravitační“ anomálie na pozadí toku času vždy předznamenávají nějaký „kvantový“ skok v globálním sledu událostí. Okolnost, že došlo k novému geometrickému uspořádání „podpory života“ znamená, že půjde o skok hodně velký a zásadní. Podle energie, která z komplexu vyzařuje, se dá očekávat sice turbulentní (v emočním smyslu), ale ve finále velmi progresivní a pozitivní obrat dějových linií. 

 Každý píšeme svůj vlastní Příběh – ten se neustále aktualizuje v osobním poli životních zkušeností – kdykoli se později můžeme zpět do záznamu toho Příběhu podívat a konfrontovat s novými směry, kterými se dále ubíráme. Mějme proto na mysli to, že po nás není potopa, že na našich skutcích budou stavět další generace - že pokud vytváříme základy jejich budoucí noční můry, je to naše odpovědnost – k sobě i k celé společnosti.

 pecetni-prsten-mini.jpgpecetni-prsten-3-mini.jpg