Jdi na obsah Jdi na menu

Anténa Srdce

 Dny VODY a Megalitická Síť Země

 Často se setkáváme s pojmem „vibrace“ – různě je navyšujeme, také zjišťujeme, že někdo je na nízkých vibracích, eventuálně obecně a nespecificky sdělujeme, že vše jsou vlastně „jen“ vibrace. Ve své podstatě tomu tak je, protože nic není bez pohybu a vše se nachází v nějaké škále kmitu – od subatomárních částic, po celky hmotných struktur. Rovněž energie elektro-magnetických polí, ze kterých se realita skládá, kmitá v různých frekvenčních hodnotách. Všechny tyto frekvence jsou převoditelné na barvy (světelné záření), vlnové tvary (geometrický efekt vlivu záření) a zvuky (akustické tóny). Člověk všechny tyto rezonanční vlny přijímá – jsou nosičem nejen energie, ale především informací – z mnoha různých zdrojů. Člověk ale také působí jako vysílač vlnění, které je produktem zpracování energo-informačního toku. 

 Aktivní megalitická síť, napojená na energetiku planety, působí jako dirigent v nesourodé kakofonii rezonančních vln, které generujeme – jako celek. Nejen lidé, ale všechny bio-organické i anorganické elementy a jejich vyšší organizační struktury. Rezonanční efekt spojité vlny vibrací v těchto dnech sílí - koresponduje se specifickým jevem, který obecně známe jako „dny vody“ (17. - 19. ledna). Souvisí to se souběhem více aspektů, které mají blahodárný vliv na celou planetu – protože Země je vodní planetou a my jsme vodními organizmy. Hlavním aspektem je postavení vůči Slunci – náklon zemské osy, počasí, vlhkost vzduchu a další parametry, které možná nejsou známy ani odborníkům – proto se nebudeme pouštět do spekulací. Datum 17.1. je velmi dobře známé především alchymistům – a to už hodně dlouho. Je to mystické období, kdy je ten nejvhodnější čas k završení Velkého Díla (nalezení Kamene Mudrců). Každoročně se v tuto dobu sbíhá větší množství globálních vlivů, které onu spojitou vlnu vibrací zesilují - oživují vodu a podporují její blahodárný vliv. 

 Kdo se podrobněji zajímá o pyramidální energii tak ví, že Velká Pyramida je obrovský akustický rezonátor. Na schématu uspořádání komor a chodeb v pyramidě můžeme celkem bez problémů vidět schéma tzv. hornové antény (její obdoba nám každou první středu v měsíci obohacuje oběd nepříjemným zvukem „zkoušky sirén“). Hornová (rohová) anténa je vysílač – v dávných dobách ji zasvěcení kněží aktivovali hrou na hudební nástroje – tóninou fis-dur, která je tónem planety Země (mantra ÓM). Kněží znali i specifické frekvence, které způsobují akustickou levitaci – tak se skládaly mnohatunové žulové kvádry při stavbě pyramidy. Dnes v pyramidě nesedí kněží – ale my všichni jsme tím orchestrem, který komplex megalitické sítě ladí na potřebnou součtovou frekvenci a ta pak rezonuje v pyramidách po celém světě. Generátorem je naše Srdce – jeho EM pulsy, které tu frekvenci vysílají. Proto můžeme v těchto dnech cítit tlak na prsou, stavy úzkosti nebo tepovou arytmii – je to ohlas na globální ladění frekvence. Někdo naladit nepotřebuje – je v kmitočtu již usazený – ten bude pociťovat euforické stavy, nespecifickou radost, uvolnění a také návaly adrenalinu. Někdo si ani nevšimne – žijeme ve složité době a naučili jsme se říkat našemu tělu: opovaž se projevit nějaký symptom - a jestli ano, tak nebude vyslyšen.

 Přiložená ilustrace je abstraktním obrazem té „antény“ Srdce – její napojení na megalitickou energetickou síť a na Hvězdné Vědomí.

 akustika-srdce3-mini.jpg