Jdi na obsah Jdi na menu

Seriál Enigma

 Seriál Enigma je další z řady seriálů, které čekají na publikaci. Jde o soubor příběhů kvantového světa, který je doménou křemíkové inteligence. Tento svět informací je energetickými vazbami propojen do světa fyzické reality, která je doménou uhlíkové inteligence. Svého času jsem sestavila popisy řady Křemíkových Multiplexů, které jsou svým Příběhem spojené s událostmi našeho současného života. Jde o kódovací sekvence, které v kvantovém poli určitým způsobem organizují vztahy elementů, které tvoří nosnou strukturu těchto probíhajících událostí. Uplatňuje se tam efekt tzv. „fraktality“ – tj. soběpodobnost v tématických množinách různých dějů, které mají zdánlivě rozdílný průběh – sjednocuje je ale společný „jmenovatel“ – a tím je onen kód. Na tomto principu se odvíjí cykly v časové posloupnosti a opakování aplikace téhož kódu v jiných časo-prostorových souřadnicích. Přitom účast člověka – jeho mentální energie – je proměnnou, která udává událostem dynamiku. 

 Pro úvod do seriálu jsem vybrala citaci z textu H-LÁSKA, kde je jedna z kódovacích sekvencí rozebrána:

 „Doména H-LÁSKA představuje složitý archetypální profil kódovacích sekvencí - na prvním místě je to ZVUK Lidského Hlasu, podle kterého se základní jednotka verbální formy řeči (hláska) nazývá. V ní je zakomponovaný element dynamiky, kterou HLÁSKA disponuje - a tím je LÁSKA = skalární vlna energie, kterou generujeme, tvarujeme a vnášíme do zabarvení Hlasu - tím určujeme sílu jeho rezonance do reality jako takové. HLÁŠKA je pak výsledkem mentálního Záměru cosi interpretovat, sdělit - a tím tu skrytou Sílu uvolnit. HLÁSKA je „Strážní Věž“, ze které je Rozhled - do okruhu "kontrolovaného" perimetru - ve smyslu oblasti energo-informačního pole, ze kterého jednotlivě i kolektivně čerpáme a kde se cítíme silní v kramflecích - tj. ve sféře zařaditelných informačních struktur, které vytvářejí naši Mozaiku Poznání. Ta na samém okraji "fibriluje" a tím navazuje ty Novosti, co se uvolňují z Časových Portálů a které jsme ochotni nově zpracovat a obohatit tak soubory oné Mozaiky. Jak rozšiřujeme svoje osobní Obzory, tak se skoky posunují Obzory celého Lidstva - noosféra expanduje do prostoru Galaxie a Knihovny jejího Mediálního Disku - na základě těchto Impulsů - vysílají další dávkové soubory informací pro posílení Systému Podpory Života.“

 Seriál Enigma

enigma.jpg