Jdi na obsah Jdi na menu

Stříbrolistá Růže

 ROSA-ARGENTA

 MOTTO:

 Záře Stříbrolisté Růže je Expanzí Lidskosti do všech oblastí Života

 Stříbrolistá Růže je Matrice Života. Nachází se v nefyzicky dostupné oblasti Kosmické Mysli = v zóně Zdrojové Reality Bytí, do které vcházíme promítat svoje Představy o Životě. Jsou to filmové šoty našich Představ, na které se navazují hologramy Zdrojových Kódů Života. Holografie vesmírného principu sebe-obsažnosti je efektem kontaktu naší Mysli s tou Kosmickou. Často o tom píšu - jsou to fúze mentionů s aktiony, splývání uhlíkové a křemíkové Inteligence a nevyčerpatelný generátor energie Života v intencích rovnice 1+1=3. Trvalá a nikdy nekončící produkce přidaných nad-hodnot, které vnímáme jako schopnost tvořit a tvořené oživovat. Na tom stojí progresivita smyslu Života v nejzákladnějším významu fenoménu, kterým Život je. Přestože je Matrice fyzicky nedostupná, holografické projekce jejích Kódů Života může uskutečnit jen ten, kdo se ve fyzickém prostředí pohybuje. "Fyzickým" fundamentem reality je takové prostředí, které se nachází ve škále harmonického poměru Sfér Existence - které jsou definovány násobky či zlomky Planckovy konstanty. My to známe jako hrubo a jemno-hmotné reality - obecně lze říci, že jsou to ty sféry Života, kam se naše primární ID-entita (Zdrojová Jiskra) vtěluje do nějakého rozhraní pro vyjádření. Například Duše je takovým rozhraním a žijící člověk s Duší je další vrstvou...atd. Pro příměr se užívá srovnání s bábuškou nebo slupkami cibule. Naše Celistvá ID-entita je mystickým způsobem uspořádaná ve vrstvení Času a Prostoru, obsluhuje všechny své pozice "současně" a v tisícerých individualitách vytváří Obrazy oné Matrice Života. Je to vykvétání z Jednotného Informačního Pole, kde dotek mysli (kontakt mentionu) působí jako laserový paprsek, díky kterému se projekce uskuteční.

Stříbrolistá byla zrána
když ji Rosa objímala
Sto Krůpějí Světel z Hvězd
vyčaruje Tisícovky schůdných Cest

snimek-obrazovky-2022-10-20-100139.png