Jdi na obsah Jdi na menu

Á-TRI-UM Klíč k Srdci

 Jak jsem předesílala v článku Á-TRI-UM Moře Zázraků a v úvodníku k tomuto popisu s názvem KARDIS  – jedeme na tobogánu v proudu Novostí, které přenastavují naše zaběhané stereotypy – hlavně v oblasti chápání směru vývoje, kterým se jednotlivě (a od toho odvozeně kolektivně) ubíráme – co představuje „brzdy“ na této cestě a co naopak urychluje jízdu „bludištěm“ paradigmat, která si neseme v podvědomí, kam jsme si je uložili během života – na základě vlivu výchovy v rodině, nastavením společnosti, skrz oficiální výklad dějin a absolvovaným vzděláním. Proto je potřeba aktivovat naše „energetické“ Srdce, které představuje propojení do kosmického dění (toku informací). Jsou to aspekty „překlápění“ do intencí Galaktického Člověka = uvolnění schopností, které tato transformace přináší. Je to jako „výboj z defibrilátoru“ – ale v rovině jemno-hmotných, éterických těl, která tvoří rozhraní našeho „rozložení“ do různých vrstev Existence, kde se souběžně s hmotnou sférou života projevuje naše Individualita (ID-entita naší součtové osobnosti). 

 Jsou to spojené nádoby – jakmile rozšíříme svoje vjemy v oblasti fantazie a vizualizací možných scénářů pro použití v osobním životě – projeví se to v i v našem chápání skutečností běžného chodu událostí....a naopak – tento neustály kmit (ve vnitřním prostředí jde o puls) je součástí expanze vědomí do širších a hlubších vrstev dostupných informací (energo-informačních struktur vakua kosmu). Naše mysl, prožitky i intuitivní hledání návazností nejsou nikdy v klidu – ať již aktivní přítomností (asistencí), nebo „pouhým“ podvědomým pocitovým vjemem – neustále zpracováváme kvanta podnětů. Mnohé z nich jen protečou a ztratí se v nenávratnu – ale hodně jich zařazujeme do skládanky povědomostí o osobním i obecném Bytí. To jsou aktuální témata změn – prohlubuje se schopnost chápat a aktivně se podílet – každý svým okruhem zájmů a osobních priorit. 

 Když si představíme statický (ještě nerealizovaný) „návrh“ uspořádání Galaxie (Vesmíru množin podobností), uvidíme schéma pozic „zastavení“ bytostných jisker života. Z této nicoty neexistence pohybu lze vytvořit animaci možných změn těch pozic – na základě proměny vazeb a tím směrů možného pohybu. Animovaná simulace tedy musí obsahovat ČAS....jde o vztah pojmu NI-C-IN (viz moje popisy tématických komplexů Pandory). Z pulsu vznikne kmit a díky toku času směr posunu – Galaxie se roztočí, protože se roztočily pozice bytostných jisker života. Na základě principu fraktality můžeme totéž vztáhnout na mikro-svět jednotlivce a chápat svoje energetické Srdce jako tu Galaxii. Je středem našeho aurického pole a „rotuje“ změnami pozic našeho mžikového zaměření se na informace v podnětech. Ten tok je obousměrný = přijímáme a vydáváme, měníme prostředí, žijeme. 

 „Nakopnutí“ rotace energetického Srdce je virtuální stimul – do našeho mentálního rozhraní – do zóny, kde tento poznatek dokážeme zpracovat a zužitkovat. Pročistí se tím dráhy, kterými jsme napojení do Srdce Planety a do Slunce (do Galaxie, do Kosmické Sítě Života). Nezávisle na konceptu tohoto povídání, jsem dnes objevila na webu Nejsmeovce nový článek „PSYCHOFYZIKA – aneb KONINA?“, který mi perfektně zapadá do okruhu aktuálních témat. Jsou to možná trochu těžké texty, je potřeba číst „po vrstvách“ – ale jako obvykle, přitáhnou si ty, kteří mají poskládané symetrické poznatky, do kterých se navážou a rozšíří obzor chápání souvislostí. 

 Tyto změny v energo-informačních vrstvách Kolektivního Vědomí mají rezonanční efekt na chování společnosti v obecném smyslu. Projevuje se to různými anomáliemi v chování lidí – někdy hodně extrémními. Výstřely polarit mohou někdy zaznít až do skutečnosti a pak je to bolestná tragédie. Někdo by řekl „karma“ – ale všechno běží podle „akce-RE-akce“ a v intencích manifestace předloh v procesu „atom-H-mota“. 

 Symetrie NI-C-IN bude možná víc vypovídající, když ji uvedu ve „slovenské“ verzi – jako NI-Č-IN. ČIN je také KON (od slova „konat“) a proto si Honzu Koňase můžeme rozebrat i ještě jinak, nežli sám ve svém článku Psychofyzika uvádí – a sice jako „konáš(?)“ a KONINA může být vyjádřená ve verzi KON-INA (jiné činy). Tohle jsou „kouzla“ s jazykem – vytahování informačního potenciálu, který jejich struktura obsahuje a vytváření asociačních řad, které vedou různými směry do různých souvislostí. 

 Dnešní „dvanáctková“ brána je jednou ze série jí podobných – gravitace jejich vlivu bude stoupat, jak se na sebe budou „nabalovat“. Všimla jsem si, že někteří lidé, kteří se zabývají rozborem vlivu energií, zmiňují také datum 12.1.2020 (dvakrát 12) nebo 21.1.2020 (zrcadlově přivrácená čísla 21/12) – takže se určitě ještě nějaké postřehy vynoří a pokud budou „srozumitelné“, tak je poskládám do nějakého textu. 

 Popis „Á-TRI-UM Klíč k Srdci“ spadá do oblasti INFONIKY (vhledů do průběhu změn v Kolektivním Vědomí a proměn ve vývoji parametrů Existence). Proto není příliš „poetický“ – z toho důvodu jsem doprovodnou ilustraci pojala víc romanticky. Jak jsem uváděla v předmluvě KARDIS – jde o abstraktní pohled na uspořádání Energetického Srdce Člověka – jak je „rozprostřené“ do Oktávy dimenzí Živosti – do projekčních vrstev Života. 

 klic3-mini.jpgklic2-neg-mini.jpg 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice