Jdi na obsah Jdi na menu

AGENDA-NOVOSTI

 ...na konverzačním vláknu sdíleného článku „Doplněk k úplňku“ se rozproudila zajímavá debata na téma: sebeorganizace vs účelová manipulace. Jde o aspekty vlivu tzv. „vyšších vesmírných sil“ na tvarování, vývoj a dynamiku spádu událostí v plynutí Času – jde tedy přímo o strukturální reliéf Časové Vlny, která se valí nejen dimenzemi Prostoru projeveného Světa, ale i mimo jeho rozměr, tj. vrstvami Jednotného informačního pole a sítí Kolektivního Vědomí, kterého to naše – lidské – je nedílnou součástí. 

 Proč děláme tohle a tamto?...a proč právě teď a ne jindy? Proč některé shody náhod překračují měřítko „nahodilosti“ a dávají o sobě vědět způsobem, že nelze pochybovat o přítomnosti vyšší moci, záměru, či přítomnosti fluidní Inteligence, které nejsme sto porozumět, natož s ní nějak rovnocenně spolupracovat? Toto jsou klasické šablony myšlení = co si nedokážeme vysvětlit, to hodíme do pytle božské nevyzpytatelnosti a prozřetelnosti... Jenže ono tomu tak ve skutečnosti není – všechny tyto jevy, fenomény, anomálie, vyšší vlivy a synergické součty synchronicit (časové uzly) jsou poznatelné a definovatelné. Hodně si toho už umíme vysvětlit díky popularizaci kvantové teorie fyziky částic – další dokážeme odvodit, v asociačních řadách poskládat a zařadit do celkového Obrazu Světa, který ladí s kolektivní úrovní jeho chápání. Ano – je to provázané = pokud nepochopí nad-kritická většina (v poli sledovaného parametru), nepochopí téměř nikdo – jen mizivé množství těch, co se procesu sčítání v dané množině podvědomě účastní - ti zpracovávají informace s větší jistotou a lépe se orientují v jejich vazbách – ti navyšují ony součty – až dojde k hraně kritické hodnoty – pak se to překlopí a vlna prozření (v té tématické oblasti) zaplaví všechny interesované. 

 O Časové Vlně jsem psala mnohokrát – je to Alfa a Omega Existence – nic neexistuje mimo Událost a řady Událostí, které gradují v Čase, tvoří reliéf té Vlny a tím Tvář Reality. Jde o specifické tvary energo-informačních polí Událostí a jejich rezonanci do elektro-magnetických vazeb, kde se projevují klasické fyzikální veličiny, podle známých zákonů. My jen někdy neodhadneme, co je zákonitost a jakou oblast ovlivňuje. 

 Událost = Pohyb. V intencích Časové Vlny se hovoří o Událostech, protože to jsou celé komplexy Pohybů – jakéhokoliv charakteru – je to množina „příbuzných“ struktur chování objektů v poli daného Příběhu – jeho tématiky a směru, kterým se vývoj děje ubírá. Řadou Událostí je například pohyb člověka během obyčejného všedního dne – ten se skládá ze sérií aktivit a tyto mají vnitřní logiku a řád. Na principu sobě-podobnosti (fraktalita = celek v každé části) pak lze odvodit zákonitost a předjímat vývoj Události. Některé časové uzly (synchronicity) nesou vyšší energetický náboj ve své struktuře a mají větší vliv na tvarování Časové Vlny – nazývají se NOVOSTI.

 Agenda Novosti je souhrn působení Vesmírných Sil, uspořádaných do více-dimenzionálních struktur Posvátné geometrie – jejich vliv na Jednotnou Síť Života a na Kolektivy Bytostí, které jsou její součástí. Samozřejmě také vliv na uspořádání Vesmíru samotného – pohyby jeho těles a objektů, které rovněž ovlivňují uspořádání společenstev a entit Živosti. Tyto sebe-regulační procesy jsou množinami pohybů – jejich cyklickým opakováním v proměnách Času se utvořila pravidla jejich směru a rychlosti. Expertem na POHYB, jeho vznikání a uspořádání – je Honza Koňas – viz jeho web Nejsme ovce. Díky němu jsem pochopila „poznatelnost“ Vesmíru – i to, proč je poznatelný, nikoliv nevyzpytatelný. Z tohoto pramení i moje „nelibost“ k tendencím lidí utíkat k Bohu a přenášet na něj veškerou odpovědnost, házet vinu za skutky a vzhlížet v naději k zázraku, který občas učiní. Nelibost, protože my jsme tvůrci reality, my zodpovídáme za skutky a i když neuznávám kolektivní vinu, chápu součtové faktory, které některé události spustí na základě hromadného úsilí jednotlivců. To má polaritní charakter – takto se uvolňují spády událostí špatných i ryze dobrých a potřebných. Vesmírné síly jsou jako mlýnek na maso – Vadim Zeland říká Kyvadla Času, která razí cestu Prostorem. Jde o tu Vlnu – to ona razí evoluční dráhu Bytí – taktem 1/64...tj. fraktálně se v každém okamžiku nachází 64 aspektů Celku, které určují charakter Existence – viz I’ting a Časová Vlna Zero bratří McKennů. Už C.G.Jung odhalil spojitost mezi I’tingem a hlubinnými archetypy osobnosti – vazby chování lidí na přijímané podněty – jejich zákonitosti. 

 Okolnost, kdy jde o nepodmíněný vliv Vesmírných Sil a kdy o účelovou manipulaci, je potřeba vnímat individuálně – událost od události. Samozřejmě skupinové vědomí, které nazývám Egregor Moci – které dohlíží na uspořádání lidské společnosti ve schématech jím upraveného Evolučního Modelu Hierarchie – disponuje prostředky, kterými umí ovládat jednotlivce a tím masy natolik, aby byli nástrojem aplikace jeho Moci. Jsou to entity nelidského charakteru – nacházejí se vyšších nefyzických dimenzích Oktávy Živosti a dají se zařadit k vesmírným parazitům. Nevíme přesně, jak vznikly, kdo a proč jim umožnil rozvinout existenci – máme jen teorie a hypotézy....zabýval se tím každý mystik v dějinách lidstva – i já mám svoje teorie a občas je zmiňuji. Nelze ale všechno „svalit“ na přímé působení Egregoru Moci – na člověka a jeho společenstvo velkou mírou působí změny v jeho Kolektivním Vědomí a ty zase spouštějí příslušné automaty Vesmírných Sil. A naopak – aby Vesmír spustil soubor Novostí, může informovaná (zasvěcená) entita příslušně stimulovat naše Kolektivní Vědomí – tím, že manipuluje „vyvolenými“ jednotlivci, kterým dodá atributy aplikace autority – skrz činění „zázraků“, díky umné rétorice, charismatu, co uchvátí natolik, že iluze zastíní zřejmá fakta. Nikdo už dnes nepochybuje, koho poslouchají špičky Elit, političtí lídři, náboženští vůdci či management zpravodajských agentur – o Mind Control se toho hodně provalilo a vlastně to dokazuje výše popsané. Lidská Mysl je lehce manipulovatelná skrz hlubinné archetypy, které se řídí kosmickými Principy Existence.

 Je těžké natěsnat tyto informace do jednoho článku – příležitostně se pokusím pokračovat. On Čas není prostě jen údaj na hodinách, datum v kalendáři nebo úsek paměti žijícího člověka – je to mnohem víc – je to sám Vesmír...

 P.S. Záměrně jsem použila titul AGENDA, protože AGENTURA by sváděla k podobnostem, které s tématikou nesouvisí... :-) 

 Související:

 o frekvenci Časové Vlny a jejích efektech – v pojednání PRIMA-TIKA ZULU

 novosti.jpeg