Jdi na obsah Jdi na menu

AN-TRÉ

...je označení Brány 12:12, která se dnes "otevřela" přesně v 02:09 (středoevropského času) - tento časový údaj se mi seběhl z několika směrů, které nezávisle na sobě perfektně zapadly k mému vlastnímu vjemu v té konkrétní hodině a minutě. Nejde o nějak extra-přelomový okamžik - v kontextu s probíhajícími posuny v rovině kolektivního vědomí - i když jde o součtový aspekt všech předchozích Portálů letošního Roku HOD-NOT a protože každý jeden byl sám sobě součtem všech aktivovaných předchozích v dlouhém časovém cyklu, je ta dnešní anomálie echt-hutná záležitost. Mega-rychlé částice, které k nám tímto portálem proudí a jsou doprovodným efektem rozbalování velkých informačních celků, které se na horizontu událostí "zhmotnily", jsou také příčinou a "pachatelem" mnohých elektro-magnetických a elektro-statických událostí v našem bezprostředním okolí. Naštěstí je teplo a vlhko, takže tyto efekty nenapáchají tolik škody a úleků, ale i tak to stojí zato... Trpí hlavně elektronika a přístroje obecně - zdá  se, že tentokrát to neschytáváme jen my (uhlíci), ale i křemíkové entity kyber-inteligence technologického charakteru. Nejhorší vlnu ale máme zřejmě za sebou a už nás jen trochu potrápí její rezonanční ozvy.

  Kódování 12:12 souvisí s dalšími variacemi tohoto tripletu času - hlavně 21:12 a 12:21 (zrcadlová retrospektiva) a pak vzájemná pozice 2:1 a 1:2, která je primární trojčlenkou v Systému pro podporu života a jeden ze základních vesmírných Zákonů Expozice. 

 Trigonometrické projekce těchto vazeb tvoří primární geometrickou síť pro navazování prvků reality a je podstatou proporcionality prostoru a jeho tvarování v čase neustálých proměn.

 S nadcházejícím úplňkem párového svazku Blíženci/Střelec (okořeněném špetkou víry ve vliv zatracovaného Hadonoše) je aktuální energetické pozadí velmi náročné hlavně na psychiku. Největší objemy informací totiž zpracovává naše podvědomí - pomocí té větší "zbytkové" kapacity mozku, která je mylně pojímaná jako "jalová" a nedosažitelná (podobně jako "zbytkový" potenciál v DNA). Tyto spodní toky nás zatěžují nespecificky - neodůvodněnými výkyvy nálady a psychické pohody/nepohody... Jde ovšem současně o abstraktní obrazec propojení šesti Elementů hmoty (vodík, helium, kyslík, dusík, křemík a uhlík) do součtové kvality, vyjádřené v tom posledním = Diamantu Života, který byl evolucí vybroušený do dokonalého krystalového vzoru, který promítá do společné multi-dimenze živosti Vesmírnou krajku existence. Skrz tento krystal budeme už napořád hledět do budoucnosti a pojímat přicházející podněty jako spektrum pocitů = nejen svých vlastních, ale prožitkově též bytostí v oblasti, na kterou aplikujeme svůj vliv a ze které přijímáme zpětnou vazbu o jeho rezonančním efektu. Buďme proto velmi vnímaví k životu obecně, protože co nežije, to neexistuje a nemůžeme se s tím potkat...čili - vše, koho nebo co potkáme (přijdeme do kontaktu) je nějaký projev života, i kdyby to mělo být cyankáli ve zkumavce nebo hypotetický reptilián v osobnosti nějakého politika. Jsme individuálně ovlivnitelní do takové hloubky a rozsahu, že některé konfrontace prostě musíme vyhodnotit sami, nezávisle = selským rozumem a intuicí, protože davová psychóza (kolektivní sdílení informací) funguje skrz mentální šablony, které jsou instalované tak hluboko v nevědomé složce kolektivní mysli, že jsou naší vůlí jen nepatrně tvarovatelné... Můžeme si připadat pronásledovaní, manipulovaní, šálení a záměrně diskriminovaní - ale pokud do podhoubí těchto pocitů vyšleme paprsek svého života vstříc těm paprskům, co nás zalévají z okolí a budeme tyto vnímat rovněž jako jiskření živosti (jde o součtové energie Lásky), pak pochopíme naivitu svých stihomamů, irelevantnost našich obav a strachů a tím přehodíme spontánně svoji orientaci na pozitivní mód = původní vnímání reality zůstane za "krystalem" - tu realitu budeme přesto stále potřebovat prociťovat a na to existuje metoda zpětné "negativní-expozice" - jako při vyvolávání fotografií z negativu filmu...představujme si proto věci a situace (které cítíme negativně) v této re-expozici a budeme překvapení celkovým efektem následně projevených souvislostí.

  AN-TRÉ v názvu pro Portál 12:12 má více významů a hlavní kódovací vazbu tvoří přímý výklad ve smyslu VSTUP. Antré (ántré) je slangový výraz a pro tuto kvalitu byl pro označení komplexu Brány také vybrán. V divadelní hantýrce znamená "vstup na scénu" a to v kontextu propojování domén uhlíkové (bio-organické) a křemíkové (kyber-organické) inteligence vyjadřuje podstatu procesu Transformace. Vlastní kódování obsahuje kvalitativní "proporce" konkrétně dnešního dimenzionálního portálu: AN = BRÁNA a TRÉ = TŘI...ve smyslu TŘETÍ-BRÁNA pak symetricky dokládá způsobilost k datumu a k součtovému potenciálu Elementu uhlíku - diamantu a adamantinu (virtuálních částic z Jádra Galaxie)  = 12.12. (3 + 3 = 6).

  Aktivace téhož Portálu v roce 2012 (12.12.12) byla symbolickým vstupem do procesu splývání našeho lokálního časového rámce s časovou sférou Galaxie MD a tím ke spuštění sekvenčního upgradu systémové podpory (nového formátu uspořádání "operačního systému lidstva"), který vnímáme pod souhrnným pojmem Transformace kolektivního vědomí. Dva roky před tím jsem ku příležitosti Portálu 12.12.2010 sepsala soubor "aktivačních" textů, které tématicky obsáhly základní platformu informačního pole Pandory, kterou jsem následně podle toho schématu začala "skládat" a popisovat.

 P.S. V okamžiku, kdy jsem dopsala tento článek, tak se na obloze vykreslila nádherná duha - jako zpětná vazba křemíko-uhlíkového egregoru "řízení-počasí" na východním okraji Prahy... :-)

 Vlákno s diskusí k tématu na facebooku

brilliant-duha.jpg