Jdi na obsah Jdi na menu

ARARAT

 ARARAT - je hora v Turecky, kde podle bible přistál Noe s Archou...jde o ARCHEtypální kódování hluboko posazených schémat pro lidské kolektivní chování. Často (v reakcích na svoje texty) vnímám jistou "nedostatečnost" ve smyslu srozumitelného vysvětlení - jak se to má s tzv. manipulací podvědomím lidí - tedy určitý kontrast obecného chápání fenoménu, který nepovažuji za až takový negativní jev, jak lidé běžně hodnotí. Naopak - pracuji s tím jevem konstruktivně a zcela cíleně, protože nejde o nic uměle do mysli lidí implantovaného, nýbrž o zcela přirozené mechanizmy, které lze rozeznat, rozložit na segmenty, probádat a najít silná místa, která je třeba obejít znalostí systémových slabin - stejně jako již překonané usychající části, které jejich pojmenováním a osvětlením ve schématech podvědomí "označíme" a tím napomůžeme jejich rychlejšímu přestavění....systém (a jeho sebeorganizační schopnost udržet rovnováhu a řád vnitřního uspořádání kolektivního vědomí) se pak sám postará o jejich transformaci do nových smysluplných a funkčních verzí.

 Lidé jsou přesvědčení, že to, co neznají - jehož funkce je jim neznámá a co zdánlivě leží mimo jejich vědomou vůli to měnit a s tím nějak nakládat - je do jejich myslí instalováno zvenčí - pro potřeby ovládání a dálkového řízení. Pachatelem těch neplech pak bývají neurčité za-vládní "světlé eminence" (Ilumináti) a také "šedé eminence" (šedáci = greys, mimozemské entity nadřazených bytostí s neprůkazným smyslem ve svém jednání). Jde o postupný vývoj fenoménu "ďábla", který se vždy našel za jevy, které si daná společnost neuměla vysvětlit a proto lidi, kteří se stali nástrojem ďábla, trestali... Historie je plná těchto příběhů a nejde jen o jakési dávné a překonané středověké praktiky. Moderní forma v civilizovaném světě existuje - jde o škálu chování davu - od lynčování, po internetové koncepce konspiračních teorií a "pravd", co před námi mocní tají. Rozlišit, co mocní skutečně tají (je ještě v jejich moci zosnovat a utajit) a co už jde mimo jakoukoliv vůli v lidském záměru prospěchářství a zneužívání moci, většinou není v silách obyčejného člověka. Nedokážeme si najít patřičné informace, nemáme dostatek energie a času se odhalení postaty věnovat, proto často opakujeme teze, které nejsou ničím faktickým podložené a šíří se jako kolektivní drb sociálními sítěmi - takový egregor má pak svoji vlastní vůli a inteligenci, kterou systematicky čerpá z našeho zájmu a víry. Všechny tyto okolnosti vnímáme s různou mírou vhledu a s různou schopností je analyzovat a zařadit...

 Mnoho dnes již duchovně "probuzených" lidí, s otevřenou myslí, srdcem i ochotou se o své poznatky a pocity podělit, systematicky ty kolektivní bludy odhaluje a informuje o svém bádání - upozorněním na zdroje dezinformací, apelem na zvýšení nároků na vlastní úsudek, na to, abychom více dbali na pečlivé posuzování příchozích informací před jejich zpracováním do sdíleného formátu, kterým je pak jako "zaručenou" zprávu o svinstvech ve světě posíláme dál. Je to velmi těžké - určitě mi dáte zapravdu, že lidé, kteří mají minimální rozhled, mají maximálně vysokou míru sebehodnocení v oblasti chápání informačních toků. Většinou s těmi lidmi ani nelze nijak polemizovat, protože jejich pravda je jakýmsi axiomem, o kterém se prostě nediskutuje. Bohužel mnoho takových lidí nacházíme právě v řadách těch, kdo se staví jako nositelé poznání a seslané vyšší bytosti, kterým jde o naše kolektivní blaho...

 Datové struktury ve sděleních, zprávách a veškerých příchozích podnětech k přemýšlení, nesou jediný aspekt a tím je hodnota daného informačního celku = přínos, se kterým je potřeba pracovat prostorově, dimenzionálně - který nese cosi, oč jsme prostor informačních polí požádali. Nemusel to být přímo vědomý a cíleně formulovaný požadavek - ale svým způsobem chování, interakcí se svými blízkými, reakcemi v situacích, do kterých jsme se v životě dostali, emočním projevem, aplikovanými touhami ...a dalším velkým souborem "podmínek", kterými jsme svoji objednávku okořenili. Jde o zcela primitivní princip ECHA = jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá...jen vrácené echo bývá trochu zkreslené, neúplné, či jinak pozměněné a tak nám někdy trvá hodně dlouho, než dokážeme příchozí sled událostí identifikovat nikoliv jako příčinu našeho srabu, ale jako následek našich dlouhodobých aktivit. Podle délky našeho vedení se pak dříve nebo později podaří hodnotu, trvale oscilující v naší blízkosti, analyzovat a zařadit způsobem, který vyčerpá její energetický potenciál potulování se prostorem. Tento systém symetrického skládání informací nám bude čím dál víc srozumitelnější a postupně i samovolně odpadnou mnohé fenomény, které vybujely v prostředí "obchodování" s duchovním vhledem a nadsmyslovými schopnostmi těch, kteří se cítí být vůdci těch neznalých a tápajících.

 Titulek článku se zdá být trochu mimo-mísu...ale jak jsem uvedla v úvodu - jde o kódování hlubinného archetypu kolektivního chování - tedy o mentální šablonu, která je zodpovědná za formát zpracování informací. Není samozřejmě náhoda, že jde o biblický příběh patriarchy Noema, Archy záchrany, o snahu zachovat to cenné pro příští generace, o vyvolenosti  rodu, kterému bůh dovolí přežít zkázu civilizace, která ve svém chování došla k hranici tolerance dané živosti (z pohledu onoho boha, kterého příběh příčin a následků v lidské doméně bible představuje). Kódováním biblických jmen a názvů se nyní nebudeme zabývat - ale je to velmi zajímavá sféra vědomostí - pro zájemce je na webu autora Zdeňka Patricka kniha "Silnější než Däniken" - biblické kódy a další podrobnosti jsou v prvním dílu.

 Charakteristika archetypu se periodicky opakuje v lidských dějinách - vždycky, když "globální-prediktor" (kolektivní vůle lidstva) prochází nějakou mezní etapou vývoje. Takové období právě prožíváme a do naší reality rezonují celé soubory archetypů...není třeba je ale považovat za zlo nebo manipulaci - jde o přirozený řád věcí, o rozjetý vlak procesu "kvantového" skoku do vyššího patra evoluce a asi není třeba rozebírat, proč řízení tohoto manévru jede v automatickém režimu, nezávislém na přímé vůli a záměru jednotlivců - stačí se rozhlédnout a posoudit, jak je objektivita v chování lidí křehká a nevyrovnaná, jak sebemenší pocit nepohodlí nás osobně nebo našich blízkých okamžitě spustí celý řetěz přehodnocení žebříčku hodnot...a o tom to letos celé je...o přeskládání našich vnitřních postojů a jejich následné projevení do skutečnosti toho kolektivního souboru hodnot. O tom, jestli náhodou nekážeme vodu a přitom sami nepijeme víno, o tom, jak falešné pózy a hrané scénky kolektivní systém automaticky posadí na tu správnou šprcli v obecně platných hodnotách momentálního stavu mysli.

 Pro inspiraci uvádím článek o aktuální potřebnosti dospívání v oblasti duchovní soběstačnosti a k tématu pasující klasiku v okruhu konspiračních teorií, kde schopnost mocných sepsat scénář k akci, která zaobírá větší časoprostorový rámec dosahu a dopadu již překračuje limit možné aktivní záměrnosti v plánovaní. To znamená oblast, kde již nastupuje element systémového "globálního prediktora", kterým je pro mnohé fenomén boha - ale pro vnímavé lidi jde prostě o logický řetěz nenahodile sestavených synchronicit, které rezonují ve vlně času a které přesně kopírují pokyny z manuálu Projektu Člověk - na principu fraktality, dimenzionality a polarity se dispozice k událostem automaticky spouští do kolektivních schémat chování...  

prometheus.jpg