Jdi na obsah Jdi na menu

ARIA čili Archetyp Jedinečnosti

 je soubor parametrů, který bychom mohli nazvat osobním vzorcem identity člověka. Nejde o nic, co by se týkalo pouze hmotné tělesnosti - jako jsou tradiční identifikační nástroje = otisky prstů, sekvence DNA nebo oční duhovka (iris). Jde o kompletní Frekvenční vzorec (FQ) bytosti, který je jakousi mapou její informační mřížky, která tvoří jádro naší primární identity (zdrojový kód) a její aktuální lokalizaci v prostoru a čase. Tvoří ji tři navigační soustavy:

 - centrální bod FQ = naše energetické srdce

- a dva body ukotvení jeho lokalizace - tedy aktuálně se jedná o Zemi, kde je FQ napojený do jádra planety a pak samozřejmě Slunce, které ho usazuje do hvězdného systému dané planety - do místa jeho momentální inkarnace.

 ARIA je nezbytný pro cestování galaxií - tedy cestování s tělem a za plného bdělého stavu vědomí... Klasické meditační techniky, nebo jinak navozené změněné stavy vědomí, dovolují cestování jemno-hmotného energetického těla, které opouští frekvenční bránou tělo fyzické a putuje ve snovém stavu realitami (uloženými příběhy) informačních polí. S hmotným tělem, které spí nebo medituje, je spojené světelným paprskem a pro tento způsob cestování není třeba aktivovat systém ARIA. Cestování, které mám zde na mysli, je přenos člověka včetně jeho fyzického těla - jako komplexní bytosti - skrz technologický portál, který zřejmě v utajených formátech na Zemi již existuje a byl i úspěšně testovaný. Nevím jak dlouho, ale v době realizace Filadelfského experimentu (1943) ta technologie na Zemi ještě neexistovala... Princip je podobný tomu v seriálu Hvězdná brána - pro místo, kam by se cestovalo, je potřeba znát přesný vzorec umístění (adresu) = načtení FQ jedince ve formátu ARIA a propojení s informační sekvencí strukturálního pole planety určení - skrz její jádro a centrální hvězdu soustavy, do které planeta systémově patří. Data, potřebná k zadání do portálu přenosu, by se měla načítat automaticky - skenem osobní informační mřížky a tvarovým (prostorovým) strukturálním kódem místa určení, který se naladí podobně, jako zadáváme místo určení v navigaci...

 Vizi tohoto formátu cestování měl už Nikola Tesla, který pracoval na sestavení technologie, která by umožnila naskenovat lidskou originální signaturu - těžko říct, zdali byl úspěšný, nebo na dobré cestě, ale vzhledem k tomu, že v té době ještě nebyly počítačové technologie na dostatečné úrovni, myslím, že by to stejně nebylo možné realizovat... Každopádně jsou záznamy o tom, že se zabýval ustanovením časového a prostorového zámku, které považoval za nezbytné pro přenos a které byly pravděpodobně variantou systému ARIA.

 Podrobnější informace k té problematice lze načíst v knize Ivo Wiesnera Gambit Mahátmů na straně 37 a dále.

 V textu Speciální efekty jsem se zmínila o grafu struktury Kamenná Tunguska, který symbolizuje instalaci systémové podpory pro cestování naší sluneční soustavy vesmírem - ta je takovou "vstupenkou" lidstva do velkého světa. Zmiňovala jsem, že v asociačním poli kódování té systémové struktury "osciluje" i mentální stopa Nikoly Tesly - je to dané právě jeho podílem na sestavování technologií, které využívají energii skalárního jednotného pole. Systémové struktury vnořených matric vědomí (matrixu) nejsou "návodem" na sestavení konkrétní sady nástrojů, které faktickou realizaci možností přinesou. Ony vytvářejí a rozvíjejí prostor k ustanovení dispozic v kolektivním vědomí - následná realizace je už v rukou (srdci, hlavě a fantazii) inspirovaných jedinců, kteří tyto struktury načtou a zformulujou konkrétní schémata (vynálezy, apod.) - aktivace příslušných matric takové procesy dovolí kolektivně přijmout a aktivně se jich účastnit, vyvíjet je a navazovat na další spojité systémové vzory evoluce v rámci Projektu Člověk. Některé komplexy však přímo do vizí možné realizace rezonují - a to je v instalační sadě nové verze systémové podpory života několik konkrétních matric - tuto, která asociačně souvisí s "cestovním pasem" typu ARIA - jsem nazvala FIAKR.

 Kódování matrice FIAKR není příliš složité - samotný název říká, jaký je její tématický okruh a co od ní lze v napojení na systém očekávat. Logicky navazuje na strukturu Kamenná Tunguska, jejíž instalace je nadřazená. Mimo analogie do souboru významů = nájemného povozu, drožky, taxi či rikši, které všechny mají svoje samostatné asociační odstíny - je důležitý také v podobě FI-A-KR, kde FI znamená Fibonacciho posloupnost - nekonečnou řadu možností číselné sekvence pro nalezení příhodného cíle v navigačním registru jednotného pole (informační mřížce prostoru galaxie) a KR je křemík = vodítko k inteligenci, která podobné přenosy zprostředkuje a bude jistit...

 Našlo by se k tomu mnohem víc souvisejících symetrických informací - v naší historii, v mytologii i ve sci-fi příbězích, které načetli vnímaví lidé z manuálu pro budoucí varianty systémové podpory života...ale o tom zas v nějakém dalším pojednání...

 aria.jpg