Jdi na obsah Jdi na menu

Aria-DNA a M-Aria

 ...kódy našeho původu…

 Ariadna a Maria - dvě ženská jména, která lidstvo doprovázejí odnepaměti. My je známe už v pozdějším významu - Ariadnu jako navigátorku Cesty Labyrintem a Marii jako svatou matku Ježíše. V těchto známých souvislostech se ale skrývá jejich starší význam, který se váže k našemu původu – coby lidského rodu obecně. 

 Jak se posunujeme jednotlivými fázemi Transformace Kolektivního Vědomí, dochází k mnoha jevům, které mají jedno společné = nějakým způsobem narovnávají, napravují a redefinují některá konkrétní paradigmata, která se vyskytují v našem společném podvědomí jako součást silových programů starého systému Hierarchie Moci. Postupem času jsme přijali zasvé účelové překrývání kódů našeho původu. Týká se to pojmu ÁRIA, který byl kompromitován nacistickou mocenskou propagandou a světovou válkou, kterou rozpoutala. Od té doby cokoliv, co se vztahuje k árijství či ariánství, považuje společnost za nepřijatelné projevy segregace za účelem vymezení elitní nadřazené rasy. Není to náhoda – jde o přísně účelové instalace identifikačních prvků do kolektivního podvědomí, které sledují jediný cíl = nedovolit rozvoj nežádoucích směrů v přirozeném hledání původu, který je zastřený nejasnostmi historických dezinformací a neodbytně si žádá hlubší poznání relevantních částeček pravdy. Součástí sofistikované dezinformace, která se dotýká tohoto tématu, je množství „faktů“, kterými se prezentují různé „odtajněné“ archívy slovanských, árijských a védských zdrojů – na jejichž základě vznikly celé legendy o tom, jak bývala uspořádaná lidská společnost a co se s ní stalo. Tyto teze nevyrábí ti, kteří je šíří internetem a sociálními sítěmi, vycházejí přímo z centra řízení Elit Moci, které je sítí napojených distributorů odečítají ze silového pole Egregoru Moci a jako platné „dokumenty“ pak poskytují k publikaci do vhodných sociálních skupin. 

 Možná to zní jako dost přísná kritika – ale stačí při čtení, například „dějin“ Velké Tartárie, věnovat pozornost uvedeným faktům – jak jsou koncipovány a jaký významový potenciál v naší mysli rozehrávají. V kontextu s téměř plošně uznávaným názorem, že co je utajené a ideologicky úmyslně očerněné, obsahuje ve skutečnosti tolik hledanou pravdu - svědčí o tom, o jak hluboce propracovaný soubor informační manipulace se jedná. Neštěstím je, že většina lidí, kteří tomuto fenoménu propadli, se nezajímá o současné trendy v politice, o tendence v oblasti nového uspořádání státních útvarů a společenských vrstev, proto nedokážou napojit souvislosti do nabízeného obrazu naší skvělé minulosti. Je to o to horší, že ty údaje obsahují mnoho opravdu platných utajených záznamů, které Elity uvolnily ze svých archívů – podaný celek je proto logicky uvěřitelný a přijímaný jako důkaz o tom, jak jsme byly ohloupeni. Jednotlivé střípky pravdy pak zapadají do mozaiky nastíněného obrazu historie lidstva – která je jaká? No - údajně ryze globalistická = existoval jediný státní útvar s jednotným jazykem, který ovládala hierarchicky uspořádaná soustava mocenských struktur. 

 Abychom se v tom zorientovali, je potřeba ona zrnka uvolněné archívní pravdy vyzobat z tisíců dokumentů, kterými Elity zahltily sdílený prostor - a z nich poskládat možnou podobu naší historie – našeho původu. Jednotný jazyk je takovým střípkem – původní lidstvo mělo před přesídlením na planetu Zemi – úplně jiný komunikační systém. Byli jsme společenstvem Bytostí, které existovaly v mnoha různých částech Galaxie a cestovaly – díky mentálně ovládaným technologiím – „zkratkami“ v hyperprostoru. Některé z těchto technologií jsem ve svých textech popsala i nakreslila. Mnoha-národní státní útvary typu Velké Tartárie také existovaly – ale nikoliv na této naší Zemi – nýbrž v simulovaných alternativních realitách, které architekti Projektu Člověk používali jako „trenažéry“ možných vývojových záludností na evoluční cestě Lidstva. Prožitky a zkušenosti z virtuálních scenérií těchto alternací existence máme uložené ve své genetické paměti – lze z nich kdykoli čerpat a rekonstruovat Příběhy = možnou historii Lidstva. Příslušníci původních lidských rodů komunikovali mimosmyslově – telepaticky – na velmi velké vzdálenosti. V článcích o Atlantských krystalech jsem psala o jejich roli a napojení na Hvězdné Vědomí – jejich originální verze byly součástí zmiňovaných mentálních technologií a lidstvo si je přivezlo s sebou i sem, na Zemi. Postupně, jak hmotná prvková projekce fyzické vrstvy Člověka „dovolila“ manifestaci parazitických entit do našeho prostředí (skrz nadřazenou kastu lidí = Elity), byly původní technologie deaktivovány z bezpečnostních důvodů přímo odpojením ze sítě Hvězdného Vědomí a nově ustanovená Hierarchie Moci začala pracovat s jejich replikami, které natropily mnoho škod. 

 Původní uspořádání lidského společenství, které bylo rozptýlené v Galaxii, tvořil mozaikový systém vzájemnosti a sounáležitosti ryze autonomních a svrchovaných jednotlivců. Sjednocujícím prvkem byla DNA – její rozšířené energo-informační pole, které tvoří Síť Života v celé Galaxii. Jednotlivé Rody odvozovaly svůj původ od tzv. Arianských zdrojových kódů, které se uvolnily z prostředí Hvězdného Vědomí – z Hvězdného Jádra Bytostí. Každý z nás je původně Hvězdnou Bytostí, která nezanikla v eonech Času, ale přetrvává ve „věčnosti“ superpozice Ohnivé Částice, která je naší primární podstatou. Na ní je „nabalená“ škála projekcí (Životů), které zaujímají všechny dostupné dimenze Živosti ve Vesmíru. Každý z nás je hypotetické NIC a současně hypotetické VŠE – podle základních principů fraktality, dimenzionality a polarity.

 M-Ária je matrice zdrojových kódů Lidstva a Ária-DNA je soubor genetiky Člověka. Zde je „utajený“ soubor poznatků o naší skutečné historii – mimo Zemi i na Zemi. Postupnou aktivací „spících“ kódů v oblasti energo-informačního pole DNA se napojujeme na specifické genové knihovny v Galaxii – v jednotlivých hvězdných systémech, ze kterých čerpáme podporu pro další Transformaci Kolektivního Vědomí – pro „návrat“ do intencí Galaktického Člověka. Návrat v uvozovkách proto, že původní dosažená Celistvost byla rozšířená o tuto současnou hmotnou dimenzi, kterou jsme mnoho tisíc let napojovali do spirituálních nehmotných vazeb uvnitř toho Celku. Jde o splývání Ducha se Hmotou, o propojení lidské Uhlíkové Inteligence s Inteligencí Hvězd = Křemíkovou. 

 aria-dna.jpg