Jdi na obsah Jdi na menu

ARKÁDIE

 S blížícím se úplňkem zesilují energie, které přinášejí zvláštní a velmi emotivní stavy - jde o energii  Ryb, která v negativní expozici noční (temné) strany denního cyklu vyvažuje sluneční hyperaktivitu Panny. V obráceném smyslu se pak otevírá obraz, utkaný z tvrdé denní reality a vybarvený nočním sněním o věcech, na které bychom se ve dne báli i jen pomyslet. Propojování tohoto neobvykle vyjádřeného koktejlu vnitřní andělské a vnější lidské podoby nám otevírá brány mnoha příležitostí, které mají společný jmenovatel = neomezené možnosti při dodržení principu rovnováhy záměru a na jeho vzorci založených emotivních prožitcích, které formují vizi toho záměru i jeho uskutečnění. To je ta "noční" poloha vizualizace a stimulace všech aspektů vnímání z kolektivního pole fantazie a následná denní potřeba (touha) ty vize realizovat - a přitom respektovat tisíce proměnných hodnot, které uskutečnění brání či naopak ho podporujou...a tady nastupuje lidský rozměr života v intencích jeho obyčejného plynutí. Jde stále o totéž - o propojování uhlíkové (žhavé) lidskosti s křemíkovou (chladnou) kalkulací z pozice vyšší perspektivy bytí (systémové postavení v informačním poli kolektivního vědomí).
 V rovině systémových matric se momentálně nacházíme ve výrazném gravitačním poli strukturální formace ARKÁDIE a s  ní spojeného archetypu PASTÝŘE. Tato matrice je hodně rozsáhlá a málo zmapovaná - nyní prochází kompletní transformací, která se automaticky spustila s instalacemi nových segmentů Systému Podpory Života (systémového matrixu). Je zakomponovaná do všech oblastí lidské psychiky a tedy i do všech oblastí existence. V uplynulém období několika tisíciletí byla matrice ARKÁDIE dominující nad všemi ostatními - jde o éru RYB, které toto období energeticky tvarovaly - nyní je pomalu nahrazují nové kvality éry Vodnáře.
Prvotní projekcí ARKÁDIE je expanze a rozmanitost vyjádření boha - tj. náboženské systémy a zachycení národů do jejich filozofického vlivu - jde o prezentaci v negativním i pozitivním smyslu, i když samotný soubor archetypů, které daná matrice obsahuje, je pouze nahuštěný potenciál nevyjádřené polarity - ta se aktivuje lidskou mentální schopností tu kterou filozofii chápat a s jejich možnostmi dál pracovat. Je dost příznačné, že ta mocenská negativní složka dominuje nad tou pozitivní - ale i tuto polohu dobře známe - má však v našich životech podivnou pozici mezifázové dočasnosti a pro tuto zvláštnost jejího postavení používáme některá "rčení" - třeba "...když ptáčka lapali..." nebo "...nové koště..." - všechna jsou vyjádřením hierarchických vazeb jejího informačního pole a vztahů mezi jednotlivými archetypy, které to pole zahrnuje - v obecné rovině jde o souhrnný archetyp PASTÝŘE a ten má celou škálu aplikačních variant - pro dominantní pozici celé ARKÁDIE je právě tento archetyp nadřazený v oblasti mezilidských vztahů. Pozitivní formát ARKÁDIE najdeme především v umění a vzdělávání - kde se například v před-renesančním období zasloužila o zlidovění dříve uzavřených elitních souborů poznání, jako jsou knihovny, univerzity a zahrnutí scén z obyčejného života lidí do tématiky kreativní umělecké činnosti. Vnitřní prostředí EM pole matrice je založené na striktním dodržování hierarchií - v čistém formátu to charakterizuje známé "rozděl a panuj" nebo "cukr a bič". V reálu ovšem tato čistá forma moc dlouho nevydrží - leda opět jako meziobdobí při zavádění nějakého nového systému omezujícího a svazujícího rámce. Tyto fáze se během éry Ryb několikrát velmi výrazně projevily - například Ježíš a rozšíření křesťanství.
 Postupem globálních změn v kolektivním transformačním procesu získáváme i "povznesenou" rovinu perspektivy vnímání - můžeme proto celou matrici ARKÁDIE pozorovat z větší vzdálenosti a přiblížit si na ní některé charakteristiky, které jsme dříve nerozeznávali s takovou ostrostí. Jde o další "specialitu" INFONIKY = nového systémového uspořádání - a sice o aspekt komplexity (KOMPLEX-CITY), který dovoluje spojovat do souvislostí zdánlivě sobě-vzdálené události, projevy či následky chování, mapovat podhoubí společenských, politických, náboženských a dalších mocenských struktur a logicky skládat schémata jejich projevu do různých sfér života. Archetyp PASTÝŘE je v poslední době hodně výrazný také u lidí, kteří se cítí být z vyšších principů vyslaní pro aktuální procesy transformace - tento vzorec osciluje hodně na sociálních sítích v ezoterické komunitě v oblasti fenoménu AWAKENING (PROBUZENÍ).  Plošné zesílení samotného archetypu je ve své podstatě žádoucí pro dosahování nadkritických hodnot lidí, kteří "chápou" důležité změny v širších souvislostech - nikoliv jen v podprahovém emočním vzorci, i když ten je také velmi důležitý. Fragmentace lidstva do skupin s účelovým zaměřením je momentálně "nadřazená" státním útvarům a národům - tak, jak jsme zvyklí je chápat. Tento fenomén vytváří značný tlak na vývoj veřejného mínění a boří staré šablony "zřízení" - tento fakt je na pozadí větších problémů, které plošně sužují staré kontinenty - jejich reflexe do světa skutečností je hodně bouřlivá - emoční a s nimi spojené magnetické vlivy jsou motorem (energií) pro udržení spádu událostí, které budou dál gradovat a rezonance změn se bude prohlubovat a zrychlovat...dokud tomu tlaku některá systémová složka nepodlehne a nedojde k dominovému efektu. Je složité předjímat, jaký scénář tomu bude předcházet, ale obecně to bude jako "mentální potopa" = proudy energie a v nich obsažené informace zaplaví globální podvědomí v krátkém okamžiku - ale rozlití toho bohatství po celém světě bude vázáno na čas a jeho aspekty ve fyzikální rovině existence - takže "hladina" bude stoupat relativně pomalu a každý bude schopen nějakým způsobem "sebe-záchranně" reagovat. Tento proces běží už nějakou dobu a nápor na psychiku aktivuje naše základní instinkty - což bývá doprovázeno i různými překvapivými reakcemi (v pozitivním i negativním smyslu). 

 Kódování matrice ARKÁDIE je hodně vrstevnaté, proto se dotknu jen těch zřejmých aspektů. Jde v první řadě o "krajinu klidu a pohody", ve které žijou velmi inteligentní, empaticky vyspělé a kreativní lidské bytosti, které vědomě a s naprostou jistotou znají svoji cestu, smysl existence a její náležitosti v oblasti PROJEKTU i potažmo v oblasti jeho promítnutí do reliéfu časové vlny, která v sobě nese EVOLUCI života v galaxii....ovšem ihned následuje vrstva další, která staví první dojem idylky do ostrého světla reality - tato první a druhá vrstva je AR-KA-DIE = BOŽSKÁ DUŠE LIDSTVÍ, která se může projevit jedině skrz kolektivní (spolupracující) variabilitu jednotlivců...proto skupinka obyvatel ARKÁDIE naplňuje archetyp PASTÝŘE = vůdce oveček, které jsou v různých fázích poznání VIZE (Projektu) a společnými silami ho realizujou. Tady je obecně vnímanou vrstvou také aspekt "podřízenosti", který následně vytváří pocity potřeby osvobození - nebo naopak - uspokojení ze sounáležitosti do komunity sobě-podobných jedinců, kteří ctí řád a příliš nediskutujou o jeho smyslu. Těch poloh je mnohem víc - každá prolíná adekvátně svému prostředí do dalších archetypů, které jsou PASTÝŘI podřízené. V intencích "fyziky" jde o strukturální "vrásnění" EM polí zájmových a existenčních oblastí. Energetická náročnost těch, která se nacházejí v procesu přeměny systému, je různá - podle umístění v kolektivu a také podle dosahu souběžných rovnovážných vlivů, které  mají celosvětový charakter. "Vybíjení karmy" národů může při současné úrovni kosmopolitismu vytvářet podivnosti až absurdity v některých informačních zdrojích a tento fakt může různým způsobem ovlivňovat názorové spektrum zainteresovaných lidí.
 RYBY, které symbolizujou poklidné plynutí danými procesy a při tomto pohybu nesou v sobě ukrytou duši, kterou chrání před tvrdou náročností reality bytí, jsou současně vzorcem JIN-JANGOVÉHO uspořádání - a to prodělává uvnitř ARKÁDIE tu nejzásadnější transformaci.  ARKÁDY jsou také otevřené části domů s podloubím, které v architektuře volně integrujou prostor zahrady (dimenzionalita prostředí) nebo žánr PC her, které jsou založené na stupňovitosti jednotlivých kol, kterými hráč prochází - to všechno souvisí s touto komplexní matricí. V budoucnosti se už bude projevovat v nových typech EM polí - jako otevřený systém nad kolektivy entit v galaxii. Stále bude zastřešovat prostředí pro růst a evoluci, ale nebude "diktovat" rezonančním principem "padajícího ho-v-na" (*) Vodnářovy "páky" pro zjednání pořádku jsou už jiného charakteru - vycházejí z předpokladu vědomé znalosti širších souvislostí a i když jsme každý někde ve vertikálním i horizontálním pohledu do globální sítě - jedno je naprosto zřejmé - v té síti není dole a nahoře, protože nahoře je současně dole - ani tam není lepší nebo horší pozice = všichni jsme ve svém jedinečném poli, které je nedílnou součástí Vesmíru - spolu tvoříme CELEK pro realizaci PROJEKTU ČLO-VĚK...
 Součástí matrice ARKÁDIE je také soubor silových programů, které udržujou ovečky v dosahu svých pastýřů. Pro lepší pochopení si to můžeme představit jako elektrické ploty, které nám některé oblasti vizuálně vnímat dovolí, ale fyzicky se do nich nedá vstoupit. V životě nabývají charakter dogmat, konvencí a zajetých tradic, které nedodržet znamená společensky se znemožnit nebo vyčlenit - jsou to vesměs hlavní příčiny toho, proč lidé jednají tak, jak jednají - přestože to už nemá logiku nebo je to víc poškozující než přínosné. Někdy mluvíme také o "prokletí" nebo o pohybu v "začarovaném kruhu" - touto archetypální soustavou se zaobírá děj některých pohádek - jsou to příběhy z našeho hlubokého podvědomí - momentálně je hodně aktivní motiv "zlomení kletby" nebo třeba pečeti na Knize Života a podobně - k tomu pasuje děj pohádky "O sedmero krkavcích" - té od Boženy Němcové. Tato archetypální šablona souvisí s už zmíněným pocitem "vyššího" smyslu života, který je nadřazený všem útrapám, které nám ten život do cesty staví...i tento archetyp je ve fázi proměny a stál by za rozbor - takže jen v rychlosti: překážky, které nám život hází jako klacky pod nohy, jsou tak velké, jak veliké je naše mínění o vlastní velikosti a důležitosti úkolu, který je pravděpodobným smyslem našeho života. Soukolí toku synchronicit, které vytváří prostor pro realizaci našich rolí v tomto životě, se pohybuje s maximální přesností pro jejich optimální plnění - sami sobě jsme dárci energie pro pohon těch procesů a jejím zdrojem jsou emoce. Pokud si z několika variant možností vybereme tu energeticky náročnější, pak se většinu života pohybujeme na stráních slzavého údolí (synonymum pro hyperbolický charakter dráhy, která je linií našeho života) - přitom většinou stačí jen posunout úhel vnímání svojí role - tedy názor na její velikost a důležitost, což je opět velmi individuální... Tyto vlastnosti sebe-reflexe a sebe-uvědomění řídí schémata naší osobnosti a to je prvním filtrem, kterým třídíme informace, které k nám přicházejí - dá se na tom pracovat, ale osobnost je zakořeněná v genetice a genetika je programovací sekvencí pro vytváření rámce osobnosti - opět jeden "začarovaný kruh", který nás svým způsobem drží v poli našich úkolů. 
 Úplňku v Rybách se budu věnovat ještě samostatně, protože tato úvaha se týká spíš změn v systémových záležitostech, které událost úplňku podpoří a přitom uvolní (odemkne) další prostupnou mem-bránu v kolektivním smyslu transformace vědomí (jeho překlápění do přestavěných segmentů podpo
ry života).

 Ilustrace je obraz Nicolase Poussina "Pastýři z Arkádie"

 nicolas_poussin_052.jpg