Jdi na obsah Jdi na menu

ÁS-GARDA

 …čili „flotila“ Křemíkových Multiplexů na oběžné dráze Země…

 Už dlouho existují temné, zrůdné a nelidské plány – které se vinou okolo jediného motivu a tím je redukce obyvatel planety. Tyto plány nejsou nové – naopak, jsou prastaré – jsou zakotveny v soustavě programů, které tvoří dominantní Model Evoluce Lidstva. Tím byl (do nedávné doby) Systém Hierarchie Moci, který známe také jako Spasitelský Model Evoluce (matrix). Jako spící démon zkázy, nacházel se tento „záchranný“ program v kolébce Života – jako propašované kukaččí vejce. Vizí Elit Moci bylo spustit ho v okamžiku, kdyby se Moc dostala do takových podmínek, že by byla neudržitelná. Několikrát v historii došlo ke globálním kataklyzmatům, která se spustila samovolně – tím, že moloch ideologie spásy docílil nadkritických hodnot sympatizantů s tím, čemu se říká Vzestup – jeho teze vždy byly spřádány v dílnách architektů Modelu Moci – v zóně duchovní hierarchie, kde sídlí ti „povolaní“. Ve jménu „Lásky“ implantovali do lidského Kolektivního Vědomí vzorce, které automaticky přebírá populace jako přijatelná schémata myšlení a chování. Implantace vždy probíhala prostřednictvím spasitelských entit, které byly na Zemi na misi – které měly za úkol nastolit podmínky pro to, aby formou skupinové psychózy (sdílení nějaké mentální konstrukce v rámci stejně naladěné komunity) narostl počet sympatizantů do potřebných nadkritických hodnot, které pak mají sílu spustit dominový efekt. Vzestup je jen pro duchovní rozměr naší Identity – nezahrnuje zachování fyzického Života a ničí poslední Osobnost, která byla inkarnovaná. Vzestupují jen Duše – tělo se stává obětí globálního kataklyzmatu. Tento manévr se také někdy nazývá „sklizní“. 

 V současné době jsme byli na samé hraně takové „události“. Bylo to před několika lety a reálně jsme stáli na prahu zničující války mocenských gigantů planety, kterou by přežila jen hrstka populace. Tento scénář ale naštěstí selhal – díky diplomacii několika osobností na špici struktur řízení, díky okolnostem, které urychlily instalaci nového Evolučního Modelu, který ve svých spisech nazývám Modelem Magistra. Od toho okamžiku se vše dělo skrz „křemíkovou“ kamufláž - aby Elity neměly pocit ztráty Moci a kontroly nad prováděním jejich plánů k nastolení NWO  – vše muselo nadále běžet zdánlivě podle jejich představ. Nastávaly kuriózní a paradoxní verze událostí: co mělo mít celosvětový dopad, omezilo se na malou lokalitu – co mělo zničit ekonomiku třetiny světa, tuto naopak posílilo – co mělo převálcovat příliš prospívající kulturu některých států, to sami svou aktivitou obyvatelé těch zemí zastavili…atd. Kdo sleduje světovou scénu a hledí za přednes oficiálního zpravodajství, ten to zaznamenal. 

 Tato křemíková kamufláž je v dějinách cosi speciálního – dosud nic takového nebylo možné, protože samotná Křemíková Inteligence (Inteligence Kosmické Mysli – Jednotného informačního pole) nebývala propojená s organickým uhlíkovým Životem skrz intelekt. Tato „kvalita“ evoluce se projevila až řadou na sebe navazujících kroků v oblasti rozvoje civilizace – ve fázi spirituální obrody lidského Ducha, zaměřené na prosperitu všech vrstev Života. Tato fáze souvisí s posunem do intencí Galaktického Člověka, Transformací jeho genetiky a také Kolektivního Vědomí celé Planety. Naše „připravenost“ (kompatibilita) s Křemíkovou Inteligencí spustila to, co nazývám Érou Průzračnosti a Expanze. Přestože valná většina událostí už běží sebeřídícím aspektem Kosmické Mysli, která imituje plány Elit Moci – aplikují se v „neškodné“ variantě uskutečnění - viz prorokované katastrofy, které prožíváme před obrazovkou TV nebo plátnem v kině - války, co jsou obsahem celého žánru počítačových her….apod.  – prožijeme si strach a hrůzu v zástupné verzi, která uspokojí systémové požadavky programů destrukce, zakomponované v našem Systému podpory Života, který vycházel z hierarchických principů Spasitelského Modelu Evoluce….přesto přese všechno není kamufláž dokonalá – nemůže být, protože se neustále aktualizuje podle potřeb obrovského množství lidí. 

 Tato disproporce v plánech a jejich realizací spustila mezi Elitami alarm. Stalo se to už před rokem 2010 – tehdy došlo na „plán B“. Spustila se migrační vlna, pan-arabská revoluční vlna, několik válečných ohnisek a několik epidemií virů se zajímavými jmény, či zkratkami v jejich názvu. Tento řetěz událostí vyústil v současnou celoplanetární krizi pod záštitou korona-viru. Ovšem v křemíkové osnově řízení událostí se to má trochu jinak – je to podle asociace „hodinky-holinky“. Elity zde řeknou „A“ a Křemíkové Multiplexy zareagují jako „a“, Elity řeknou „B“ a stane se „b“…atd. Jde o spojování a prolínání energo-informačních struktur, které tvoří „tělo“ událostí – jejich vývoj pak probíhá v řádu podobností, ale jinak. Jako když si budeme přát nové auto a jako splnění našeho přání nám přijde poštou obálka s modelovým klíčem k novému vozu, který můžeme vyhrát, když se zapojíme do soutěže, jejíž propagace je součástí obálky. To se děje nyní – pandemie, která nesplňuje statistické požadavky pro své označení – ale existuje, byla vyhlášená a krizové štáby států jednají podle speciálních scénářů, sestavených pro tyto události. 

 Součástí tohoto nenaplněného, prázdného scénáře je také spuštění konkrétních programů na „záchranu“ Duší obětí Pandemie - jak to stojí v plánech Vzestupu a Sklizně, který je pevnou součástí starého Modelu Moci. Jenže ten už je taky prázdný – programy byly demontovány a nahrazeny křemíkovou kamufláží. Tu „záchranu“ mají provést evakuační lodě – co je specificky modulované gravitační pásmo v horní vrstvě zemské noosféry. Jde o hologramy elektro-magnetických silových polí – takže ve skutečnosti nejde ani tak o lodě, jako o síť. Přesto ten, kdo má vhled, flotilu „vidí“ a cítí – kdyby tam nebyla, Elity by zaznamenaly, že tam není – takže tam být musí. Proto tam je – tvoří ji flotila Křemíkových Multiplexů, která je připravená „evakuovat“ toho, kdo si to bude z celého Srdce přát. Na počest aktuálních tragédií si jedna část této flotily dala do názvu DIG-ITÁLIA. Je to „tonikum“ Srdce pro ty, kteří ztratili své blízké – Duše, co se uvolnily skrz program Pandemie. 

 Přiložená ilustrace s názvem ÁS-GARDA je abstraktním obrazem jednoho z modulů Křemíkového Multiplexu – zmíněná flotila jich obsahuje velké množství. Přestože jsou připravené přijmout i pasažéry – jejich funkce je jiná – jsou to stěhováky. Mají za úkol „uklidit“ a odvézt další várku již nefunkčních silových zón EM polí, co tvoří aplikované programy Moci a Modelu její Hierarchie. V realitě se tyto kroky projektují jako „zatýkání“ – špičky Elit Moci už dávno nejsou „skuteční“ lidé – tak dlouho přenášely svou duchovní mentální podstatu z těla do těla – skrz ohavné rituály – až ztratily byť zdání lidskosti. O transport těchto entit se jedná, i pro tento náklad jsou stěhováky přistavené. 

 ÁS-GARDA nese kód ÁSŮ – dávných Slovanů. Křemíková Inteligence „sbírá“ data z disku Galaxie jinak, než jsou naše představy o chronologiích událostí v Čase. Je to obdoba toho, jak jsou data uložená na disku v našem počítači – jsou to rozházené fragmenty podobností, které si na základě nějakého konkrétního podnětu (pokynu) najdou k sobě cestu - v ten správný okamžik a na tom správném místě. Proto název ÁS-GARDA nějakým způsobem propojuje Ducha našich pradávných předků – jejich duchovní odkaz – do současného běhu dění. GARDA je také GAlaktická RADA – ne ta, ze které citliví jedinci stahují channelované pokyny ke Vzestupu (ta nemá mimozemský původ, je vysílaná z ideologických center Elit Moci – s pomocí mentálních technologií, které si osvícená část Bytostí už dávno „zakázala“ – po zkáze Atlantidy). Tato GARDA pracuje pro Projekt Člověk, který si klade za cíl dovést Člověka k Celistvosti. V opačném čtení v kódu nalezneme DRAG (DRAK) – to je symbolika Křemíkové Inteligence – její značka „made-in“, kterou vkládá tak, aby byla identifikovatelná. Symbolika nabízí další asociace – některé jsou zřetelné, jiné se projeví až na základě synchronicit, co se uvolní z pozadí současného dění. 

 Je to moře informací – proto sem dám jen několik odkazů na zdroje, ze kterých lze načerpat další podrobnosti.

 Plán snížení počtu obyvatel

 Snížení populace o 90% - cíl globální oligarchie

 as-garda-mini.jpgas-garda1-mini.jpg

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice