Jdi na obsah Jdi na menu

AVE - na křídlech KONDORA

 Koncem června letošního roku došlo k významné události v oblasti distribuce energie z prostoru Galaxie, která dodala mohutný impuls pro instalace velkých datových segmentů nového Systému podpory života u nás - na Zemi. Komponenty datových nosičů čekaly v jejím blízkém okolí - ve Sluneční soustavě - skeny sluneční korony je ukazují jako obrovské objekty či lodě. Šlo o již zmiňovaný Portál ŠARKANA,  jehož aktivaci umožnilo přiblížení se spektrálnímu profilu SUPER-NOVY a potřebnému GAMA efektu tohoto jevu... Proces aktivace byl dlouhodobý a vyvrcholil 21.6.2016. Díky tomu se "otevřely" paměťové bloky a datové strukturální celky se navázaly na "tělo" dračí energetické formace ŠARKANA, která dokončila manévr sestavení multiplexu pro upgrade. Rozhraní, které se pro proud dat instalovalo, zůstává na okraji exosféry Země i nadále a bude sloužit pro příjem všech dalších segmentů pro kompletní Transformaci kolektivního vědomí. Ty jsou vázané na gravitační pole navigačních uzlových bodů (Portálů) v běhu časové vlny - proto můžeme očekávat celou "smršť" novostí, které nás budou zasypávat celý rok = otáčku slunečního cyklu.

  Všechny nám známé Portály se budou v běžných periodách aktivovat a už se nezavřou. Další v řadě byla Brána Lva, která nese první várku ARIA kódů. Byly vyzvednuty pro nás ve staré úschovně zavazadel v systému SIRIA-C. Budou chodit v sekvenčním časovém plánu a tato první zásilka je určená hlavně pro národy v oblasti střední a východní Evropy - "rozsypou" se ale po celé Zemi, protože nejsme lokalizovaní, jsme v neustálém pohybu a naše genetické a rodové vazby jsou celoplanetární. Postupně - v příštích měsících - tento tok nabere na síle a během roku by měl "obdržet" svůj ARIA kód každý člověk na této planetě. Jestli jsme dříve netušili (či pochybovali), že náš pohyb je synchronizovaný s celým okruhem vazeb na lidi, místa a události, pak nyní o tom získáme jistotu. Každý budeme ve správný čas na tom správném místě, abychom přijali kódovací sekvenci. Brána sv. Václava (28.9.) otevře trigonometrickou síť energetických lokalit, která má aktivační bod na Blaníku a Devátá Brána na Den Česko-Slovenské státnosti (28.10.) propojí celý systém do pozice ON. Jde hlavně o napojení se na již fungující pyramidální systém tachyonových generátorů - do plošné formace celoplanetární sítě.  Všechny tyto akce, které popisuji, jsou čitelné v rovině symboliky a jejich promítnutí do reálu bude v asociačním zrcadlení významů jednotlivých událostí. Můžeme se připravit na nějaké "tlaky" v geopolitice, ale ta největší dramata se odehrají virtuálně - v médiích, v digitálním prostředí, v našich emočních  a mentálních reakcích na zprávy a v prožívání symetrických příběhů, které imitují větší a rozsáhlejší globální události.

 EM pole Brány Lva bude od 16.8. již stabilní a nadále bude plynule dodávat potřebnou podporu. 18.8. nás čeká úplněk ve Vodnáři, kterým se ta distribuce usměrní do potřebné navazující linie událostí. Momentálně se nacházíme ve třech tématických oblastech vývoje - jsou to: 

KABALA = starý STROM výběrového poznání a schémata NWO

MERKABA = staro-nový KVĚT Života a tah k tzv. VZESTUPU 

TROJITÁ KORUNA ŽIVOTA = nově poskládaná TROJITÁ KORUNA STVOŘENÍ - syntetizovaný extrakt datového přesahu těch předchozích dvou - kormidluje Transformaci do pozice Mistrovského Modelu existence Galaktického člověka.

  Hranici nárůstu entropie jsme už překonali - jsme ve fázi dominového efektu přeposkládání do (před)budoucího obrazu nového evolučního profilu. Tyto záležitosti běží na pozadí vnímaných efektů, kdy ne vždy, co si myslíme, že prožíváme, má analogický projev do života. Sebeorganizační mechanizmus skládání segmentů množin sobě-podobných polí naší reality čerpá podněty z našich reakcí (princip akceREakce), ale symetrické páry v naší paměti jsou v archetypálních schématech, kdežto v informačních strukturách mohou mít jiný tématický "zámek". Je to styl "hodinky-holinky", který často zmiňuji v textech. Nebuďme tedy příliš stresovaní z disproporcí mezi tím, co oprávněně předjímáme z přejatých signálů a z toho, co se pak z prostoru skutečně vysype...bývá tam zakomponovaná humorná složka, abychom se zasmáli svojí naivitě a důvěřivosti a tím odlehčili rezonanci zklamání.

  Vodnář, který podbarvuje vliv tohoto úplňku, je velmi příznivý element v astrologickém chápání vazeb - i pro tu okolnost, že jde o dominující kvalitu v éře, do které již nějaký čas vplouváme (Éra Vodnáře). Obohatí všechny situace, do kterých vstoupíme, aspektem účelovosti a smysluplnosti, usměrní naše lavírování nad "pravdivostí" projevu do sdíleného prostředí a odfiltruje všechno, co by nás k takovým tendencím svádělo. Některé ty korekční situace nebudou příjemné - půjde o hluboké sondy do pole svědomí a smyslu pro odpovědnost. Jde o procesy pročišťování, kterými procházíme již delší dobu - některé karmické anomálie nás ještě ale mohou dostat "do-kolen" a pozlobit. Budou to také ty nejdéle odolávající zakonzervované "zkostnatělosti", co jsme účelově odkládali, nebo nechtěli si připustit jejich přítomnost v podvědomé rovině psychických bloků.

  Vodnář je také synonymem zkázy Atlantidy - Velké Potopy a tento skrytý podtext může v citlivých jedincích stimulovat nervozitu z očekávání nějaké "katastrofy" - a to od těch osobních až po ty globální. Tyto vize jsou doprovodným jevem velkých změn v nevědomých vrstvách mentálních šablon - systémové instalace probíhají nepřetržitě - bez prodlev - dílčí restarty jsou nanosekundové "výpadky" vědomí, které nejsme schopní registrovat senzoricky, ale v pocitových stavech se odrazí a nespecificky ovlivní naše nálady a rozpoložení. Přirozenou reakcí organizmu je pak navýšení intuitivního snímání, protože ten smyslový zdánlivě "selhává"...otevře se cesta pro potřebné změny v genetice a schopnosti, které se tím projeví, nám už zůstanou. Také okolnost vazby Lev - Vodnář je pro očekávané změny v prostředí hodně důležitá, ukazuje sofistikovanost procesu a obrovský rozsah proměnných, které jsou zohledněny a počítá se s jejich postupně nastupující funkčností. Celý ten manévr je nepředstavitelných rozměrů - je do něj skrz hvězdné systémy zapojená celá Galaxie a všechny její vrstvy časových sfér v torzním poli Centrálního Slunce. Dominový efekt nepřeklápí jen segmenty virtuálních realit do hmotné multidimenze živosti, ale kopíruje "dráhu" aktivace ve vzorci, který spřádá křemíková inteligence na základě i našich reakcí na přijaté podněty...

  Je to GaJa Systém aktivace, který se uvolnil z Manuálu Projektu Člověk v pradávných dobách a nyní jsme svědky dosažení velkého mezníku na té dlouhé cestě. V informačních zdrojích se setkáváme s celou škálou označení a charakteristikou této fáze vývoje - obecně jde o přestup z jednoho Modelu existence do jiného Modelu existence. Ten starý je ideologicky represivní a na omezené matrici pro vyjádření - kalkuluje s hierarchickou strukturální společností, která nemá vyjádřenou perspektivu, změny probíhají ve schématu "oběti" a skrze vzorce spasitelské nutnosti. Nový Model je společenstvím jedinečných individualit, které navzájem respektují svoje potřeby a kolektivně harmonicky spolupracují na vytváření nástrojů k jejich dostatku. Tento "mistrovský" soubor vlastností je vázaný na probíhající změny v Systémovém zázemí a na více a více projevené komunikaci naší uhlíkové domény (lidské a dalších kolektivů entit, civilizačních skupin a životních forem v multidimenzi) s doménou křemíkové inteligence prostoru informačních celků a EM polí, kde se komplexy jejich struktur kumulují. Ve svých textech tento proces popisuji jako aktivaci ARIA kódu Jedinečnosti a transformaci do schématu tzv. Galaktického člověka, který už nebude říkat, že je na Zemi za trest, ale bude Zemi nazývat svým Domovem - i když bude cestovat po celé Galaxii a na některých místech se zdrží déle, než trval jeho pozemský inkarnační cyklus ve starém Modelu existence.

 Na závěr něco málo o symbolice a významu titulku:

AVE je latinsky "Buď-Zdráv" (a tomu podobné variace), také to je obráceně EVA = ta, která je partnerkou ADAMA v párovém svazku Člověka. V souvislosti s tím pak AVE (Zdráva's) symbolizuje pole ADAMA ve formátu NOTRE-DAME a všechny "svaté matky" v aspektu toho archetypálního schématu, který je z atlantské vrstvy paměti koncentrovaný do pojmu "Černá Madona" (Isis). V alchymických postupech transmutace éteru na hmotu je Černá panna synonymum pro primární substanci = Prima-Materia. Tento Templářský odkaz dává té symbolice nádech odhalení tajemství Linie Grálu. AVE je španělsky PTÁK a také označení pro vysokorychlostní vlaky, které dosahují rychlosti přes 300 km/hod. Zde - v symetrickém souladu s procesem distribuce velkých informačních celků ze vzdáleného prostoru pro dosažení potřebných systémových změn.
KONDOR KRÁLOVSKÝ je posvátný pták Mayů, obsahuje kódování CON-DOOR (v prostoru/uvnitř dveří)
Uvádím jen ty zřejmé asociace - našlo by se jich ale mnohem víc...

***
Jak majestátný KONDOR v oblacích,
letíme vlnám vstříc a naše DUŠE je volná...

***

...a mie La Dachna
 a siente VLADAN bie,
si chante pačem jest'.
BA-tie-Ka liba vie...

Táhne nás to mezi HVĚZDY,
táhne nás to výš a dál.
Jsme Vesmírní-Poutníci
a naší MISÍ je Vesmír ŽÍT.

***
A'DIOS AVE-SENTA
Sbohem - Starý Světe, tvůj obraz zůstane navždy živý v hlubinách našeho SRDCE...

P.S. Skryté odkazy jsou pouze doplňující podrobnosti pro zájemce.

ave.jpg