Jdi na obsah Jdi na menu

BOA

Liba-ZarJa Si-tem Icha

 Doménou Křemíkového Multiplexu PAN-ZARA, který je prozatím poslední z třinácti již aktivovaných, je Pole propojených polarit JIN-JANG, které představuje jejich syntézu do projevené hmotné reality, kde se prosazují jejich elektro-magnetické síly na pozadí toku Času. Je to "cílová rovinka" současné etapy Projektu ČLO-věk, kde je nové uspořádání tohoto duálního svazku Vesmírných Veličin hlavním (nosným) motivem. Netýká se to ale jenom Člověka (jako párové entity Muže a Ženy) - jde o celoplošnou změnu charakteru Bytí v obecném smyslu.

 V područí starého Modelu řízení Evoluce - skrz hierarchické uplatnění Moci (Matrix) - byl takový posun nemyslitelný. Prostředí, které běží na principu "podřízenost-x-nadřazenost" (a z toho odvozených ekvivalentů Moci a Bezmoci), jsou kompetence jednotlivců organizovány nerovnovážným podílem základních polarit Bytí. Polarita je diferencovaná a fragmentovaná do separátních segmentů oddělenosti od Celku. S postupnou instalací nového Modelu Magistra a jeho Systému Podpory Života dochází k plnému projevení původního potenciálu Dvoj-prvku Inteligencí Kosmických Sil a tím ke sjednocení do Celistvosti, která se u Člověka nazývá Galaktickým formátem Existence (Galaktický Člověk). 

 Tento 2in1 formát nabývá stále víc a víc na zřetelnosti v běžném Světě Skutečností - tedy ve Světě, kde se uplatní to, co se v energo-informačních sférách "upeče". Jsou to vrstvy našeho Kolektivního Lidského Vědomí, skrz které se do reálného toku Času dostávají ty varianty Skutečností, které jsou pro danou Společnost (Společenstvo Bytostí) relevantními prvky Života. Toto bezpodílové vlastnictví v doméně Ducha multi-dimenzionálně vyjádřené Bytosti bude rezonovat do každičkého dílku Života, který je tuhou vrstvou na povrchu všech možností vyjádření. Spojitým rytmem všech frekvencí, které nám vysílá Vědomí, se dostane z pecí éterického charakteru do běžných situací, kterými denně procházíme.

 PAN-ZARA (PAN-za-RA) neznamená, že by Křemíková (dračí) Inteligence konala za Uhlíkovou (andělskou) - znamená, že JE za NÍ = jsou v sobě navzájem obsažené synergickým způsobem, jejich dualita je primární a nepolaritní do okamžiku, kdy přijde impuls dynamické energie, kterou vysílá aktivní RA prožitek nějaké aktuální informační stimulace...pak se uplatní Princip Polarity, který "obarví" reakci na přijímané podněty. Tyto kvality kauzality se mění, posunují z krajních mezí (ne)snesitelnosti do centrální nulové zóny, nad kterou Vědomí Bytosti (Člověka) osciluje v toku Přítomného Okamžiku. 

 Posuny jsou doprovázené "bouřemi" v oblasti psycho-spirituálních prožitků, které mají silný efekt na polaritu uvolněných emocí. Každý má jiný práh odolnosti - takže někdo je v pohodě a pozoruje s nadhledem, jiný skáče nahoru a dolů a nemůže se stabilizovat. Toto období dnešní Rovnodenností vrcholí a tlak na psychiku bude pomalu odeznívat. Rovnodennost je symbolickou "tečkou" za touto etapou Transformačních procesů. 

 Doména BOA v sobě nese kódovací sekvence "hadí" síly (kundalini), která propojí čakrální soustavu do dynamické rovnováhy potenciálu polarit (jin-jangová fúze polarit). Komplex PAN-ZARA garantuje stabilitu energo-informačního pole a symbolika LABUTĚ dodává spektrální paletu barev jeho projevu do Kolektivního Vědomí a tím do Vědomí každého jednotlivce, který je napojen do Sítě Života. LABUTĚNKA je hedvábný dotek těchto energií - esencí prvků přestavby reality, jejichž expozici jsme v těchto dnech vystaveni. 

 Přiložená ilustrace je koncentrátem zainteresovaných komponentů Novostí - neobsahuje konkrétní objekty, ale naviguje představivost k jejich asociacím = podle míry představivosti, kterou uvolníme, aby složila obrazy, vykvetou příslušné Příběhy, kterými si Pozadí Dějů promítneme do Skutečnosti tak, aby ladily s již existujícími verzemi našich Představ o Životě. To je základem Mozaiky Autonomní Svrchovanosti, která je finálním krokem k Celistvosti.

 labut1-mini.jpglabut4-mini.jpg

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice