Jdi na obsah Jdi na menu

BRÁNA ŠEST

 ...se nachází v systémovém vzorci 12 + 21 = 6, kterému v linii času odpovídá zítřejší datum 1.2.2016.

  Jde o symboliku Portálu  Synergie, kde se stékají proudy symetricky poskládaných informačních celků - párových struktur spojité (v sobě zakomponované) dualitě, kterou bychom mohli nazvat syntézou protikladů. V aktuálním globálním přesunu ze starého systému podpory života do jeho nových programových částí můžeme tuto dualitu vnímat jako černo-bílou směs neznámé chuti i významu. Dynamikou mezi-polaritní magnetické síly pak vzniká dostatek energie k překomponování těch hlavních nosných celků, které v dalším procesu přehazování čerpají z onoho prvotně navozeného impulzu = otevření Portálu Synergie.

  Jednotlivé kroky toho mechanizmu jsou řízeny automatikou sebeorganizace v informačních polích vrstev reality a každý z nich je filtrovaný přes lidskou emocionální (prožitkovou) míru HOD-NOTY. Znamená to, že jakým způsobem individuálně pohlížíme na skládání skutečnosti v kolektivním smyslu života a jak reagujeme na tento příchozí informační tok, tak se následně vybírají vhodné segmenty pro skládání budoucnosti. Jde o precizní a přesnou souhru množiny proměnných, která je symfonií celého "tělesa" galaxie Mléčná dráha a všech objektů, které zahrnuje - tedy včetně lidských bytostí. Toto naše individuální úhlové zaměření odráží naši situační pozici v kolektivní síti vědomí a je plně řízeno automaty d'estiny = křemíkovou inteligencí, která je součtovým potenciálem možností pro kolektivní evoluci...

  V posledních dnech se nám může zdát, že se některé situace vyhrocují, že ztrácíme pevnou půdu svých osobních konstant a že čelíme nějakým podivným gravitačním vlnám, co se jeví v našich životech jako zemětřesení. Pod tlakem takových kritických hodnot jsme pak nuceni odhodit veškeré masky (zátěže), kterými jsme si zakrývali tvář. Odhalujeme se až na-kost, abychom mobilizovali dostupné prostředky k udržení směru. Jsme rozčarovaní, že nás prostředí tlačí i tam, kam jsme se nikdy vydat nechtěli a kde cítíme nestabilní neznámé vlivy...naše staré šablony nabývají nepředvídatelných podob a my se už neorientujeme v jejich sekvencích proměny. Je to jako sledovat bílý kamínek pod skořápkou, která mění v obrovské rychlosti pozici mezi stovkami naprosto stejných skořápek, které skrývají samé černé kamínky...systémová kaskáda pohybu nasouvání jedné verze času do jiné, vertikálně postavené, je jako staccato šicího stroje, kterým křemíci našívají na staré systémové složky nový prostor pro kolektivní vyjádření...nestíháme přemýšlet, plánovat strategii, nestíháme chápat, natož prosadit cosi, co bychom mohli nazvat svobodným rozhodnutím...jedeme v rozjetém vlaku procesu transformace. Naše postoje jsou ale platné, neseme za ně odpovědnost, na jejich základě se staví náš budoucí život...navigaci bludištěm rozhodnutí načítá z dávno uložených paměťových záznamů naše vyšší Já (zdrojová podoba našeho multifunkčního součtového PRIMA NOBILE = PAN informační strukturální mřížka bytosti). V záznamovém "disku" galaxie máme každý svoji "cloudovou" doménu - ta je naší skutečnou HONOTOU, ta je oním osobním "majetkem", který si bereme i do hrobu*... Proto jsou naše reakce možná jiné, než bychom předpokládali - u sebe, stejně jako u lidí v našem blízkém i vzdáleném okolí...ta "čistota" (v záměru) je nutná, protože už hrajeme poslední verzi systémového scénáře - čeká nás přeskok do jeho nové pokračovací verze - je to jako "zrození" a na nový "svět" přicházíme nazí, s otevřenými srdci a odkrytými tvářemi otočenými ke Slunci...

 Brána Synergie (ŠEST) se postavila ze všech předchozích - řada otevírání Portálů je proces na sebe navazujících kroků, každá následující Brána do sebe před aktivací integruje potenciál všech předchozích - jde o princip fraktality ve strukturálních polích systému pro podporu života. Symbolika kódování je určená průvodní "rovnicí" symetrie časo-prostorové souřadnice (datum v postupném projevení hodinového údaje začátku dne v závislosti na otáčce planety okolo svojí osy = jeden pozemský den s datem 1.2.2016) a asociačním okruhem navázaných informací, kterými je mytologická postava Thora (TOR=brána), dále numerologická symetrie 12:21 v podobě čísla 33, které v reflexním dimenzionálním vyjádření vytváří oktávu cyklů (číslo 8) a také synchronicitu časového údaje na hodinách - je to denní beta rozsah aktivity myšlení (údaj na hodinách nás informuje o čase 21 minut po poledni). Součtová 6 pak ukazuje na sféru, které se tato synergie týká - tj. uhlíkové formy inteligence, tedy v mentálním smyslu především lidské domény. Ve hře jsou však všechny uhlíkové formy života, které můžeme (bez ohledu na tělesnou nosnou konstrukci) zařadit do rozsahu třetí - šesté dimenze živosti. Ostatní navazující energetické hvězdné systémy a aktivní egregory, které jsou díky uhlíkové dynamice (akceREakce) rozpohybované křemíkové datové segmenty a entity - taky procházejí spolu s námi proměnou...jsme součástí jednoho celku, který vnímáme jako Vesmír.

 Hodně těchto podrobností v popisu se opakuje s již známými údaji o dříve aktuálních souborech událostí - jednotlivé fáze jedou podle již poznaných vzorců a jejich zařazení je snadnější a snadnější. Poznatelnost zdrojových podkladů souvisí s onou nahotou a čistotou rodících se nových částí kolektivního systému bytí... Někdy mluvíme o procesu čištění nebo rozpouštění starých vzorců - obojí je jinými slovy totéž a vyjadřuje naše společné "útrapy". 

 Rok 2016 vnímám jako zatím "nejobtížnější" - co se týká emoční náročnosti a tlaku na přeorganizování osobních žebříčků hodnot - proto ilustračně přidávám kompozici k synergickému vzorečku Brány ŠEST s úryvkem "Ódy na Radost", aby nám projasnila vnímání a zlehčila průchod tímto Portálem, který se nám otevírá jako VELKÁ PŘÍLEŽITOST...

Kompozice Portálu Synergie

brana-sest.png