Jdi na obsah Jdi na menu

BYT-OST

....Bytost nazývaná ČLO-VĚK...

Kdo jsme?
Odkud jsme přišli?
Kam směřujeme?
Jaký to má Smysl?

 Otázky, které si klade každá generace lidí a ve svých úvahách, které vkládáme do filozofických, kosmologických a vědecko-populárních statí, na ně vyslovujeme tisíce variant odpovědí. Protože co Člověk, to jiný pohled na Život a okolnosti, které ho doprovázejí.

 Samozřejmě známe "fakta", která jsou odborně doložená a týkají se naší molekulární a historické roviny vývoje - ale z psycho-spirituálního hlediska jsou nedostatečná. Protože nevysvětlují, "kde" je ukrytá ona mnoho-rozměrová podstata Bytí - a jestli to je Duše, proč vždy "zahazuje" Osobnosti, kterými žila a vymazává si je z Paměti? Podle všeho proto, že sama Duše už je určitou formou vtělení - je totiž živoucím "programem" konkrétní Osobnosti, se kterou je spojená od narození do smrti....pak se sama "formátuje" a přijímá novou misi - i když její "fantomový" stín v dimenzionálním záhybu Existence zůstává a lze s ním komunikovat - v zosobnění, které smrtí opustila, uvádí členy své fyzické pozemské rodiny portálem přechodu, když oni sami umírají a opouští těla, která nebyla jen "schránkou", ale za Života nedílnou součástí Duše. Jádrem všech Duší, které tvoří množinu jednoho mnoha-četného JÁ, je BYTOST, v našem rozměru chápání srovnatelná s Kosmickou částicí (bosonem), která v sobě obsahuje součet všeho, co lze nazvat Životem - na principu fraktality, kdy Celek je obsažen v každé Části a fyzikálně známém jevu, který se nazývá SUPER-POZICE...nelokalita jejího vyjádření (je všude a nikde) - cestuje hyper-prostorovou sférou (napříč vrstvami reality), v Nulovém Čase, v párovém svazku dvoj-prvku, jehož části mohou být rozdělené vzdáleností miliard světelných let a přesto spolu komunikují on-line, v témže Okamžiku (viz super-pozice částic v kvantové mechanice). 

 Před dvěma roky - 11.7.2017 - jsem publikovala text s obrazovou kompozicí s názvem "MÁJA má Já", kde jsou tato témata podrobně rozebraná. Pod článkem na sdíleném vláknu je konverzace, ze které cituji:

 "...všechny entity mají jedno společné = soustavu těles v prostorovém uspořádání (vesmír), která mají vůči sobě specifická odhadnutelná (spočitatelná) postavení a pro danou entitu vytváří na základě její prostorové a časové lokalizace takové vzory vazeb, co mají schopnost nastínit potenciál dané entity v celkovém objemu života i v podrobnostech - od kolektivu po jedince a opět jejich vzájemná postavení, interakce a jejich vývoj (konstelace planet a astrologické výklady). Když připustíme možnost, že ta soustava těles (vesmír) je taky "entita" - ve smyslu Projektu, který zastřešuje všechny zahrnuté entity do sofistikovaného vývojového "grafu" společného pohybu časem a prostorem, všesměrovou rezonancí v neustálém kontaktu (energo-informační sítě) a nepřetržitém převrstvování oněch bábušek (jednotlivých celistvých množin života/ekosystémů) - a to jako prosté zápisy v manuálu (informační pole) nebo jako živé projevy existence v realizaci (dimenzionální holografie skutečností) - pak nebudeme daleko od pochopení, proč součtovou celistvost života nazýváme ČLO-věk (člověk). Naše hmotná forma je jednou z mnoha vrstev bytosti, která ale v některých vrstvách svého pohybu dimenzemi může být celou entitou nějakého konkrétního inteligentního života, jehož jedinci se člověku ani v nejmenším nepodobají... Zde člověka bereme jako "konečného" nosiče uhlíkové inteligence - on je ale ona samotná - ta uhlíková inteligence - tj. energie pohybujícího vědomí, které je v duálním aspektu rovněž současně datový soubor zápisů o něm samotném (o všech pohybech) a to je křemíková inteligence (vrstvy IBP) vesmíru...je tedy obojím - jako základní rozměr života v potenciálním i realizovaném "formátu"...".

 BYT-OST  v sobě nese koncentrovanou pointu výše nastíněného pojetí Celistvosti. BYTe je "partička" osmi BITů a jako je Oktáva vrstev Živosti "definicí" Celistvosti Vesmíru, pak je tato mini-oktávka jednoho BYTu domovem (bytečkem) jednoho z myriád fragmentů oné komplexní vesmírné Celistvosti - Jednotného Informačního Pole, které je její "osnovou". Kouzlo češtiny nám tuto asociaci nabízí. OST je VÝCHOD - ve smyslu světových stran, a další asociací se dostáváme k "východu" jako "výstupu" - z té "garsonky"... 

 Kam? Do galaktického prostoru Existence - za hranice všedních dnů... :-)   

Jako Motiv na Vějíři
jako Třpytku, co ve Světle víří;
neseme Vizi Žití
Pohádku společného Bytí.
Je vzácnou Perlou do Vlasů,
je Jehličkou v Kupkách Důkazů,
stříbrnou Nitkou Času,
Šepotem tichého Hlasu...

byt-ost.jpeg