Jdi na obsah Jdi na menu

ČAJOVÝ DÝCHÁNEK

 ...aneb proces s kódovým označením PC-TERMINÁL 0-1

 vyjadřuje pohodu a klid - okamžik zastavení se a posezení s přáteli nad nijak závažnou konverzací o "ničem a o všem"...

 Toto je stručná charakteristika aktuálního informačního toku - jde o velmi lehké, nové a proto zatím žádnými emočními "přívěsky" zatížené, prostorové segmenty reality. Manifestují se nám do běhu času jako cosi neuchopitelného, ale táhne nás k tomu velmi silná magnetická síla, která je známkou kompatibility s naší osobní potřebou. Užíváme si ty osamocené a jakoby nikam nepatřící střapečky obsahové nabídky z jemno-hmotných vrstev prostředí života a zatím netušíme, jaký zaujmout postoj, jak uchopit, jak zužitkovat... Ani není třeba takové kroky hned spřádat - proto zástupný název "čajový dýchánek"...v poloze relaxu a na pomezí meditačních frekvencí...

 Tímto způsobem a touto cestou se naše podvědomí seznámí s exotickými energiemi, kterými jsou informační pole nasycená a na které reagujeme s rozpaky a téměř s ostychem. Skalární tok obsahuje dynamiku interakční párové segmentace, kterou známe pod pojmy ORI a META-tronová energie. Jsou to dva aspekty jediné substance a teprve kontakt energetického toku s mentální soustavou člověka udává diferenci polaritě následného produktu = nápadu, plánu, záměru, nebo jen postřehu, který jedním uchem přišel a druhým odešel. Specialitou těchto energií je jejich okamžitá využitelnost. Dříve jsme mívali časté pocity "vyčerpanosti", informace nás někdy doslova "ubíjely" a my vyhledávali ticho a samotu, abychom si "vyčistili" hlavu a regenerovali mysl - s tím souvisela i vysoká potřeba spánku nebo meditačního klidu. Někdy jsme energii načerpali jedině pohybem v klidu přírody. Kontaktem s nižšími vrstvami živosti (vegetace, zvířátka) dochází k podprahové výměně informací a tím i k příjmu životní energie. Dnes existují i další cesty - vstupem do komplexu informační struktury - do jejích vrstev v datovém poli - se uvolní mimo asociačních navigací také velké množství energie, která nás nabíjí pocity "štěstí" - jde o přesně do sebe zapadající segmenty časové vlny a prostoru, ve kterém rezonuje = synchronicity a jejich symetrické skládání do vyšších informačních celků. Náš čakrový systém na tyto signály z prostoru reaguje stimulací hormonálních elementů a dalších součástí tělesných "požitků", které následně uvádějí v harmonizaci všechny vrstvy našeho aparátu - tj. i jemno-hmotná aurická těla - a tím nás uvádějí do souladu s karmickým polem naší kolektivní nad-inkarnační duše. Tyto cesty jsem podrobně popsala v úvodu do oboru Infoniky a jejích metod práce s informačním polem  - jde hlavně o Metodu asociační symetrie.

 Skalární energie - její ORI-tronová složka - je ve světě fyzikální hmoty vyjádřená částicemi sluneční plazmy, které jsou totožné s energií našeho srdce a s "hmotou" planetárního jádra - tyto tři shodné komponenty jsou dál napojené na jádro galaxie. Na tomto vláknu propojení "visíme" jako uzlový bod systémového matrixu a díky tomuto začlenění existujeme jako multi-dimenzionální bytost napříč vrstvami času souběžných realit našeho existenčního vyjádření. Pro nové aktivní části Pandory už nelze používat staré označení "matrix" - mám prozatímní alternativu  - a sice "systém podpory života" (SPZ)*. Je třeba si uvědomit, že na vytahování tohoto nového systému existence se podílíme naprosto všichni v inkarnaci - každý svým specifickým způsobem - někdo cíleně a s nezaměnitelným záměrem, spolu s hlubokým vhledem - jiný zprostředkovaně a nevědomky. Skrz různé nástroje vyjádření pracujeme na výstavbě nových systémových složek - svými životy, jejich kvalitou (bez ohledu na subjektivní či objektivní hodnocení konkrétní "ceny") - proto je spektrum názvosloví pro aktuální procesy tak rozmanité. Jsou ale termíny, které jsou už dostatečně zobecněné a kterými lze srozumitelně popisovat vnímatelné pocity a postřehy. Základním smyslem ORI-tronové energie je v lidské doméně vnímání objem pojmu LÁSKA...také je ve slovu SKALÁRní obsažená - jde o spojení LÁSKA-RA...a znamená právě onu pro-uhlíkovou ČI = životodárnou energii slunce a její ženský aspekt, zlatou, zářivou barvu a jemnost emocí srdce, které mají svoji polaritu ve formátu "v-sobě-obsažnosti" empatických vjemů soucitu, pochopení a respektu s odpuštěním, statečností a vděčností...hexagonální prostorové schéma srdečního spektra (škály) ORI-tronové energie je základním kamenem sakrální geometrie - pro makro i mikro systémy vyjádření živosti... Samotný název ČI (počeštělý formát) pro zlatou plazmatickou energii také obsahuje svoji účelnost - C = uhlík a I = informace (jednoduché vyjádření) - k funkci českého jazyka v "kódování" vrstev informačních polí jsem už psala a ještě se budu mnohokrát vracet - s návazností na momentální události ve světovém dění je toto velmi "žhavá" tématika...

 Základní archetyp trojice "ukotvení" v prostoru (slunce-srdce-jádro planety) a jeho navázání na jádro domovské galaxie jsem popsala jako ÁRIA - ARCHETYP JEDINEČNOSTI - tvoří primární část naší existence... K popisu "mužského" protějšku ORI-tronové energie - k META-tronu - jsem se také zmiňovala v charakteristikách systémových komplexů Pandory - v obecné rovině jde o Ultra-Violet = tvůrčí aspekt ORI...aplikovatelný do vztahu párové entity člověka jako čistou dynamiku karmy - jde o modrou barvu oblohy a paměťové záznamy lidstva a také o tu "chladnou", ale ženami žádanou složku slunečního záření*.

 ČAJOVÝ DÝCHÁNEK je komplexní programová matrice, která se tímto způsobem překlápí do skutečnosti - ale v binární relaci kódování procesu jde o sekvenční fázi aktivace nově instalovaných částí systému Pandory. Graficky a v kreativní zdrojové poloze ji vyjadřuje strukturální formace MAT-KA 5.5.5. Pokud bychom to asociačně převedli do "známých" pojmů, pak jde o PC-TERMINÁL 0-1... kde PC není jen "počítač", ale hlavně Projekt Člověk, TERMÍN-AL je součtový koncentrát "přístupového" bodu (ORI-tronový uzel) do informační sféry Pandory a také PC = Propojení Času (TERMÍN = časová hranice) a významu jednotlivých excitovaných IBP (termín, čili označení nebo název-slovo konkrétní události) a to všechno už v bezprostředním poli působnosti v reálu života (AL)...0-1 je pak logicky zápisový prostor - paměťové záznamy, ze kterých čerpáme (načítáme) "programy" systému. V druhé vrstvě bývá také 0.1 označením první aktivní "šarže" po modelovém prototypu...je to komplikovaný balík informací v Infonice a tato speciální část je spíš už jenom zajímavostí pro "odborníky"...*

 Archetypálně je matrice MAT-KA 5.5.5. totožná s postavou VĚDMY ve filmu Matrix.

ultra-violet.jpg