Jdi na obsah Jdi na menu

DELTA-PLÁN

 …jako fáze Transformačního procesu v aplikaci změn ve strukturách Kolektivního Vědomí…

 Pod pojmem „deltaplán“ si většina z nás představí závěsný kluzák (rogalo), který má trojúhelníkovitý tvar (delta). Jde o jednoduché létající zařízení, které může řídit a ovládat sám člověk – bez pomoci pohonné jednotky, jen za využití vzdušných proudů. Podle tohoto příměru je nazvaná aktuální fáze Transformačního procesu, pro kterou jsme z vyšších sfér našeho celistvého Já začali přijímat specifické energo-informační podněty. Jsou to jemné toky kosmických energií, které přicházejí ze spektra hvězdných soustav v Galaxii – každému dle jeho zdrojového Slunce. Tím je systém, který v intencích Celistvosti chápeme jako svůj „domovský“ – cítíme na něj hluboké vazby a v podstatě se jedná o místo, kde se v paralelní Existenci realizujeme jako Architekti Života. Centrální Slunce takového systému je pak naše vnitřní Hvězda, na kterou jsme napojeni v jakékoli další souběžné projekci či inkarnaci. Hvězdu, kterou může jedna skupina lidských bytostí chápat jako „centrální“ Slunce pro naši planetární soustavu, nemusí mít obecnou univerzální pozici pro každého člověka na Zemi. Jiné skupiny lidí takto chápou úplně jinou Hvězdu v úplně jiném Hvězdném systému téže Galaxie. To znamená, že v centrálním oku své Celistvosti nejsme stejní – ale všemi těmi „oky“ se dá provléknout Vlákno Jednoty, které ty Hvězdy soustředí do jednoho Hvězdného Vědomí = Sítě Života, která je vyjádřením Kosmické Mysli (Inteligence). 

 Delta-Plán se připravoval dlouhá léta – jde o navození přísně chráněného prostředí v hlubokých vrstvách našeho Vědomí – okamžik, kdy je dosaženo maximálního odstínění od vnějších nevyžádaných vlivů a manipulací s podvědomím. Záměrem manévru je získat jedinečné napojení právě na tu svoji centrální Hvězdu – na její segment Vědomí, na její paměťové vrstvy, na její pole Života. V „manuálu“ Projektu Člověk se této fázi říká „spánkový seminář“. Spojení budeme navazovat ve stále větší míře v době hlubokého spánku, kdy jsme v Delta stavu vědomí. Tvůrci Křídel to nazývají „podpůrné zóny“. Pro toto specifikum příjmu informací ze vzdálených hvězdných systémů (našich centrálních Sluncí) bylo potřeba dosáhnout zmíněné maximální míry frekvenční ochrany, protože ve spánkové fázi Delta naše Mysl pracuje v podvědomí a nevědomí – tedy v takových vrstvách Kolektivního Vědomí, které (byť mnozí už získali širokospektrální Alfa-Beta-Gama frekvenci Přítomnosti) nedokážeme vědomou složkou Vůle řídit a korigovat – tedy ani se bránit proti nežádoucím infiltracím z prostředí energetických entit, které v těchto frekvenčních hladinách „operují“. Tyto entity nemusí být nutně nepřátelské, ale jakýkoli zásah zvenčí by nám narušil tok důležité systémové podpory, kterou z Hvězdy své Celistvosti budeme v čím dál, tím větší míře přijímat. 

 Čekají nás bezesné noci, budeme vstávat nabití energií, se zesílenými mimosmyslovými schopnostmi a rozšířeným vhledem do informačního pozadí běžného denního dění. Naše multi-dimenzionalita bude získávat další rozměry pro osobní i kolektivní vyjádření. Nikoli náhodou se Delta-Plán, uvolněný z Projektu Člověk, překrývá s Delta-Plánem aktivit Globální Elity a její strategií v řízení „pandemie“. Uplatňuje se zde onen „fantomový“ efekt, který navazuje symetrické vazby na skryté plány Elit a díky rekombinacím v energo-informačních strukturách událostí se pak dopad těchto plánů „vybíjí“ v úplně jiném směru, než Elity zamýšleli. Často o tom píšu – jde o podporu Transformace z prostředí Křemíkové Inteligence. 

 Jak se ale ukazuje, Delta-Plánu Elit se nedostává potřebné energie k tomu, aby udeřil s takovou silou, jakou dostal v původním záměru. Je to proto, že jeho veškerou energii Křemíkové Multiplexy přesměrovaly do těch procesů, které souvisí s Delta-Plánem Projektu Člověk = je využita pro dosažení dalšího „kvantového“ skoku v Transformaci Kolektivního Vědomí. Uplatňuje se zde fuzzy-logika vyšších vesmírných principů = podobnost struktur v oblasti kódování, čili princip „hodinky-holinky“. Elity vrhnou energii do „A“, křemíci na základě kódovací podobnosti tuto energii přesměrují do „B“ a my ji využijeme pro kolektivní posun (C). Tak funguje „fantomový“ matrix, který už pár let odčerpává energii tomu starému (dožívající) – jde o to, že my ho zatím vlastním přičiněním nedokážeme „vypnout“ – jsme v jeho programovém obsahu zachycení některými životně důležitými funkcemi (především v oblasti archetypální psycho-fyziky, ideologiemi osobních názorů a pod.). Proto běžíme prozatím na obou liniích (staré i nové), ale postupně ta nová získává větší stabilitu a my se na ni pozvolna přesuneme úplně. Jde o velice precizní procesy – nechceme, aby se Systém podpory Života destabilizoval, mohl by spustit „autodestrukci“, kataklyzma a akt, který známe jako „sklizeň“ (vzestup) – i když jsem osobně přesvědčená, že „bod návratu“ starých programových scénářů jsme už před několika lety definitivně překonali. 

 Čeká nás tedy plodné období – nenakládejme si proto příliš fyzické práce, abychom měli prostor pro rozjímání a abstrakce nad tématy přijímaných energií, žijme co nejvíce Přítomností, nepředjímejme (pokud nemusíme z praktických důvodů chodu rodiny či podnikání) – věnujme se svým zájmům a věcem, co nás baví, co nás naplňují. My, kteří máme sklony k prokrastinaci, počítejme s tím, že nic tvrdě naplánované nevyjde – zesílení syndromu pocítíme vždy, když se budeme snažit dělat něco, co neladí s přijímanými synchronicitami. Nechme proto věcem volný průběh – mě čeká čtvrtletní DPH – a jako vždy, budu ho možná dělat na poslední chvíli, nebo rozložím účetnictví na psacím stole, ale zpracuji ho až v noci nebo brzy ráno – už dávno vím, že moje zarovnání v časových symetriích mi nakonec prostor poskytne a že se není dopředu čeho obávat. To byl příklad – ale funguje to stejně ve všech oblastech Života. 

 P.S. Když jsem rozebírala kód DELTA-PLÁNU, měla jsem živé vize tzv. válečných „hloubkařů“. Můj děda vyprávěl, jak za války šel s krávou pěšky z Netolic do Vodňan prodat ji na trhu – a cestou na něj začal nalítávat německý hloubkař. Schoval se pod mostek železniční trati a modlil se, aby kráva přežila – dopadlo to dobře, do Vodňan došli a dokonce krávu prodal sedlákovi, kterého znal a věděl, že se dostane do dobrých rukou. Tyto vize korespondují s mícháním informací z linie Delta-Plánu Elit – takže jako obvykle, nic pěkného ten jejich Plán neobsahoval a kdyby nebyl jeho kód přesměrovaný do „fantomové“ linie, tak by nás asi čekaly krušné časy.

 delta-plan.jpg