Jdi na obsah Jdi na menu

DEN-Dé

 Je dnešní DEN-DĚTÍ, který je samozřejmě jedním z nejdůležitějších dnů v roce a to nejen v rodinách, kde jsou děti přítomné a představují středobod veškerého snažení.

  Všichni jsme děti - pokud se tak necítíme, pak proto, že se necháváme ovlivnit čísly našeho věku, nebo klamnými pocity potřeby "dospělosti" - možná také jde o touhy a přání vymanit se z vlivu jakýchkoliv autorit... Záleží na osobním rozpoložení a na vnitřní stopě, kterou v nás zanechalo vlastní dětství - jsou to již většinou pod prahem zametené křivdy, bolesti a zklamání - někdy opravdové, jindy jen ozvěny nedocenění či nespravedlivých způsobů výchovy a navazujících disproporcí oproti standardům, které jsme jako děti poměřovaly se vzory, které nám nebyly rovné... Je to složitý mechanismus ztráty ideálů a pokulhávání jejich náhrad za srovnatelné skutečnosti života, který je tvrdý - velmi, velmi - v aktuálním nastavení světa. Každá nová generace načítá na svoje bedra hodnoty všech předchozích. Historicky má z čeho brát - je to rodinné stříbro, co je potřeba neustále cídit a leštit, nenechat ho ležet ladem-skladem, ale pracovat s ním efektivně a s úctou k tradicím. Každý národ má svoje interní tradice a dnešní multikulturní tendence nás staví před situace jejich někdy násilného míchání a prolínání - i tyto procesy integrace ale mají svůj globální smysl...na nás je způsob řešení dílčích témat, která život ve společnosti přináší a to klade vysoké nároky na vnitřní soubory hodnot, které generačně my sami nasčítali a dále nové generaci předáváme - je to naše práce a naše odpovědnost - v mnoha směrech...

 DEN-Dé má i další skryté kódovací vzorce, které "řídí" pohyb kolektivního času směrem k propojení s nadřazenými sférami vyšších Celků - tedy času "Světového" do času "Galaktického". Okolnosti splývání dimenzionálních vrstev živosti jsou konkrétně na Zemi hodně dramatické - protože míra živosti je zde velmi komplexní a náš ekosystém je spektrálně nejobsáhlejší - co do srovnání s dalšími světy v rámci galaxie. Každý atom této skládanky je živá energetická struktura s konkrétní příslušností ke svojí množině života...celá planeta září světlem toho života a obrovská kvanta fotonických částic skalárního plazmatického charakteru, které proudí z vnějšího kosmu k nám, reagují se stávající energetickou platformou způsobem, který doslova přeskupuje sub-atomární částice hmoty a její energetický profil. Informační pole kvantových souborů (paket) IBP je aktivní v naší bezprostřední blízkosti a naše aurická EM-pole jsou s nimi v dynamickém kontaktu. Skrz principy fraktality a polarity vnitřního prostředí jednotlivých sfér života se pak nově skládají vrstvy kolektivní domény živosti podle principu dimenzionality - rezonance naší mentální energie nabírá kompozici souzvuku a toto souznění nám otevírá nové schopnosti komunikace s dalšími "členy" komunity života - bez ohledu na vzdálenosti v prostorovém smyslu.

  Vnímaví jedinci mezi námi chápou proces integrace v dimenzi (sféra 3D - 6D) jako pokyn k vyjádření vnitřních pocitů. Jsme doslova obklopení mořem informačních celků, které se snaží nějakým způsobem zaujmout pozornost a dodat střípečky do skládanek pro ty, kteří jsou magneticky kompatibilní. 

 * Je to mazec *

 Obecně jsme ovšem v gravitačním poli Skleněného kříže...vznášíme se ve stavu beztíže a jako ve zpomaleném filmu přijímáme vnější staccato rozložené na pod-tóny jednotného propojení (Tón-Sjednocení) do vesmírné sítě paměťových polí. Ty knihovny jsou otevřené a spisy připravené - máme jedinečnou příležitost studovat a nacházet souvislosti. Registr vstupních adres jsme léta vytvářeli a ukládali do globálního podvědomí...všechna hesla známe, jsou v naší blízkosti. Tento stav je pro naše archetypální standardy neobvyklý - můžeme se cítit euforicky, ale i zaskočeně, někteří jsme skutečně i zavirovaní - záleží na míře "troufalosti" přiznat si kompetence. Bohužel se tyto stimuly do reálu projevují občas i ve formě netolerantního "dirigování" lidí, kteří nám z nějakého důvodu naslouchají. Je to nepříjemný průvodní (vedlejší) efekt, který se nedá příliš zvládat nebo odstínit - platí zde opět princip komplexnosti osobnosti = různá míra chápání souvislostí je přímo odpovědná za způsob našeho projevu do sdíleného prostředí komunikace a výměny informací...strukturálně - tj. ve vazbách na všechna prostředí, kde se obvykle pohybujeme. Je to i o sečtení vlastního dětství do celku posloupnosti přímých generací genetické linie i hvězdných schémat kolektivních entit - a pro tuto specifickou akci je připraveno archetypální pozadí již nově nastavených systémových matric. Dnes se jejich pohyb naším společným podvědomím ukazuje v lehkých vlnách pomalých záběrů, které trochu připomínají fenomén promítnutí souhrnných sekvencí Filmu-Života při prostupu Bránou Přechodu (smrti), kdy se uzavírá jeden inkarnační cyklus.

  Je to progresivní proces zhodnocení vlastní osobní sféry života v návaznosti na zhodnocení celé společnosti bytostí, se kterými danou dimenzi sdílíme. 
...a pokud někoho hlodá červík pochybnosti, tak jde jen o dojezd setrvačného nastavení - už je totiž ČERV-VEN...

deti.jpg