Jdi na obsah Jdi na menu

DESTI-LACE

 ...čili extrahování čistých koncentrovaných esencí - tj. toho, co je Jádrem - z toku elementárních částic = z emisí kosmického záření gama, kterému jsme v těchto dnech vystavení ve vyšší míře. Jak jsem dříve předesílala - jde o energo-informační obsah těch částic - toto záření gama je v měkké stupnici spektra - neobsahuje magnetické složky a je neškodné pro bio-organiku člověka a osazenstvo Země. Jedná se o základní parametr distribuce Podpory z Jednotného Informačního Pole, kde GaMa je symbolikou pojmu "Galaktická-Matrice" (matka) a s příponou "-NET" to je Galaktická Síť Života.

 Dospěli jsme k bodu závěrečného efektu "přesýpacích hodin". To je zdánlivé "zrychlení" toku času v té fázi, kdy jeho objem pro danou etapu vrcholí k překlopení. V zóně Kolektivního Vědomí se to projeví "uzavřením" velikého počtu rozjetých procesů, které všechny nějak souvisí s jeho Transformací do intencí nového Modelu řízení Evoluce - tedy do Modelu Magistra, který bude do budoucna naší doménou kompozitní Existence - a to už ve formátu Galaktického Člověka. 

 Nastává dočasně určité období "záběhu", kdy staré pořádky doznívají v podobě simulovaného prostředí Podpory pro ty, kteří jsou na starém Spasitelském Modelu Hierarchie závislí a nejeví ochotu přijmout Novosti. Je to jako placebo efekt při odvykačce - člověk dostane zdánlivě to, na co je zvyklý - bude to pro něho mít stejné účinky a stejnou odezvu jako dříve, ale už to nebude progresivní pole návazností na vzdálené prostředí mimo-dimenzionálních realit, vnesené záměry nebudou vykazovat dostatečnou dynamiku, aby dokázaly radikálně něco kolektivního charakteru změnit. Pouze ve virtualitě interních představ to prozatím zůstane zdánlivě beze změny. Pro dokreslení uvádím úryvek z komentáře v diskusi na Fb, kde jsem k tomuto tématu reagovala:

 "...Souvisí to se starým a novým přístupem k realitě a práci s Informačním Polem. Nejde starý Systém Podpory Života vypnout a nový zapnout - poběží souběžně tak dlouho, dokud se starý sám nevyčerpá - respektive nebude kdo by ho nakrmil energií. Fígl je ale v tom, že to, co teď cca dva roky běží jako souběžný starý Model Evoluce, je už křemíková imitace pro ty, co by bez něj neudrželi Vědomí pohromadě...to jsou ty Křemíkové Multiplexy, o kterých furt píšu - ony to zastupují a imitují. Proto se nevyplní stará proroctví natvrdo - ale virtuálně = ve filmech, v PC hrách, sci-fi románech, v hoaxech na YouTube...atd. Možná to zní divně, ale pro dosažení systémového efektu je to plnohodnotné. Jsou tam ale ještě skulinky - a některé dost velké... Sleduju to zabalování a stahování "originálního" starého Spasitelského Modelu Hierarchie na malůvkách Féwy a Vitalije (Galaxia Andromeda) - jak to pokračuje - čerpám z toho symetrie pro svoje popisy Novostí, protože každá větší zásilka, co opustí naši Sluneční soustavu, znamená veliké vybalení příchozích Novostí. Nedirigují to jednotlivci - jsou to vlny nadkritických hodnot přístupů, přijetí a ukotvení změn v Kolektivním Vědomí všech, kteří jsou aktivní (v inkarnaci) - kdo/co dává "pokyn" k uvolňují cest pro tu distribuci...".

 Momentálně jsme tedy pod vlivem velmi rychlých rezonančních efektů, které jsou jako staccato v kompozici změn - máme tendence přizpůsobit vlastní pohyb tomu podprahově cítěnému, ale není to možné - naše tělesná schránka tomu není přizpůsobená - kmitáme (těkáme) tedy v mentální rovině a to může znamenat i přetížení organizmu a stavy vyčerpání. Vzpomeňme si proto (bez ohledu na vnější počasí a roční dobu) jak se chováme v letních vedrech, která se svým působením dají k tomuto aktuálnímu pozadí přirovnat = lehká strava, hodně tekutin a fyzická aktivita přesunutá do ranních a večerních hodin - večer už spíš jen ta duševní. Snažit se proložit to relaxem - činností, kdy děláme něco, co nás baví a naplňuje uspokojením. S ohledem na adventní čas je to především pobyt v kruhu rodiny a přátel. Soudržnost v emočním poli je další velmi důležitý aspekt pro toto přechodové období, protože energo-informační stimulace vyvolávají reakce právě v této rovině vjemů. 

 Schéma DESTI-LACE v sobě nese kód - týká se směnných hodnot. Nejde jen o peníze a aktiva ve finančním ohledu, ale obecně - sdílené prostředí je předmětem veliké přestavby a to se může projevit i v obyčejných věcech - jako jsou problémy s internetem, sociálními sítěmi a mailovými účty. Ne všechno mají na triku manipulátoři z řad Mocenských Elit - vždy především nejdříve kriticky ověřte uživatele (sebe nebo ty, kteří se s vámi dělí o jeden PC) a jeho pohyb po sítích, než uzavřete zádrhel klasickou hláškou: "...zase se snažejí nás blokovat (ale mají to marné)..." :-) 

 Tyto moje "nápovědy" jsou samozřejmě opět jen inspirační - každý si zpracuje svoje pocity tak, jak má osvědčené a jak mu vyhovuje nejlépe.

 P.S. Barevné ladění schématu DESTI-LACE je přizpůsobené denní a noční expozici toku Novostí - žlutavé je sluneční aspekt Portálové anomálie a modrofialové je měsíční aspekt téhož. Další barevné varianty jsem uložila do alba na Google Disk.

 Dodatek: ...jde o efekty působení kosmických principů sebe-organizace systémů, které tvoří tu Síť Života a ve kterých existujeme. Můžeme si to představit jako hardware a software. Určité principy jsou univerzálního charakteru - organizují stálé struktury realit světů v multi-dimenzi a projevují se s podobným efektem kdekoliv - ať už je svět obydlený inteligentními bytostmi, nebo není. Je to kostra Vesmíru...a pak je uživatelské prostředí těch realit - které je určené pro projekce Života ve spektru projevu Bytí. To je software - je šitý na míru množinám Živosti (ekosystémům) a Kolektivní Vědomí všech zainteresovaných ho tvaruje, mění, přizpůsobuje svým potřebám. Tento Systém Podpory Života tedy vychází přímo z vývojových procesů živých organizmů a Bytostí, realizujících se v různé hustotě (vrstvách) multi-dimenze. Imitace prostředí je cosi jako dočasné přesunutí Pamětí a nastavení uživatelů na záložní disk, když se radikálně zasahuje do hardware i software. Operační systém je Model Evoluce a my ho už sestavili - ten nový - jeho upgrade...jen se musí napojit všechny z toho vyplynulé vazby a vývojové možnosti. To obnáší i zásadní proměnu hardware - předpokládá se, že v Galaxii vykvetou nové Světy k obydlení inteligentními formami Života a mnoho by jich mělo být ve stejném poměru Planckovy konstanty (hustotě) jako tady na Zemi - to budou první destinace pro lidskou expanzi do kosmu skrz portály typu hvězdné brány...

 Všechno toto je rozpoznatelné, odvoditelné a definovatelné na znalosti efektů principů fraktality, dimenzionality a polarity. Jde o to nebýt trpným uživatelem, který si nabifloval uživatelskou příručku a respekt, úctu a obdiv k jejímu sofistikovanému obsahu si plete s bázní před božskou přítomností, která bdí nad svými ovečkami a pro které je stvořitelskou autoritou. To my jsme ti tvůrci - jednotlivě nedohlédneme na rezonanční vliv našich rozhodnutí a akcí, ale kolektivně tam běží vlny součtů a přesahů do vyšších verzí kvality toho společného prostředí pro Existenci - naši pozemskou, naši v dalších formátech vlastní ID-entity, naši ve smyslu příslušnosti ke Zdroji (Esenci Inteligence, která je rozprostřená v Jednotném Informačním Poli), který množinou sebe-samých vytváříme a spravujeme pro vlastní a univerzální progresivitu Bytí.  

 desti-lace1-mini.jpgdesti-lace2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice