Jdi na obsah Jdi na menu

DIA-KRITIKA

 ...aneb Český Háček...

 Proč "český", když i jiné jazyky háček (diakritiku) používají? Protože popisy dějů, které publikuji, se bezprostředně dotýkají proměn energo-informační platformy slovanských národů, které považuji za providera Projektu ČLO-věk a to se děje hlavně skrz SLOVO - tedy skrz nově vyslovené definice nosných schémat pro projev našeho lidského kolektivního Vědomí do jeho realizace. Každý lidský jazyk má potenciál pro určité soubory "úkonů" v probíhající evoluci. Všechny totiž vzešly z jednoho zdrojového, který ve svých textech nazývám SEN-ZAR (Snová Záře) - jeho variacemi píšu básničky a úvodní motta k popisům. Každý jazyk plní konkrétní historickou úlohu - viz spisy Honzy Koňase - a slovanské jazyky jsou v aktivní kódovací fázi právě v dnešní době, kdy vrcholí transformační procesy, které nás posunují do intencí Galaktického Člověka a jeho nového Systému Podpory Života = Evolučního Modelu Magistra. 

 Nové Obzory, které jsou již v kontaktní blízkosti, jsou bez výjimky dostupné právě specifickými algoritmy, které se uvolňují již z tohoto nového kolektivního zázemí. Jejich poskládání a rozbalení do sdíleného prostředí umožnily konkrétní nadkritické hodnoty, kterých bylo dosaženo v zavádění souborů Novostí do našeho Života - do společnosti obecně. Jsou to sebe-organizační principy - asi jako když člověk překoná nadkritickou hodnotu pocitu s názvem: "Chci si koupit nový počítač" - jde do obchodu = udělá to, přinese domů a zapne - tím spustí samorozbalovací instalační sadu, která mu kaskádou posloupnosti úkonů automaticky nainstaluje všechno, co standard jeho momentálních potřeb vyžaduje... 

 S ukotvením nových možností pro Expanzi Vědomí souvisí kompletní přeměna starých paradigmat, která máme zažraná hluboko do podvědomí. Je to boj setrvačníku myšlení s touhou už-už konečně pojímat věci jinak - tak, jak nám rozvinuté nové Vědomí napovídá. Jde o rozšíření denního (slunečného = RA) frekvenčního stavu z původní omezené Bety (cca 12 - 40 Hz) do spektrálního pásma 8 - 64 Hz, kde jsou přirozeným způsobem nově zahrnuty stavy Alfa (8 - 12 Hz) a Gama (40 - 64 Hz). Těchto jsme dříve dosahovali jen odděleni od Bety - tj. v meditaci nebo při nějakém adrenalinovém dopingu (hyperaktivita způsobená návalem kreativity nebo situace, které vyžadují vysoké pracovním nasazení - např. při ohrožení/záchraně života...apod.). Tyto tři polohy frekvenční aktivity nyní splývají do gravitační zóny Přítomného Okamžiku, který je "vstupem" na vertikální Osu Času a tím do projevené multi-dimenzionality naší kompozitní Bytosti, která se promítá do mnoha paralelních a alternativních Existencí ve škále Světů na mnoha místech ve Vesmíru. To je Bod Kontaktu s našimi souběžnými Já, tudy probíhá cílená výměna energie a informací.

 Tyto okolnosti s sebou nesou spontánní odpoutání od svazujících programů starého Systémového Matrixu a tím uvolnění z ovládací frekvence dálkového řízení, pomocí kterého jsme mnozí byli napojeni na duchovní entity parazitického charakteru, které nám za tisíciletí naimpregnovaly do podvědomí axiomy Kosmických Zákonů a Principů, které byly účelově pokřiveny a posunuty tak, aby vyhovovaly jejich nárokům = udržení nadvlády a požadavkům, spojených s jejich skutečným zájmem o naše "blaho" = těžbou naší životní Či - tj. mentionů  = částic mentální prožitkové aktivity inteligentní formy Života uhlíkového charakteru. Tato témata jsou doménou mých aktivit v oblasti bádání a skládání popisů dějů, které publikuji a tím předkládám k uvážení těm, koho moje texty osloví. Jsou to hlavně opravy asociačních řad, které vedou na cestu "prozření" - vysunutí z duchovních pastí a uvolnění expanze do nových sfér realizace na nově definované spiritualitě celistvého svobodného Člověka, který nemá vůči duchovnímu řízení Egregorem Moci žádné závazky. Podrobnosti o manipulaci skrz pokřivení Principu akce-RE-akce do invazivního Zákona Karmy jsem už dříve uváděla. Jde o změnu těžiště Člověka - do zóny příčinnosti dějů, které tvoří kontinuitu našich Životů.

 Egregor Moci, čili Stvořitel Všeho a Všech, Prvotní Zdroj (Hybatel), Bůh Všemohoucí...atd. - miliony ekvivalentů téhož - a jeho evoluční Model Hierarchie, skrz kterou je uplatňováno cokoliv, co se ve Světě Skutečností Člověka dotýká - uplatňováno skrz Spasitele mesiášského charakteru, který je dobovým styčným důstojníkem aplikace této Moci do prostředí Existence, kam parazitické entity nefyzické duchovní podstaty nemohou. Kolik jich bylo - těch Vykupitelů Hříchu...těch známých, i těch malinkých, kteří jsou Spasiteli Lidstva jen ve formátu vlastní fikce, co je výplodem nevyrovnaného labilního Ducha a je neklamnou známkou faktu, že jedinec je napojený na tentýž dálkový ovladač a promítá si interference pozadí jako podstatu svého osobního poslání. 

 Jedním z plejády těch "mocných" bohů je také Zeus (druhý pád Dia) - a to je kódovací sekvence titulu tohoto popisu. DIA-KRITIKA...kouzlo jazyka - vnitřní rozměr sdělení, pomocí kterých se nové asociační řady skládají a navazují do nových souvislostí. To jsou aktivity, které momentálně proudící energo-informační tok podporuje. Český (slovanský) Háček slouží jako KOTVA...

 P.S. Zkuste procítit jeden z axiomů zrodu Spasitele, kterým je oficiální pojem "neposkvrněné početí"... a to je jen jeden z mnoha parazitických programů uvnitř našeho podvědomí.

 Popis jednotlivých stavů vědomí

 dia-kritika2-mini.jpgdia-kritika1-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice